Ви є тут

Аналізи та послуги

Групи номенклатури
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Електроліти
Специфічні білки
Ревматоїдна панель
Серцево-судинні маркери
Маркери запалення (гострофазові)
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Інші імунологічні маркери
COVІD-19
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Папіломовірусні інфекції
Захворювання органів дихання
Кишково-паразитологічні інфекції
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
Пилкові алергени (а/т IgE специф.)
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Ліпідний обмін та порушення апетиту
Діагностика серцево-судинної системи
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Алергопакети побутові
Алергопакети харчові
Алергопакети пилкові
Наші дітки
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Маніпуляції та послуги
Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 12:00
При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 12:00 - час виконання може збільшитись на 24 год.
Дні виконання - виключно робочі
"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;
"завтра" означає завтра до 23:59 год.

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 60
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) 3 дн. 180
609 Антитіла сумарні до резус-фактору 3 дн. 180
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 90
116 Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) сьогодні 120
004 Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) сьогодні 150
148 Ретикулоцити сьогодні 60
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 40

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 55
151 Антитромбін ІІІ сьогодні 190
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
260 Д-димер сьогодні 190
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 55
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 55
078 Фібриноген сьогодні 55
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 40
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 40
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 198

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 90
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 90
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 55
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
106 Кетони в сечі, напівкількісно сьогодні 40
063 Креатинін в сечі сьогодні 55
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 80
006 Аналіз калу загальний (копрограма) 3 дн. 290
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 140
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 100
250 Кальпротектин в калі - швидкий тест сьогодні 600
380 Лактоферин в калі - швидкий тест сьогодні 350

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 55
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 55
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 55
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 120
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 55
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 55
021 Креатинкіназа сьогодні 55
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 130
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 55
157 Ліпаза сьогодні 120
032 Лужна фосфатаза сьогодні 55

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
012 Білірубін загальний сьогодні 55
013 Білірубін прямий сьогодні 55
106 Кетони в сечі, напівкількісно сьогодні 40
020 Креатинін сьогодні 55
063 Креатинін в сечі сьогодні 55
028 Сечова кислота сьогодні 55
029 Сечовина сьогодні 55

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 55
014 Білок загальний сьогодні 55
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120
123 Серомукоїди сьогодні 55
030 Тимолова проба сьогодні 55
171 Трансферин сьогодні 150

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 100
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 100
172 Лептин 3 дн. 750
587 Мідь сьогодні 100
031 Тригліцериди сьогодні 55
035 Холестерин загальний сьогодні 55
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 70
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 90

Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.

Код Аналіз Термін Ціна
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 55
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 55
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 120
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 450
062 Глікований гемоглобін сьогодні 190
016 Глюкоза у венозній крові сьогодні 55
089 Глюкоза у капілярній крові сьогодні 55
064 Інсулін сьогодні 160
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
244 Лактат (молочна кислота) сьогодні 70
065 С-пептид сьогодні 170

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 55
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 120
018 Калій сьогодні 55
019 Кальцій сьогодні 55
271 Кальцій іонізований сьогодні 80
025 Магній сьогодні 55
587 Мідь сьогодні 100
027 Натрій сьогодні 55
033 Фосфор сьогодні 55
034 Хлор сьогодні 55
588 Цинк сьогодні 100

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 200
198 Гаптоглобін сьогодні 160
062 Глікований гемоглобін сьогодні 190
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
260 Д-димер сьогодні 190
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 320
124 Імуноглобулін A сьогодні 130
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 180
125 Імуноглобулін G сьогодні 130
126 Імуноглобулін M сьогодні 130
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 90
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 160
171 Трансферин сьогодні 150
350 Тропонін І сьогодні 180
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Ревматоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 90
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 160
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 720
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 720

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 100
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 100
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
021 Креатинкіназа сьогодні 55
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 130
172 Лептин 3 дн. 750
350 Тропонін І сьогодні 180
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Маркери запалення (гострофазові)

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
198 Гаптоглобін сьогодні 160
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 320
632 Прокальцитонін сьогодні 450
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 160
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 430
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 200
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 200

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 60
198 Гаптоглобін сьогодні 160
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
017 Залізо сьогодні 55
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 120
587 Мідь сьогодні 100
148 Ретикулоцити сьогодні 60
171 Трансферин сьогодні 150
149 Феритин сьогодні 160
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 200
204 Церулоплазмін сьогодні 190
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 200

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 55
008 Альбумін сьогодні 55
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 150
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 520
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 55
012 Білірубін загальний сьогодні 55
013 Білірубін прямий сьогодні 55
014 Білок загальний сьогодні 55
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 55
198 Гаптоглобін сьогодні 160
017 Залізо сьогодні 55
032 Лужна фосфатаза сьогодні 55
030 Тимолова проба сьогодні 55
149 Феритин сьогодні 160
035 Холестерин загальний сьогодні 55
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 520
250 Кальпротектин в калі - швидкий тест сьогодні 600
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 350
380 Лактоферин в калі - швидкий тест сьогодні 350
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 520
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 150
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - швидкий тест сьогодні 170
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно завтра 180
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 150
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 150
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 250

Маркери захворювань нирок

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 55
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
284 Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно сьогодні 520
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 200
014 Білок загальний сьогодні 55
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 90
018 Калій сьогодні 55
019 Кальцій сьогодні 55
020 Креатинін сьогодні 55
063 Креатинін в сечі сьогодні 55
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120
027 Натрій сьогодні 55
028 Сечова кислота сьогодні 55
029 Сечовина сьогодні 55
033 Фосфор сьогодні 55
034 Хлор сьогодні 55

Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 430
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 280
019 Кальцій сьогодні 55
271 Кальцій іонізований сьогодні 80
025 Магній сьогодні 55
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 190
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
033 Фосфор сьогодні 55

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 340
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 280
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 190
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 140
044 Тироксин (Т4) сьогодні 140
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 140
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 140
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 140

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 360
160 Андростендіон сьогодні 280
291 Антимюллерів гормон (АМГ) завтра 850
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 180
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 160
841 Дегідротестостерон 3 дні. 650
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 150
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 150
052 Прогестерон сьогодні 150
053 Пролактин сьогодні 150
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 200
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 150
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 150

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 150
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 150
047 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) сьогодні 200
057 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 150
360 Хоріонічний гонадотропін вільний (ХГЛ-бета вільний) сьогодні 180

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 360
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 280
164 Альдостерон сьогодні 360
160 Андростендіон сьогодні 280
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 160
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
060 Кортизол сьогодні 160
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 180

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 150
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 140
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 360
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 200
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 280
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE; маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) сьогодні 390
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 500
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 180
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 180
689 Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 1460
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 180
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 390
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 390
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 150
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 150
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 160
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
149 Феритин сьогодні 160
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
843 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 160

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 550
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
284 Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно сьогодні 520
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 520
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 90
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 720
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 720

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 130
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 180
125 Імуноглобулін G сьогодні 130
126 Імуноглобулін M сьогодні 130
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 490

Інші імунологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 520
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 450
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 340
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 520
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 520
672 Фосфоліпіди, а/т IgG сьогодні 390

COVІD-19

Код Аналіз Термін Ціна
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген - (швидкий тест) 1 год. 250
908 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgG, якісно завтра 220
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG сьогодні 200
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM сьогодні 200
911 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgM, якісно завтра 220
912 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі до шипового (спайкового) S1 (RBD) білка, а/т сумарні, кількісно (рівень імунітету після захворювання або вакцинації: із 1-го тижня) сьогодні 270
913 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антитіла нейтралізуючі до шипового (спайкового) S1 (RBD) білка, а/т IgG, кількісно (рівень імунітету після захворювання або вакцинації: із 2-3 тижня) сьогодні 270
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота).

* Термін виконання залежить від відділення:
- від 5 год: при здачі до 11:00 год. на відділенні по вул. Чорновола, 97, м. Івано-Франківськ результат буде доступним до 16:00;
- на наступний день: при здачі на інших відділеннях (або після 11:00 на Чорновола, 97).

5* – 24 год 450

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
091 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 150
092 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген сьогодні 150
224 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген - швидкий тест сьогодні 140
096 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні завтра 150
847 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно завтра 220
561 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 150
093 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 150
180 Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 150
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 250
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 550
095 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні завтра 170
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні - швидкий тест сьогодні 160
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 300
371 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно з генотипуванням по 1a, 1b, 2 та 3a/3b (кров) завтра 560
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 700
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
290 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgG завтра 140
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 150
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 150
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 150
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 150
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 200
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 250
097 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 150
098 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 150
482 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 190
099 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 150
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 150
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 150
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 150
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (сеча, ліквор, біоптат, пуповинна кров) завтра 250
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 150
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 150
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 170
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) завтра 250
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 400
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 450

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 170
493 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
490 Кандіда (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 170
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 100
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні завтра 150
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні - швидкий тест сьогодні 130
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 150
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 190
495 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, кількісно з типуван. (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 190
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 150
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 150
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
499 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки і кон’юнктиви очей; секрет передміхурової залози; зразки сечі) завтра 190
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450
881 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 450
880 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
591 Мультипанель "Мікрофлора урогенітального тракту чоловіків - Андрофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.; Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Corynebacterium spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 950

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 190
485 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 250
596 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 550
595 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 650
890 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-15": ВКР (філогенетична група 16, 31, 33, 35, 52, 58 - без типування), ВКР (філогенетична група 18, 39, 45, 59 - без типування), ВКР (генотип 51), ВКР (генотип 56), ВКР (генотип 68) та НКР (філогенетична група 6, 11 - без типування) - ПЛР, кількісно з типуванням по генетично-споріднених (філогенетичних) групах (у/г зішкріб) завтра 700
879 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-21": ВКР (генотипи 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) та НКР (генотипи 6, 11, 44) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
487 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 190

Захворювання органів дихання

Код Аналіз Термін Ціна
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 320
675 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis), а/т IgG завтра 290
891 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis) - ПЛР, якісно (мазок зі слизових оболонок порожнини рота і ротоглотки) завтра 200

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 80
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 100
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 150
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 150
134 Лямблія (Giardia Lamblia Intestinalis), а/т IgG завтра 150
153 Опісторхи (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 150
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 150
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 150
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - швидкий тест сьогодні 170
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 250
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 150
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно завтра 180
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 150
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 150

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 160
833 Борелія, IgM завтра 160
794 ВІЛ 1/2 (HIV) - швидкий тест сьогодні 200
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) завтра 250

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
328 Бактеріологічне дослідження виділень з ока з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
139 Бактеріологічне дослідження виділень з вуха з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 450
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
337 Бактеріологічне дослідження виділень з пупка з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 450
338 Бактеріологічне дослідження виділень з рани з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 450
270 Бактеріологічне дослідження грудного молока з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 450
440 Бактеріологічне дослідження жовчі з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 450
345 Бактеріологічне дослідження транссудату з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
344 Бактеріологічне дослідження виділень зі шкіри з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
346 Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
849 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на золотистий стафілокок 10 дн. 250
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
850 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на золотистий стафілокок 10 дн. 250
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
474 Бактеріологічне дослідження секрету простати з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
852 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 100
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 100
894 Мікроскопічне дослідженя секрету простати сьогодні 100
895 Назоцитограма сьогодні 140
765 Цитологія пунктату Дугласового простору 3 дн. 170
767 Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) 3 дн. 250
769 Цитологія пунктату кист г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 380
768 Цитологія пунктату утворень г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 380
854 Цитологія зішкребу з уретри (не менше 5 скелець) 3 дн. 250
771 Цитологія змивів сечового міхура (не менше 5 скелець) 3 дн. 350
770 Цитологія пунктату простати (не менше 4 скелець) 3 дн. 270
448 Цитологія зішкребу/мазку глотки (не менше 2 скелець) 3 дн. 270
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 420
774 Цитологія клітин кишківника (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 270
772 Цитологія клітин стравоходу (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 270
773 Цитологія клітин шлунку (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 270
777 Цитологія клітин бронхів (при ендоскопії) 3 дн. 270
775 Цитологія клітин гортані (при ендоскопії) 3 дн. 270
778 Цитологія клітин легень (при ендоскопії) 3 дн. 270
776 Цитологія клітин трахеї (при ендоскопії) 3 дн. 270
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 170
780 Цитологія абдомінальної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 400
779 Цитологія плевральної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 400
781 Цитологія рідини з кист (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 400
782 Цитологія сечі (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 400
788 Цитологія відбитку шкіри 3 дн. 220
787 Цитологія зішкребу шкіри 3 дн. 220
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 170
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 170
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 170
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 170
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 170
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 100
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 100

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 550
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 350
689 Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 1460
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
688 Визначення каріотипу пацієнта 23 дн. 4500
10607 Ген альфа-актинін-3 (ACTN3) - Спортгенетика, (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 927
10315 Ген аполіпопротеїна С3 (APOC3), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 781
10314 Ген дофамін бета-гідролази (DBH), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 754
10312 Ген лептинового рецептора (LEPR), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 754
10318 Ген рецептора вітаміну D (VDR), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 851
10313 Ген рецептора серотоніну 2A (HTR2A), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 851
17112 Генотипування ACTN3 (18705С>Т (R577X)), поліморфізм в гені альфа-актиніну-3, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17003 Генотипування ADRB2 (c.46A>G), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17004 Генотипування ADRB2 (c.79G>C), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17011 Генотипування APOC3 (3238G>C), поліморфізм в гені аполіпопротеїна С3, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17012 Генотипування APOE (3106Т>С), поліморфізм в гені аполіпопротеїна Е, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17120 Генотипування APOE (E2/E3/E4), поліморфізм в гені аполіпопротеїна Е, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 1076
17013 Генотипування ATM (5557G>A), поліморфізм в гені атаксії-телеангіектазії, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17018 Генотипування BRCA1 (185delAG), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17124 Генотипування BRCA1 (4153delA), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17019 Генотипування BRCA1 (5382insC), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17020 Генотипування BRCA2 (6174delT), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17035 Генотипування COMT (27009G>A), поліморфізм в гені катехол-О-амін трансферази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 653
17036 Генотипування CYP1A1*2C (3103T>C), поліморфізм в гені цитохрому Р450, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 689
17044 Генотипування DBH (1021C>T), поліморфізм в гені дофамін бета-гідролази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17046 Генотипування F13A1 (103G>T), поліморфізм в гені коагуляційного фактору XIII, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 846
17047 Генотипування F2 (20210G>A), поліморфізм в гені протромбіну (коагуляційний фактор II), (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17048 Генотипування F5 (Лейденська мутація 1691G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактору V, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17049 Генотипування F7 (10976G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактору 7, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17050 Генотипування FABP2 (163A>G), поліморфізм в гені транспортера жирних кислот, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 846
17136 Генотипування FGB (455G>A), поліморфізм в гені фібриногену бета, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17052 Генотипування FTO (23525A>T), поліморфізм гена, асоційованого з жировою масою, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17111 Генотипування GABRA2 (396A>G), поліморфізм в гені α2-субодиниці рецептора гамма-аміномасляної кислоти, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 790
17058 Генотипування GSTP1 (313A>G), поліморфізм в гені глутатіон S-трансферази Р 1, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 689
17138 Генотипування GSTP1 (341C>T), поліморфізм в гені глутатіон S-трансферази Р 1, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17142 Генотипування HTR2A (102C>T), поліморфізм в гені рецептора 5-гідрокситриптаміну (серотоніну) 2A, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17061 Генотипування IL10 (1082G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17059 Генотипування IL10 (592C>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17060 Генотипування IL10 (819C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17062 Генотипування IL12b (1188A>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 12b, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17143 Генотипування IL17A (197G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 17A, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17063 Генотипування IL1b (31T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17067 Генотипування IL4 (589C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 4, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17068 Генотипування IL6 (174C>G), поліморфізм в гені інтерлейкіна 6, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17069 Генотипування ITGA2 (807C>T), поліморфізм в гені інтегрина альфа-2 (GP1a, тромбоцитарний рецептор колагену), (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17070 Генотипування ITGB3 (176T>C), поліморфізм в гені інтегрина бета-3 (тромбоцитарний рецептор фібриногену), (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17071 Генотипування JAK2 (1849G>T (V617F)), соматична мутація в гені янус-кінази 2, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17074 Генотипування LPL (1595C>G), поліморфізм в гені ліпопротеїнової ліпази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17075 Генотипування MMP1 (-1607insG), поліморфізм в гені матриксної металопротеїнази 1, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17076 Генотипування MMP12 (82A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеїнази 12, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17077 Генотипування MMP9 (8202A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеїнази 9, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17079 Генотипування MTHFR (1298A>C), поліморфізм в геніметилентетрагідрофолатредуктази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17078 Генотипування MTHFR (677C>T), поліморфізм в гені метилентетрагідрофолатредуктази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17080 Генотипування MTR (2756A>G), поліморфізм в гені метіонінсинтази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17081 Генотипування MTR (66A>G), поліморфізм в гені редуктази метіонінсинтази, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17084 Генотипування NOS3 (786C>T), поліморфізм в гені синтази окису азоту 3, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17087 Генотипування PON1 (575A>G), поліморфізм в гені параоксонази 1, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17088 Генотипування PPARG (34C>G), поліморфізм в гені рецептора, що активується проліфераторами пероксисом, гамма, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17155 Генотипування PPARGC1B (607G>C), поліморфізм в гені рецептора, що активується проліфераторами пероксисом, 1 бета, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17091 Генотипування SERPINE1 (PAI1) (675 5G>4G), поліморфізм в гені інгібітора активатора плазминогену, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17159 Генотипування SLC19A1 (RFC-1) (80G>A), поліморфізм в гені транспортері фолієвої кислоти, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17092 Генотипування SLCO1B1 (521T>C), поліморфізм в гені розчинного переносника органічних аніонів групи 1В1, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17093 Генотипування SOD1 (7958G>A), поліморфізм в гені супероксиддисмутази 1, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17094 Генотипування SOD2 (MnSOD) (58T>C), поліморфізм в гені мітохондріальної супероксиддисмутази 2, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 709
17101 Генотипування TNF (308G>A), поліморфізм в гені фактора некрозу пухлин альфа, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17102 Генотипування TP53 (16321C>T), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 690
17103 Генотипування TP53 (16397C>G), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17106 Генотипування VDR (1024+283G>A), поліморфізм в гені рецептора вітаміну D, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
17107 Генотипування VEGFA (634C>G), поліморфізм в гені фактора росту ендотелію судин, (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 774
10601 Генетичний паспорт харчування (FABP2, PPARG, ADRB2 (2 поліморфізми), ADRB3, LCT, MTHFR, CYP1A2, VDR, IL6, SOD2), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 5457
10602 Генетичний паспорт шкіри (12 поліморфізмів), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 4140
10306 Генетичний швидкий тест на нейросенсорну приглухуватість (GJB2 4 поліморфізми), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1854
10307 Генетичний швидкий тест на ризики при вагітності (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR, F2, F5, F7), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 2806
10304 Генетичний швидкий тест на фенілкетонурію (PAH Arg261Gln та PAH Arg408Tr), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1173
10801 Генетичні маркери атопічного дерматиту та іхтіозу (FLG R501X, FLG 2282delCAGT) методом піросеквенування PyroMark Q24, (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 2255
10410 Генетичні маркери гемохроматозу (HFE 3 поліморфізми), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1512
10407 Генетичні маркери діабету 2-ого типу (PPARG, IL6), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1317
10510 Генетичні маркери другої фази детоксикації (GSTP1 2 поліморфізми, NAT2 4 поліморфізми, SOD1, SOD2), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 3054
10611 Генетичні маркери залежності від психоактивних речовин (ADH1B, ALDH2, DBH, COMT, GABRA2, CHRNA5, OPRM1), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 3710
10606 Генетичні маркери непереносимості алкоголю (ADH1B, ALDH2, DBH, COMT), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 2230
10406 Генетичні маркери ожиріння (PPARG, PPARGC1B, FTO), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1582
10402 Генетичні маркери остеопорозу (LCT, VDR), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1245
10405 Генетичні маркери панкреатиту (PRSS1), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 781
10509 Генетичні маркери першої фази детоксикації (CYP1A2*1F, CYP1A1*2C, CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2E1 RsaI/PstI (c1/c2), СYP3A5*3, CYP3A4*1A/1B), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 4440
10609 Генетичні маркери порушення імунітету (IL1b 2 поліморфізми, IL4, IL6, IL10 3 поліморфізми, IL12, IL17, TLR2, TLR4 2 поліморфізми, MTHFR, TNF, VEGFA, TGFb1, CYP3A4), (букальний епітелій/цільна кров) 9 дн. 8140
10506 Генетичні маркери прогнозу лікування епілепсії (CYP2C9 2 поліморфізми, CYP2C19 2 поліморфізми, CYP3A4), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 2547
10101 Генетичні маркери серцево-судинних захворювань (АСЕ, NOS3, AGT, IL10, IL4, PON1, MTHFR, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, F2, F5, F7, FGB), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 7009
10103 Генетичні маркери тромбофілії (F2, F5, F7), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1438
10106 Генетичні маркери тромбофілії розширений (MTHFR, ITGA2, ITGB3, F2, F5, F7, FGB, F13A1), (букальний епітелій/цільна кров) 7 дн. 1843
10401 Генетичні маркери хвороби Альцгеймера (AРОЕ 2/3/4), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1236
10302 Генетичні маркери хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B 3 поліморфізми), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1443
10802 Генетичні маркери хвороби Жильбера (UGT1A1 (ТА)5/6/(ТА)7/8) методом піросеквенування, (кров ЕДТА) 12 дн. 1924
10301 Генетичні маркери хвороби Крона (CARD15 3020insC та CARD15 Gly908Arg), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1173
10408 Генетичні маркери целіакії (HLA DQ2/DQ8), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 2064
10503 Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*1/*2/*3), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1317
10507 Фармакогенетика - Статіни (SLCO1B1), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 934
10508 Фармакогенетика - Такролімус (CYP3A5*3), (букальний епітелій/цільна кров) 12 дн. 1017

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 180

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель ALEX-тест (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 5500
953 Алергопанель FOX Food-тест (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 6000
640 Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) завтра 1700

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
me1 Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації
(Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89))
завтра 270
mm1 Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації
(Грибкова пл. Penicillium notatum (m1); Грибкова пл. Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пл. Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пл. Mucor racemosus (m4); Грибкова пл. Candida albicans (m5); Грибкова пл. Alternaria alternate (m6))
завтра 405
mhd1 Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації
(Грибкова пл. Penicillium notatum (m1); Грибкова пл. Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пл. Candida albicans (m5); Грибкова пл. Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1))
завтра 405
mhd2 Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації
(Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2))
завтра 270
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 150
d2 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) завтра 150
d1 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 150
m6 Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6) завтра 150
m3 Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3) завтра 150
m5 Грибкова пліснява Candida albicans (m5) завтра 150
m2 Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2) завтра 150
m1 Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1) завтра 150
e86 Качка, пір'я (e86) завтра 150
e3 Кінь, епітелій (e3) завтра 150
e1 Кішка, епітелій (e1) завтра 150
e6 Морська свинка, епітелій (e6) завтра 150
e2 Собака, епітелій (e2) завтра 150
e78 Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78) завтра 150
e83 Собака, шерсть (e83) завтра 150
e84 Хом'як, епітелій (e84) завтра 150

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
mf6 Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації
(Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78))
завтра 200
mf1 Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації
(Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20))
завтра 270
mf4 Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації
(Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95))
завтра 270
mf2 Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації
(Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11))
завтра 340
mf3 Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації
(Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254))
завтра 340
mf7 Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації
(Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41))
завтра 340
f75 Яєчний жовток (f75) завтра 150
f78 Казеїн (f78) завтра 150
f2 Коров'яче молоко (f2) завтра 150
f83 Курка (f83) завтра 150
f26 Свинина (f26) завтра 150
f24 Креветка (f24) завтра 150
f41 Лосось (f41) завтра 150
f37 Мідія (f37) завтра 150
f205 Оселедець (f205) завтра 150
f206 Скумбрія (f206) завтра 150
f35 Картопля (f35) завтра 150
f31 Морква (f31) завтра 150
f14 Соєві боби (f14) завтра 150
f25 Томати (f25) завтра 150
f210 Ананас (f210) завтра 150
f33 Апельсин (f33) завтра 150
f92 Банан (f92) завтра 150
f259 Виноград (f259) завтра 150
f84 Ківі (f84) завтра 150
f208 Лимон (f208) завтра 150
f34 Мандарин (f34) завтра 150
f95 Персик (f95) завтра 150
f44 Полуниця (f44) завтра 150
f49 Яблуко (f49) завтра 150
f7 Вівсяне борошно (f7) завтра 150
f79 Глютен (f79) завтра 150
f10 Кунжут (f10) завтра 150
f4 Пшеничне борошно (f4) завтра 150
f13 Арахіс (f13) завтра 150
f16 Волоський горіх (f16) завтра 150
f20 Мигдаль (f20) завтра 150
f17 Фундук (f17) завтра 150
f45 Дріжджі пекарські (f45) завтра 150
f93 Какао (f93) завтра 150
f247 Мед (f247) завтра 150
f1 Яєчний білок (f1) завтра 150
f76 Альфа-лактальбумін (f76) завтра 150
f77 Бета-лактоглобулін (f77) завтра 150
f27 М'ясо яловичини (f27) завтра 150
f11 Борошно гречане (f11) завтра 150
f5 Борошно житнє (f5) завтра 150
f8 Борошно кукурудзяне (f8) завтра 150
f6 Борошно ячмінне (f6) завтра 150

Пилкові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
mw1 Алергосуміш "Пилок бур'янів 1", 4 алергени без диференціації
(Пилок амброзії звичайної (w1); Пилок полину звичайного (w6); Пилок лободи (w10); Пилок поташника (w11))
завтра 270
mw2 Алергосуміш "Пилок бур'янів 2", 5 алергенів без диференціації
(Пилок амброзії звичайної (w1); Пилок полину звичайного (w6); Пилок королиці звичайної (w7); Пилок лободи (w10); Пилок золотушника звичайного (w12))
завтра 340
mw3 Алергосуміш "Пилок бур'янів 3", 5 алергенів без диференціації
(Пилок амброзії звичайної (w1); Пилок полину звичайного (w6); Пилок королиці звичайної (w7); Пилок кульбаби лікарської (w8); Пилок подорожника (w9))
завтра 340
mt4 Алергосуміш "Пилок дерев - пізнє цвітіння", 4 алергени без диференціації
(Пилок клена (t1); Пилок дуба (t7); Верба козяча (t12); Пилок тополі тригранної (t14))
завтра 270
mt3 Алергосуміш "Пилок дерев - раннє цвітіння", 4 алергени без диференціації
(Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок ясена європейського (t15))
завтра 270
mt1 Алергосуміш "Пилок дерев 1", 5 алергенів без диференціації
(Пилок дуба (t7); В’яз (t8); Пилок платана кленолистого (t11); Верба козяча (t12); Пилок тополі тригранної (t14))
завтра 340
mt2 Алергосуміш "Пилок дерев 2", 5 алергенів без диференціації
(Пилок вільхи європейської (t2); Пилок ліщини (t4); Пилок в'яза (t8); Верба козяча (t12); Пилок тополі тригранної (t14))
завтра 340
mg1 Алергосуміш "Пилок лугових трав", 5 алергенів без диференціації
(Грястиця збірна (g3); Костриця звичайна (g4); Пажитниця багаторічна (g5); Пилок тимофіївки лугової (g6); Тонконіг лучний (g8))
завтра 340
g3 Пилок грястиці збірної (g3) завтра 150
g12 Пилок жита посівного (g12) завтра 150
g4 Пилок костриці звичайної (g4) завтра 150
g5 Пилок пажитниці багаторічної (g5) завтра 150
g6 Пилок тимофіївки лугової (g6) завтра 150
g8 Пилок тонконогу лугового (g8) завтра 150
t3 Пилок берези бородавчастої (t3) завтра 150
t12 Пилок верби (t12) завтра 150
t2 Пилок вільхи європейської (t2) завтра 150
t8 Пилок в'яза (t8) завтра 150
t7 Пилок дуба (t7) завтра 150
t4 Пилок ліщини (t4) завтра 150
t14 Пилок тополі тригранної (t14) завтра 150
w1 Пилок амброзії звичайної (w1) завтра 150
w12 Пилок золотушника звичайного (w12) завтра 150
w8 Пилок кульбаби лікарської (w8) завтра 150
w10 Пилок лободи (w10) завтра 150
w9 Пилок подорожника (w9) завтра 150
w6 Пилок полину звичайного (w6) завтра 150
w11 Пилок поташника (w11) завтра 150

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 198
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - швидкий тест; Гепатит С, а/т сумарні - швидкий тест; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - швидкий тест) сьогодні 1373
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 1404

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 99
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 149
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 297
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 369
390 Пакет "Метаболічний" (Білок загальний; Глюкоза; Сечова кислота; Тригліцериди; Холестерин загальний; Інсулін; С-пептид) сьогодні 545
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 842
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 693
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 1085

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
374 Пакет "Ниркові проби 1" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 149
653 Пакет "Обстеження нирок 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 585
602 Пакет "Обстеження нирок 3" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) сьогодні 792
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 248
858 Пакет "Ниркові проби 3" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Натрій; Калій; Кальцій) сьогодні 347
233 Пакет "Обстеження нирок" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 378
823 Пакет "Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR) в разовій порції сечі, кількісно" (Мікроальбумін в сечі; Креатинін в сечі; Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR)) сьогодні 158

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
954 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний; Білірубін прямий; Білірубін непрямий) сьогодні 252
600 Пакет "Печінкові проби 1" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білірубін фракційно; Лужна фосфатаза) сьогодні 297
643 Пакет "Печінкові проби 2" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альбумін; Білірубін фракційно; Білок загальний; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 446

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
232 Пакет "Панкреатичний" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 266
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 698
861 Пакет "Діагностика целіакії" (Гліадин, а/т IgG; Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG) сьогодні 936

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 99
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 149
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 194
634 Пакет "Попередження діабету" (Глікований гемоглобін; Тиреотропний гормон) сьогодні 297
646 Пакет "Ризик діабету 2-го типу" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 365
665 Пакет "Моніторинг діабету 1" (Глікований гемоглобін; Глюкоза) сьогодні 221
669 Пакет "Моніторинг діабету 4" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD)) сьогодні 923
939 Пакет "Моніторинг діабету 2" (Глікований гемоглобін; С-пептид) сьогодні 324
365 Пакет "Моніторинг діабету 3" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 518

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Залізо; Трансферин; Насичення трансферину; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 797
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 689
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 185
395 Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Гаптоглобін; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1103

Ліпідний обмін та порушення апетиту

Код Аналіз Термін Ціна
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 113
230 Пакет "Ліпідограма базова" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 243
231 Пакет "Ліпідограма розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 423

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) сьогодні 279
749 Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) сьогодні 1022
550 Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) сьогодні 1161
751 Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) сьогодні 774
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І) сьогодні 500
940 Пакет "Обстеження серця" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Глюкоза; Креатинін; Калій; Тиреотропний гормон) сьогодні 518
941 Пакет "Серцево-судинний" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; ГГТ; Креатинкіназа-МВ; Калій; Натрій; Тропонін І; Гомоцистеїн) сьогодні 959
942 Пакет "Ризик атеросклерозу" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Аполіпопротеїн А) сьогодні 333

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 270

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 396
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 378
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 378
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 396
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 522
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 522
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 540
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 666
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1224
943 Пакет "Тиреоїдний-вузли" (ТТГ; Т4В; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 675
944 Пакет "Тиреоїдний-післяопераційний моніторинг пухлин ЩЗ" (ТТГ; Т4В; Тиреоглобулін; А-ТГ) сьогодні 540
945 Пакет "Тиреоїдний-гіпертиреоз" (А-РТТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 828

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 540
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 540
946 Пакет "Оцінка репродуктивного потенціалу" (АМГ; Естрадіол; ФСГ) сьогодні 1035
417 Пакет "Гормональний базовий" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 405
947 Пакет "Гормональний - жіноче здоров'я" (ТТГ; А-ТПО; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Антимюллерів гормон) сьогодні 1440
948 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 1" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол) сьогодні 666
949 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 2" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 963
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 297
805 Пакет "Гормональний чоловічий" (Лютеїнізуючий гормон; Фолікулостимулюючий гормон; Пролактин; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону; ДГЕАС) сьогодні 981
410 Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) сьогодні 1035

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 342
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) сьогодні 405
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) сьогодні 450

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
333 Пакет "Індекс ROMA - онкодіагностика яйників" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 612
418 Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (Альфа-фетопротеїн (АФП); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер СА 125 (яйників); Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози); Онкомаркер СА 19-9 (ШКТ); Раково-ембріональний антиген (РЕА)) сьогодні 1440
810 Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; РЕА) сьогодні 554
242 Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1143
472 Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) сьогодні 432
760 Пакет "Онкодіагностика товстого кишківника та прямої кишки" (СА 19-9; СА 242; РЕА) сьогодні 657
420 Пакет "Чоловіча онкопанель - базово" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ) сьогодні 1197
243 Пакет "Онкодіагностика шийки матки" (ПАП-тест на основі рідинної цитології; Вірус папіломи людини (HPV) ВКР, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ПЛР, кількісно з типуванням) 3 дн. 864
950 Пакет "Онкодіагностика молочної залози та яйників" (СА 15-3; СА 125; HE4; РЕА) сьогодні 918
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 270
951 Пакет "Чоловічий онкоскринінг" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА; РЕА) сьогодні 414

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 243
425 Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальноклінічний аналіз крові; РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 621
422 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 945
952 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Сечова кислота) сьогодні 293
245 Пакет "Діагностика подагри" (Сечова кислота; Креатинін) сьогодні 99

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) завтра 288
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, (якісно); Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, (якісно)) завтра 783
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 400
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 450
938 Пакет "Герпесвірусні інфекції - HSV-1/HSV-2/CMV" (Вірус простого герпесу (HSV); Цитомегаловірус (CMV)) - ПЛР, якісно (кров, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 324
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 540
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1080
535 Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) завтра 405
536 Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, (кількісно)) завтра 765
442 Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 540
445 Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) завтра 1611

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450
917 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 306
872 Пакет "Урогенітальний - CMN" (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 459
955 Пакет "Урогенітальний - CMNT" (Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 612
873 Пакет "Урогенітальний - CNT" (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 459
956 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 324
957 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 342
875 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 477
877 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 477
874 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 630
878 Пакет "Урогенітальний - GM" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 306
958 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 324
462 Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 540
959 Пакет "Урогенітальний - NT" (Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 306

Алергопакети побутові

Код Аналіз Термін Ціна
521 Пакет "Пір'я тварин - 4 алергени" (Епідерміс гуски (пір'я) (e70); Епідерміс качки (пір'я) (e86); Епідерміс курки (пір'я) (e85); Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78)) завтра 540
519 Пакет "Епідерміс тварин - 7 алергенів" (Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Епідерміс собаки (шерсть) (e83); Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84)) завтра 945
517 Пакет "Грибки плісняви - 5 алергенів" (Грибок Alternaria alternata (m6); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Penicillium notatum (m1)) завтра 675
520 Пакет "Побутовий - 7 алергенів" (Алергени домашнього пилу (h1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1)) завтра 945

Алергопакети харчові

Код Аналіз Термін Ціна
525 Пакет "Дитячий харчовий - 6 алергенів" (Борошно пшеничне (f4); Молоко коров'яче (f2); Соєві боби (f14); Томати (f25); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 810
578 Пакет "Яєчні та молокопродукти - 6 алергенів" (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 810
527 Пакет "М'ясо - 3 алергени" (М'ясо курки (f83); М'ясо свинини (f26); М'ясо яловичини (f27)) завтра 405
529 Пакет "Риба - 6 алергенів" (Креветка (f24); Лосось (f41); Мідія (f37); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Тунець (f40)) завтра 810
528 Пакет "Овочі - 5 алергенів" (Картопля (f35); Морква (f31); Селера (f85); Соєві боби (f14); Томати (f25)) завтра 675
532 Пакет "Фрукти наші - 4 алергени" (Виноград (f259); Груша (f94); Диня (f87); Яблуко (f33)) завтра 540
522 Пакет "Фрукти завозні - 4 алергени" (Ананас (f210); Банан (f92); Ківі (f84); Персик (f95)) завтра 540
533 Пакет "Фрукти цитрусові - 3 алергени" (Апельсин (f33); Лимон (f32); Мандарин (f34)) завтра 405
680 Пакет "Злаки - 7 алергенів" (Борошно вівсяне (f7); Борошно гречане (f11); Борошно житнє (f5); Борошно кукурудзяне (f8); Борошно пшеничне (f4); Борошно ячмінне (f6); Глютен (f79)) завтра 945
684 Пакет "Горіхи - 4 алергени" (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Кунжут (f10); Мигдаль (f20)) завтра 540
384 Пакет "Продукти інші - 4 алергени" (Дріжджі пекарські (f45); Кава (f221); Какао (f93); Мед (f247)) завтра 540

Алергопакети пилкові

Код Аналіз Термін Ціна
385 Пакет "Пилок лугових трав - 6 алергенів" (Пилок грястиці збірної (g3); Пилок жита посівного (g12); Пилок костриці звичайної (g4); Пилок пажитниці багаторічної (g5); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок тонконогу лугового (g8)) завтра 810
518 Пакет "Пилок дерев - 7 алергенів" (Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок верби (t12); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок в'яза (t8); Пилок дуба (t7); Пилок ліщини (t4); Пилок тополі тригранної (t14)) завтра 945
523 Пакет "Пилок дерев 1 - 4 алергени" (Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок в'яза (t8); Пилок ліщини (t4)) завтра 540
524 Пакет "Пилок дерев 2 - 3 алергени" (Пилок верби (t12); Пилок дуба (t7); Пилок тополі тригранної (t14)) завтра 405
516 Пакет "Пилок бур'янів - 7 алергенів" (Пилок амброзії звичайної (w1); Пилок золотушника звичайного (w12); Пилок королиці звичайної (w7); Пилок кульбаби лікарської (w8); Пилок лободи (w10); Пилок подорожника (w9); Пилок полину звичайного (w6); Пилок поташника (w11)) завтра 945

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) завтра 329
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1161
397 Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) завтра 630

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Маніпуляції та послуги

Код Аналіз Термін Ціна
117 Послуга по забору сечі 15
132 Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста 200
253 Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 10 км) 300
254 Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 20 км) 400
828 Забір крові в 1 пробірку 30
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень 30
898 Забір взірців для досліджень на COVID-19 40
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep 40
627 Переклад аналізу на англійську мову (COVID-19) 0
960 Переклад аналізу на англійську мову 60

Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 12:00

Код Аналіз Термін Ціна

При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 12:00 - час виконання може збільшитись на 24 год.

Код Аналіз Термін Ціна

Дні виконання - виключно робочі

Код Аналіз Термін Ціна

"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;

Код Аналіз Термін Ціна

"завтра" означає завтра до 23:59 год.

Код Аналіз Термін Ціна