Ви є тут

Аналізи та послуги

Групи номенклатури
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Електроліти
Специфічні білки
Ревматоїдна панель
Серцево-судинні маркери
Маркери запалення (гострофазові)
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок та наднирників
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Інші гормони та медіатори
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
 
МОНІТОРИНГ ЛІКІВ
 
ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Інші імунологічні маркери
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Алергосуміші побутові
Побутові алергени
Плісняві гриби
Епідермальні алергени (тварини)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
Алергосуміші харчові
Яєчні продукти
Молочні продукти
Риба та морепродукти
Овочі
Фрукти
Злаки
Горіхи
Інші продукти
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Папіломовірусні інфекції
Кишково-паразитологічні інфекції
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гінекологічні дослідження
Грудні залози
Сечо-статева система
Шлунково-кишковий тракт
Дихальна система
Рідини
Шкіра
Дослідження шкіри, нігтів та повік на виявлення кліщів, грибків
ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гістологія біопсійного матеріалу
Гістологія малого операційного матеріалу
Гістологія великого операційного матеріалу
Гістологія мультифокальної біопсії
Консультації гістологічних препаратів (перегляди)
Проведення імуногістохімічних досліджень
ГЕНЕТИЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ
 
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Діагностика ліпідного обміну
Діагностика серцево-судинної системи
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.
Алергопакети побутові
Алергопакети харчові
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Інфекції різні
Наші дітки
Здорова шкіра та волосся
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Маніпуляції та послуги

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) 3 дн. 500
609 Антитіла сумарні до резус-фактору 3 дн. 350
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 150
255 Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) сьогодні 100
116 Загальний аналіз крові (автоматизований з неповною лейкоформулою + ШОЕ) сьогодні 140
004 Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ) сьогодні 180
148 Ретикулоцити сьогодні 100
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 50

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 90
260 Д-димер сьогодні 240
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 110
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 90
078 Фібриноген сьогодні 90
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 50
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 50
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 342

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 120
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 60
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 140
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 90
063 Креатинін в сечі сьогодні 90
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 140

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 180
006 Аналіз калу загальний (копрограма) 3 дн. 350
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 128
709 Кальпротектин в калі, кількісно сьогодні 950
250 Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 550
087 Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 180
593 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 272
476 Ротавірус в калі, якісно (скринінг) сьогодні 235

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 90
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 90
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 90
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 140
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 90
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 90
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 90
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 170
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 90
157 Ліпаза сьогодні 140
032 Лужна фосфатаза сьогодні 90

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 60
012 Білірубін загальний сьогодні 90
013 Білірубін прямий сьогодні 90
020 Креатинін сьогодні 90
063 Креатинін в сечі сьогодні 90
028 Сечова кислота сьогодні 90
029 Сечовина сьогодні 90

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 90
014 Білок загальний сьогодні 90
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 140
123 Серомукоїди сьогодні 90
030 Тимолова проба сьогодні 90
171 Трансферин сьогодні 180

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 140
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 140
172 Лептин 3 дн. 900
225 Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) сьогодні 850
587 Мідь сьогодні 160
031 Тригліцериди сьогодні 90
035 Холестерин загальний сьогодні 90
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 100
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 110

Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.

Код Аналіз Термін Ціна
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 90
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 90
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 140
656 Антитіла до бета-клітин (острівцевих) підшлункової з-зи (ICA) сьогодні 700
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 700
658 Антитіла до інсуліну (IAA) сьогодні 700
659 Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) сьогодні 700
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 60
062 Глікований гемоглобін сьогодні 220
016 Глюкоза у венозній крові сьогодні 90
089 Глюкоза у капілярній крові сьогодні 90
064 Інсулін сьогодні 200
070 Проінсулін сьогодні 700
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
614 Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) сьогодні 340
244 Лактат (молочна кислота) сьогодні 100
065 С-пептид сьогодні 200

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 90
152 Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) сьогодні 140
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 207
018 Калій сьогодні 90
019 Кальцій сьогодні 90
271 Кальцій іонізований сьогодні 120
025 Магній сьогодні 90
587 Мідь сьогодні 160
027 Натрій сьогодні 90
033 Фосфор сьогодні 90
034 Хлор сьогодні 90
588 Цинк сьогодні 180

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 280
062 Глікований гемоглобін сьогодні 220
275 Гомоцистеїн сьогодні 390
260 Д-димер сьогодні 240
124 Імуноглобулін A сьогодні 170
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 200
125 Імуноглобулін G сьогодні 170
126 Імуноглобулін M сьогодні 170
225 Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) сьогодні 850
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 140
801 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) сьогодні 850
803 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) сьогодні 650
079 Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) сьогодні 400
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 120
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120
171 Трансферин сьогодні 180
350 Тропонін І сьогодні 220
080 Тропонін І, якісно (скринінг) сьогодні 190
204 Церулоплазмін сьогодні 230
084 Сироватковий амілоїд А (SAA) сьогодні 480
914 Інтерлейкін 6 (IL-6) сьогодні 680

Ревматоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 120
123 Серомукоїди сьогодні 90
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 690
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 490

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 140
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 140
275 Гомоцистеїн сьогодні 390
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 90
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 170
172 Лептин 3 дн. 900
225 Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) сьогодні 850
801 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) сьогодні 850
803 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) сьогодні 650
079 Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) сьогодні 400
350 Тропонін І сьогодні 220
080 Тропонін І, якісно (скринінг) сьогодні 190

Маркери запалення (гострофазові)

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
225 Ліпопротеїн-зв'язана фосфоліпаза А2 (Lp-PLA2) (маркер запалення, атероклерозу, серцево-судинних захворювань) сьогодні 850
632 Прокальцитонін сьогодні 650
123 Серомукоїди сьогодні 90
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 440
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 240
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 240

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
275 Гомоцистеїн сьогодні 390
961 Еритропоетин сьогодні 390
255 Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) сьогодні 100
017 Залізо сьогодні 90
152 Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) сьогодні 140
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 207
587 Мідь сьогодні 160
148 Ретикулоцити сьогодні 100
171 Трансферин сьогодні 180
149 Феритин сьогодні 200
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 240
204 Церулоплазмін сьогодні 230
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 240

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 90
008 Альбумін сьогодні 90
066 Альфа-фетопротеїн онко (АФП) сьогодні 200
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 450
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 90
012 Білірубін загальний сьогодні 90
013 Білірубін прямий сьогодні 90
014 Білок загальний сьогодні 90
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 90
017 Залізо сьогодні 90
032 Лужна фосфатаза сьогодні 90
030 Тимолова проба сьогодні 90
149 Феритин сьогодні 200
035 Холестерин загальний сьогодні 90
204 Церулоплазмін сьогодні 230
334 Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) завтра 1600
335 Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) завтра 1400

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 440
250 Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 550
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) завтра 392
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 440
105 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 190
846 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно завтра 200
143 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) сьогодні 210
297 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 190
298 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 190
593 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 272
336 Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) завтра 1400
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400

Маркери захворювань нирок та наднирників

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 90
284 Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) сьогодні 490
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 280
014 Білок загальний сьогодні 90
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 140
018 Калій сьогодні 90
019 Кальцій сьогодні 90
020 Креатинін сьогодні 90
063 Креатинін в сечі сьогодні 90
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 140
027 Натрій сьогодні 90
028 Сечова кислота сьогодні 90
029 Сечовина сьогодні 90
033 Фосфор сьогодні 90
034 Хлор сьогодні 90
334 Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) завтра 1600
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400

Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 440
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 340
019 Кальцій сьогодні 90
271 Кальцій іонізований сьогодні 120
025 Магній сьогодні 90
369 Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) сьогодні 550
370 Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) сьогодні 550
331 Остеокальцин сьогодні 380
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 240
033 Фосфор сьогодні 90

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 400
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 200
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 200
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 340
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 240
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 200
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 180
044 Тироксин (Т4) сьогодні 180
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 180
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 180
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 180

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 390
160 Андростендіон сьогодні 340
291 Антимюллерів гормон (АМГ) сьогодні 950
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 220
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 200
841 Дигідротестостерон 3 дн. 680
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 190
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 190
052 Прогестерон сьогодні 190
053 Пролактин сьогодні 190
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 230
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 190
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 190

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 190
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 190
047 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) сьогодні 240
057 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний сьогодні 190
360 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) вільний сьогодні 240

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 390
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 340
164 Альдостерон сьогодні 450
719 Альдостерон-ренінове співвідношення сьогодні 0
160 Андростендіон сьогодні 340
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 200
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
614 Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) сьогодні 340
060 Кортизол (в сироватці крові) сьогодні 220
733 Ренін сьогодні 750
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 240

Інші гормони та медіатори

Код Аналіз Термін Ціна
961 Еритропоетин сьогодні 390
369 Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) сьогодні 550
370 Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) сьогодні 550
331 Остеокальцин сьогодні 380

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
066 Альфа-фетопротеїн онко (АФП) сьогодні 200
087 Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 180
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 440
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 280
800 Білок S-100 (онкомаркер меланоми та ушкодження мозку) сьогодні 850
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
614 Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) сьогодні 340
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 340
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE) сьогодні 450
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 550
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 220
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 220
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 220
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 450
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 450
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 190
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 190
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 200
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 200
843 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний - онко сьогодні 200
072 Маркер гепатоцелюлярної карциноми PIVKA-II (білок, індукований відсутністю вітаміну К або антагоністом-ІІ; або ж дез-гама-карбоксипротромбін (DCP, ДГКП)) сьогодні 650
074 Онкомаркер HER-2 (молочної залози, рецептор епідермального фактору рості 2) сьогодні 550
734 Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) сьогодні 450

МОНІТОРИНГ ЛІКІВ

Код Аналіз Термін Ціна
111 Вальпроєва кислота сьогодні 270
112 Карбамазепін сьогодні 320
863 Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Артикаїн/Ультракаїн сьогодні 808
864 Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Лідокаїн/Ксилокаїн сьогодні 808
865 Пакет "Чутливість до анестетиків 2 в 1" (Артикаїн/Ультракаїн; Лідокаїн/Ксилокаїн) сьогодні 1454

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 780
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
284 Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA) сьогодні 490
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 450
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 120
123 Серомукоїди сьогодні 90
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 690
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 490

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 170
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 200
125 Імуноглобулін G сьогодні 170
126 Імуноглобулін M сьогодні 170
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 600

Інші імунологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 450
656 Антитіла до бета-клітин (острівцевих) підшлункової з-зи (ICA) сьогодні 700
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 700
658 Антитіла до інсуліну (IAA) сьогодні 700
659 Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) сьогодні 700
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 400
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 200
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 200
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 440
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 440
672 Фосфоліпіди, а/т IgG сьогодні 450
373 Мультипанель "Аутоімунна стандартна", аутоантитіла IgG до 14 антигенів, диференційовано кількісно (Ro/SS-A 60; La/SS-B; Scl-70; PM/Scl 100; Sm; PCNA; dsDNA; Rib. Phosphoprotein P0; CENP-B; AMA M2; PR3; MPO; TPO; Thyroglobulin (TG)) завтра 1800
381 Аутоімунна стандартна панель Х, 18 антигенів (Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM1, PM/Scl-100, SRP 54, SP 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP) завтра 1950
334 Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) завтра 1600
335 Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) завтра 1400
336 Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) завтра 1400
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 200

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель "ALEX-тест", (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) 6 дн. 5900
953 Алергопанель "FOX Food-тест", (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) 6 дн. 6900
612 Алергопанель "Змішана - Атопік 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2), Казеїн (f78), Альфа-лактальбумін (f76), Бета-лактоглобулін (f77), Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204), Білок/жовток яйця (f1/f75), Рис (f9), Соя (f14), Банан (f92), Свинина (f26), Яловичина (f27), Курятина (f83), Суміш борошна (fx10), Хлібопекарські дріжджі (f45), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus/farinae (d1/d2), Грибок Cladosporium herbarum/Грибок Alternaria alternata (m2/m6), Береза/Дуб (t3/t7), Вільха/Ліщина (t2/t4), 6 суміш трав (gx7), Загальний IgE (tIgE)) завтра 1900
641 Алергопанель "Змішана - Педіатрична 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Арахіс (f13); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75), Картопля (f35), Морква (f31), Тріска (f3), Яблуко (f49), Соя (f14), Пшеничне борошно (f4), Береза (f3), Тимофіївка (f6), Полин (w6), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), Епітелій собаки (e2/e5), Епітелій кота (e1), Епітелій коня (e3), Грибок Aspergillus fumigatus (m3), Грибок Cladosporium herbarum (m2)) завтра 1900
628 Алергопанель "Змішана", (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Молоко коров'яче (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Борошно пшеничне (f4); Соєві боби (f14)) завтра 1900
642 Алергопанель "Інгаляційна 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій/лупа) (e2/e5); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) завтра 1900
613 Алергопанель "Молочка з Глютеном", алерген-специфічні IgE до 6 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204); Глютен (f79)) завтра 1400
638 Алергопанель "Харчова 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Фундук (f17); Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Мигдаль (f20); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Помідор (f25); Тріска (f3); Креветки (f24); Персик (f95); Яблуко (f49); Соя (f14); Пшеничне борошно (f4); Сезам (f10); Житнє борошно (f5)) завтра 1900

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна

Алергосуміші побутові

Код Аналіз Термін Ціна
mhd1 Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) завтра 490
me1 Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) завтра 330
mm1 Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6)) завтра 490
mhd2 Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) завтра 330

Побутові алергени

Код Аналіз Термін Ціна
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 190
d2 Кліщ Dermatophagoides farinae (d2) завтра 190
d1 Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 190

Плісняві гриби

Код Аналіз Термін Ціна
m6 Грибок Alternaria alternata (m6) завтра 190
m3 Грибок Aspergillus fumigatus (m3) завтра 190
m5 Грибок Candida albicans (m5) завтра 190
m2 Грибок Cladosporium herbarum (m2) завтра 190
m1 Грибок Penicillium notatum (m1) завтра 190

Епідермальні алергени (тварини)

Код Аналіз Термін Ціна
e1 Епідерміс кішки (епітелій) (e1) завтра 190
e3 Епідерміс коня (епітелій) (e3) завтра 190
e6 Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6) завтра 190
e2 Епідерміс собаки (епітелій) (e2) завтра 190
e83 Епідерміс собаки (шерсть) (e83) завтра 190
e78 Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78) завтра 190
e84 Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84) завтра 190

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна

Алергосуміші харчові

Код Аналіз Термін Ціна
mf1 Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) завтра 330
mf2 Алергосуміш "Зернові", 5 алергенів без диференціації (Пшениця (f4); Овес (f7); Кукурудза (f8); Кунжут (f10); Гречка (f11)) завтра 400
mf6 Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) завтра 250
mf7 Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) завтра 400
mf3 Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) завтра 400
mf4 Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) завтра 330

Яєчні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f1 Яєчний білок (f1) завтра 190
f75 Яєчний жовток (f75) завтра 190

Молочні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f76 Альфа-лактальбумін (f76) завтра 190
f77 Бета-лактоглобулін (f77) завтра 190
f78 Казеїн (f78) завтра 190
f2 Молоко коров'яче (f2) завтра 190

Риба та морепродукти

Код Аналіз Термін Ціна
f24 Креветка (f24) завтра 190
f41 Лосось (f41) завтра 190
f37 Мідія (f37) завтра 190

Овочі

Код Аналіз Термін Ціна
f35 Картопля (f35) завтра 190
f31 Морква (f31) завтра 190
f14 Соєві боби (f14) завтра 190
f25 Томати (f25) завтра 190

Фрукти

Код Аналіз Термін Ціна
f33 Апельсин (f33) завтра 190
f92 Банан (f92) завтра 190
f259 Виноград (f259) завтра 190
f208 Лимон (f208) завтра 190
f34 Мандарин (f34) завтра 190
f95 Персик (f95) завтра 190
f44 Полуниця (f44) завтра 190
f49 Яблуко (f49) завтра 190

Злаки

Код Аналіз Термін Ціна
f11 Борошно гречане (f11) завтра 190
f5 Борошно житнє (f5) завтра 190
f8 Борошно кукурудзяне (f8) завтра 190
f4 Борошно пшеничне (f4) завтра 190
f6 Борошно ячмінне (f6) завтра 190
f79 Глютен (f79) завтра 190

Горіхи

Код Аналіз Термін Ціна
f13 Арахіс (f13) завтра 190
f16 Горіх волоський (f16) завтра 190
f17 Фундук (f17) завтра 190

Інші продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f45 Дріжджі пекарські (f45) завтра 190
f93 Какао (f93) завтра 190
f247 Мед (f247) завтра 190

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
COVID-19      
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген, якісно (скринінг) до 1 год 270
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG сьогодні 250
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM сьогодні 250
908 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), SN-білки (нуклеокапсидний та спайковий/шиповий), а/т IgG, якісно завтра 270
911 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), SN-білки (нуклеокапсидний та спайковий/шиповий), а/т IgM, якісно завтра 270
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота). сьогодні-завтра 460

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
091 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 190
092 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген сьогодні 200
224 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг) сьогодні 170
096 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні завтра 190
847 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно завтра 270
561 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 190
093 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 190
180 Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 190
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 800
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 1200
095 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні сьогодні 210
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні, якісно (скринінг) сьогодні 200
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 900
371 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно з генотипуванням по 1a, 1b, 2 та 3a/3b (кров) завтра 1250
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 1350
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 190
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 190
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 190
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 190
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 320
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 350
097 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 190
098 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 190
482 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 320
481 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 350
099 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 190
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 190
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 190
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 190
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (лейкоцити цільної периферичної крові, аутопсійний матеріал, спинномозкова рідина та амніотична рідина) завтра 320
489 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, кількісно (лейкоцити цільної периферичної крові, аутопсійний матеріал, спинномозкова рідина та амніотична рідина) завтра 350
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 190
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 190
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 320
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) завтра 350
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 650
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 750

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерельоз (бактеріальний вагіноз) (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 300
493 Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
490 Кандидоз (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 300
530 Кандидоз (Candida albicans) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 330
108 Мультипанель "Урогенітальна - Кандіди" (C. albicans; C. glabrata; C. krusei) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із ротоглотки та прямої кишки; виділення з кон’юнктиви ока; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 440
115 Мультипанель "Урогенітальна - Кандіди" (C. albicans; C. glabrata; C. krusei) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із ротоглотки та прямої кишки; виділення з кон’юнктиви ока; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 480
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
699 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри, зразки сечі) завтра 330
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
696 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 330
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 150
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні завтра 190
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні, якісно (скринінг) сьогодні 170
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
531 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 330
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 190
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 320
495 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, кількісно з типуван. (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 350
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 190
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 190
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
499 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки і кон’юнктиви очей; секрет передміхурової залози; зразки сечі) завтра 330
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550
265 Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
266 Мультипанель "Урогенітальна - HNT" (Herpes simplex virus 1 та 2 типу; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
267 Мультипанель "Урогенітальна - MGU" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma parvum) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
128 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 800
130 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 900
881 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 550

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 450
485 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 480
596 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР 14 типів (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 700
595 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР 14 типів (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 750
890 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-15": ВКР (філогенетична група 16, 31, 33, 35, 52, 58 - без типування), ВКР (філогенетична група 18, 39, 45, 59 - без типування), ВКР (генотип 51), ВКР (генотип 56), ВКР (генотип 68) та НКР (філогенетична група 6, 11 - без типування) - ПЛР, кількісно з типуванням по філогенетичних групах (у/г зішкріб) завтра 555
879 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-21": ВКР (генотипи 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) та НКР (генотипи 6, 11, 44) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
487 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 450
261 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 480

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 180
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 128
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 190
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 190
134 Лямблія (Lamblia Intestinalis Giardia), а/т IgG завтра 190
153 Опісторхи (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 190
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 190
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 190
143 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) сьогодні 210
593 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 272
105 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 190
846 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно завтра 200
297 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 190
298 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 190

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 220
833 Борелія, IgM завтра 220
794 ВІЛ 1/2 (HIV), якісно (скринінг) сьогодні 230
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) завтра 450
220 Стрептокок групи А, антиген, якісно (скринінг) до 1 год. 400
222 Пакет "Діагностика скарлатини" (Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою); Стрептокок групи А, антиген, якісно (скринінг); Антистрептолізин О (АСО)) сьогодні 528
675 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis), а/т IgG завтра 300

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
139 Бактеріологічне дослідження виділень з вуха з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
328 Бактеріологічне дослідження виділень з ока з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
337 Бактеріологічне дослідження виділень з пупка з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
338 Бактеріологічне дослідження виділень з рани з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
344 Бактеріологічне дослідження виділень зі шкіри з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
346 Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
852 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550
345 Бактеріологічне дослідження транссудату з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 550

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гінекологічні дослідження

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 140
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 140
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 440
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 220
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 220
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 220
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 220
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 220
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 220
765 Цитологія пунктату Дугласового простору 3 дн. 220

Грудні залози

Код Аналіз Термін Ціна
767 Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) 3 дн. 300
769 Цитологія пунктату кист г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 440
768 Цитологія пунктату утворень г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 440

Сечо-статева система

Код Аналіз Термін Ціна
854 Цитологія зішкребу з уретри (не менше 5 скелець) 3 дн. 300
771 Цитологія змивів сечового міхура (не менше 5 скелець) 3 дн. 380
770 Цитологія пунктату простати (не менше 4 скелець) 3 дн. 330

Шлунково-кишковий тракт

Код Аналіз Термін Ціна
448 Цитологія зішкребу/мазку глотки (не менше 2 скелець) 3 дн. 330
774 Цитологія клітин кишківника (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 330
772 Цитологія клітин стравоходу (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 330
773 Цитологія клітин шлунку (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 330

Дихальна система

Код Аналіз Термін Ціна
777 Цитологія клітин бронхів (при ендоскопії) 3 дн. 330
775 Цитологія клітин гортані (при ендоскопії) 3 дн. 330
778 Цитологія клітин легень (при ендоскопії) 3 дн. 330
776 Цитологія клітин трахеї (при ендоскопії) 3 дн. 330

Рідини

Код Аналіз Термін Ціна
780 Цитологія абдомінальної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470
779 Цитологія плевральної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470
781 Цитологія рідини з кист (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470
782 Цитологія сечі (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470

Шкіра

Код Аналіз Термін Ціна
788 Цитологія відбитку шкіри 3 дн. 270
787 Цитологія зішкребу шкіри 3 дн. 270

Дослідження шкіри, нігтів та повік на виявлення кліщів, грибків

Код Аналіз Термін Ціна
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 140
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 140

ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гістологія біопсійного матеріалу

Код Аналіз Термін Ціна
7218 Біопсія плеври 3-5 дн. 900
7207 Біопсія слизової оболонки кишківника 3-5 дн. 900
7219 Біопсія слизової оболонки орофарингеальної зони та ЛОР-органів 3-5 дн. 900
7213 Біопсія грудної залози 3-5 дн. 900
7214 Біопсія лімфовузлів (дослідження трепан-біоптатів) 3-5 дн. 900
7224 Біопсія нирки 3-5 дн. 900
7210 Біопсія очеревини 3-5 дн. 900
7222 Біопсія передміхурової залози одна доля ("один контейнер") 3-5 дн. 900
7208 Біопсія печінки 3-5 дн. 900
7209 Біопсія підшлункової залози 3-5 дн. 900
7211 Біопсія сальника 3-5 дн. 900
7223 Біопсія сечового міхура 3-5 дн. 900
7206 Біопсія слизової оболонки шлунку та стравоходу 3-5 дн. 900
7221 Біопсія уретри 3-5 дн. 900
7201 Біопсія шийки матки 3-5 дн. 900
7220 Біопсія шкіри, новоутвори шкіри (до 10мм, без оцінки країв резекції) 3-5 дн. 900
7215 Біопсія щитовидної залози 3-5 дн. 900
7225 Біопсія яєчка 3-5 дн. 900
7212 Біопсія яєчників 3-5 дн. 900
7217 Бронхобіопсія 3-5 дн. 900
7203 Вишкріб з порожнини матки 3-5 дн. 900
7202 Вишкріб з цервікального каналу 3-5 дн. 900
7216 Матеріал середостіння (ексцизійні чи інцизійні біопсії) 3-5 дн. 900
7205 Поліпектомія порожнини матки 3-5 дн. 900
7204 Поліпектомія цервікального каналу 3-5 дн. 900

* - даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну

* - ціна - за один контейнер

Гістологія малого операційного матеріалу

Код Аналіз Термін Ціна
7233 Дослідження матеріалу орофарингеальної зони 3-5 дн. 1130
7251 Конус шийки матки 3-5 дн. 1130
7235 Матеріал гортані 3-5 дн. 1130
7232 Матеріал грудної залози (секторальні резекції, видалення фіброаденом) 3-5 дн. 1130
7230 Матеріал кісток 5-10 дн. 1130
7236 Матеріал легень (сегментарні резекції, лобектомії) 3-5 дн. 1130
7226 Матеріал лімфатичних вузлів 3-5 дн. 1130
7246 Матеріал маткових труб 3-5 дн. 1130
7227 Матеріал мигдаликів 3-5 дн. 1130
7243 Матеріал нирки 3-5 дн. 1130
7245 Матеріал плаценти 3-5 дн. 1130
7248 Матеріал селезінки 3-5 дн. 1130
7234 Матеріал слинних залоз 3-5 дн. 1130
7244 Матеріал яєчників 3-5 дн. 1130
7242 Матеріал яєчок 3-5 дн. 1130
7250 Операційний матеріал печінки 3-5 дн. 1130
7239 Поліпи та аденоми шлунково-кишкового тракту 3-5 дн. 1130
7228 Пухлини головного мозку 3-5 дн. 1130
7229 Пухлини м'яких тканин 3-5 дн. 1130
7249 Пухлини шкіри і пухлино подібні ураження (більше 10 мм) 3-5 дн. 1130
7238 Резекції кишківника 3-5 дн. 1130
7237 Резекції шлунка 3-5 дн. 1130
7241 ТУР передміхурової залози 3-5 дн. 1130
7240 ТУР сечового міхура 3-5 дн. 1130
7247 Фіброматозні вузли матки (міомектомії) 3-5 дн. 1130
7231 Щитовидна залоза 3-5 дн. 1130
7254 Вени нижніх кінцівок 3-5 дн. 1130
7257 Грижовий мішок 3-5 дн. 1130
7256 Жовчевий міхур 3-5 дн. 1130
7255 Кардіологічний матеріал 3-5 дн. 1130
7253 Крайня плоть 3-5 дн. 1130
7252 Матеріал гемороїдальних вузлів, анальної тріщини 3-5 дн. 1130

* - даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну

* - ціна - за один контейнер

Гістологія великого операційного матеріалу

Код Аналіз Термін Ціна
7259 Дослідження матеріалу орофарингеальної зони з реґіонарними лімфатичними вузлами 3-5 дн. 1580
7258 Мастектомії з лімфадесекцією 3-5 дн. 1580
7261 Матеріал гортані з реґіонарними лімфатичними вузлами 3-5 дн. 1580
7262 Матеріал легень (лобектомії, пульмонектомії) з реґіонарними лімфатичними вузлами 3-5 дн. 1580
7267 Матеріал матки з додатками 3-5 дн. 1580
7266 Матеріал простати (операція простатектомії, аденомектомії: простата з сімяними міхурцями) 3-5 дн. 1580
7265 Матеріал сечового міхура (операція екстирпації сечового міхура: сечовий міхур з паравезікулярною клітковиною) 3-5 дн. 1580
7260 Матеріал слинних залоз з реґіонарнимилімфатичними вузлами 3-5 дн. 1580
7264 Резекції кишківника з реґіонарними лімфатичними вузлами 3-5 дн. 1580
7263 Резекції шлунка та гастректомії з реґіонарними лімфатичними вузлами 3-5 дн. 1580

* - даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну

* - ціна - за один контейнер

Гістологія мультифокальної біопсії

Код Аналіз Термін Ціна
7269 Біопсія шлунку з оцінкою по системі OLGA та OLGIM 3-5 дн. 2700
7268 Комплексна біопсія передміхурової залози (4-12 зони) 3-5 дн. 2700

* - даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну

* - кожна додаткова зона - 225 грн.

Консультації гістологічних препаратів (перегляди)

Код Аналіз Термін Ціна
7270 Гістологічні препарати (до 10 скелець та без виготовлення додаткових гістологічних препаратів з наданих парафінових блоків) 1-3 дн. 1130

* - кожне додаткове скельце - 225 грн.

Проведення імуногістохімічних досліджень

Код Аналіз Термін Ціна
7284 Імуногістохімічне визначення HSIL, раку шийки матки (2 маркери: р16, ki67) 5-10 дн. 2480
7283 Імуногістохімічне визначення злоякісних новоутворень простати (2 маркери: p63, CoA Racemase) 5-10 дн. 2480
7282 Імуногістохімічне визначення злоякісних новоутворень простати (4 маркери: Cytokeratin 5, p63, CoA Racemase, ki67) 5-10 дн. 4950
7281 Імуногістохімічне визначення меланоми (маркер: S100) 5-10 дн. 1240
7279 Імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії для підтвердження хронічного ендометриту (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) (маркер: CD138) 5-10 дн. 1240
7280 Імуногістохімічне визначення Т-лімфоцитів (kiler) в ендометрії для підтвердження хронічного ендометриту (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) (маркер: CD56) 5-10 дн. 1240

ГЕНЕТИЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
10410 Гемохроматозу (HFE 3 поліморфізми), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1523
10315 Ген аполіпопротеїна С3 (APOC3), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 824
10314 Ген дофамін бета-гідролази (DBH), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 790
17170 Ген колагену (COL1A1) 6 дн. 803
10312 Ген лептинового рецептора (LEPR), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 783
10318 Ген рецептора вітаміну D (VDR), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 875
10313 Ген рецептора серотоніну 2A (HTR2A), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 885
10309 Генетика чоловічого безпліддя. Генотипування за AZF локусом (цільна кров) 6 дн. 2268
10408 Генетичний маркер целіакії (HLA DQ2/DQ8), (кров ЕДТА) 11 дн. 4370
10601 Генетичний паспорт харчування (FABP2,PPARG,ADRB2 (2 поліморфізми), ADRB3, LCT, MTHFR, CYP1A2, VDR,IL6, SOD2) 8 дн. 5722
10402 Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR) (кров ЕДТА) 6 дн. 1375
10405 Генетичний ризик розвитку панкреатиту (PRSS1) 6 дн. 810
10106 Генетичний ризик розвитку тромбофілії розширений (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1) (букальний зішкріб) 6 дн. 2939
10302 Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова 6 дн. 1508
10303 Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1), методом ПЛР 6 дн. 1793
10301 Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (CARD15 3020insC та CARD15 Gly908Arg), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1355
10306 Генетичний скринінг на нейросенсорну приглухуватість (GJB2 4 поліморфізми) (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1937
10307 Генетичний скринінг на ризики при вагітності (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR, F2, F5,F7), (цільна кров) 6 дн. 2975
10304 Генетичний скринінг на фенілкетонурію (PAH Arg261GIn та PAH Arg408Tr) 6 дн. 1233
10801 Генетичні маркери атопічного дерматиту та іхтіозу (FLG R501X, FLG 2282delCAGT) методом піросеквенування PyroMark Q24, (букальний епітелій/цільна кров) 8 дн. 2036
10407 Генетичні маркери діабету 2-ого типу (PPARG, IL6), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1370
10201 Генетичні маркери раку молочної залози та яєчників (BRCA1 2 поліморфізми), (цільна кров) 6 дн. 1233
10203 Генетичні маркери раку простати (BRCA1 2 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм), (цільна кров) 6 дн. 1991
10401 Генетичні маркери хвороби Альцгеймера (APOE E2/E3/E4) 6 дн. 1310
10802 Генетичні маркери хвороби Жильбера (UGT1A1 (ТА)5/6/(ТА)7/8) методом піросеквенування, (кров ЕДТА) 8 дн. 3713
10103 Генетичні ризик розвитку тромбофілії (F2, F5, F7), (цільна кров) 6 дн. 1516
10559 Гени першої фази детоксикації (CYP1A2*1F, CYP1A1*2C, CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2E1 RsaI/PstI (c1/c2), СYP3A5*3, CYP3A4*1A/1B) 6 дн. 4709
17062 Генотипування IL12b (1188A>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 12b, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 722
10413 Лактозна недостатність (LCT 2 поліморфізми (С-13910Т, G-22018A)) (кров ЕДТА) 6 дн. 740
10411 Лактозна недостатність (LCT) (кров ЕДТА) 6 дн. 646
10806 Мієлопроліферативні захворювання: кількісне визначення мутацій L611V та V617F гену JAK2 методом піросеквенування 8 дн. 3713
10506 Прогноз лікування епілепсії повний (CYP2C9 2 поліморфізми, CYP2C19 2 поліморфізми, CYP3A4) 6 дн. 2219
10321 Ризик розвитку дефіциту вітаміну D (VDR 2 поліморфізми), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1350
10406 Ризик розвитку ожиріння (PPARG, PPARGC1B, FTO), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1661
10607 Спортгенетика. Ген альфа-актинін-3 (ACTN3) - Спортгенетика, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 968
10502 Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1) 6 дн. 1760
10503 Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*1/*2/*3), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 1375
10507 Фармакогенетика - Статіни (SLCO1B1) 6 дн. 972
10508 Фармакогенетика - Такролімус (CYP3A5*3) 6 дн. 1064
10317 Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR), (цільна кров) 6 дн. 1114
17003 ADRB2 (46A>G), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2 , (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17004 ADRB2 (79G>C), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2 , (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17012 APOE (3106Т>С), поліморфізм в гені аполіпопротеіна Е, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17013 ATM (5557G>A), поліморфізм в гені атаксії-телеангіектазії, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 738
17018 BRCA1 (185delAG), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17124 BRCA1 (4153delA), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17019 BRCA1 (5382insC), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників , (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17020 BRCA2 (6174delT), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17035 COMT (27009G>A), поліморфізм в гені катехол-О-амін трансферази,(букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 686
17036 CYP1A1*2C (3103T>C), поліморфізм в гені цитохрому Р450, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 716
17113 CYP1A2 (*1/*2), поліморфізм в гені цитохрому Р450, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 819
17045 DRD2 (957C>T), поліморфізм в гені рецептора дофаміну 2-го типу 6 дн. 808
17046 F13A1 (103G>T), поліморфізм в гені коагуляційного фактора XIII, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 882
17047 F2 (20210G>A), поліморфізм в гені протромбіну (коагуляційний фактор II), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17048 F5 (Лейденська мутація 1691G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора V, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17049 F7 (10976G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора 7, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17050 FABP2 (163A>G), поліморфізм в гені транспортера жирних кислот, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 882
17136 FGB (455G>A), поліморфізм в гені фібриногену бета, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17052 FTO (23525A>T), поліморфізм гена, асоційованого з жировою масою, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17058 GSTP1 (313A>G), поліморфізм в гені глутатіон S-трансферази Р 1, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 716
17141 HFE, (10633G>A) (Cys282Tyr), Гемохроматоз - 3 6 дн. 758
17061 IL10 (1082G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17059 IL10 (592C>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17060 IL10 (819C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 722
17143 IL17A (197G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 17A, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17063 IL1b (31T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17064 IL1b (­511T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 716
17067 IL4 (589C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 4, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17068 IL6 (174C>G), поліморфізм в гені інтерлейкіна 6, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17069 ITGA2 (807C>T), поліморфізм в гені інтегрина альфа-2 6 дн. 808
17070 ITGB3 (176T>C), поліморфізм в гені інтегрина бета-3 (тромбоцитарний рецептор фібриногену), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17074 LPL (1595C>G), поліморфізм в гені ліпопротеїнової ліпази, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17075 MMP1 (-1607insG), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 1, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17076 MMP12 (82A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 12, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17077 MMP9 (8202A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 9, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 716
17079 MTHFR (1298A>C), поліморфізм в геніметилентетрагідрофолатредуктази, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17078 MTHFR (677С>Т), поліморфізм в геніметилентетрагідрофолатредуктази, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17080 MTR (2756A>G), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17084 NOS3 (786C>T), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17087 PON1 (575A>G), (букальний епітелій /цільна кров) 6 дн. 740
17088 PPARG (34C>G), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17155 PPARGC1B (607G>C), поліморфізм в гені рецептора, що активується проліфераторами пероксисом, 1 бетта, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 740
17091 SERPINE1 (PAI1) (675 5G>4G), (букальний епітелій /цільна кров) 6 дн. 808
17092 SLCO1B1 (521T>C), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 738
17101 TNF (308G>A), (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17102 TP53 (16321C>T), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 716
17103 TP53 (16397C>G), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53,(букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808
17107 VEGFA (634C>G), поліморфізм в гені фактора росту ендотелію судин, (букальний епітелій/цільна кров) 6 дн. 808

ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 780
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) завтра 392
P134 Антитіла до тирозинфосфатази / ІА2 (л-я Рьодгера) 11 дн. 3193
P372 Антитіла до глутаматдекарбоксилази / GAD (л-я Рьодгера) 11 дн. 3348
P444 Інсулін, імунореактивний (л-я Рьодгера) 6 дн. 1517

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 342
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг); Гепатит С, а/т сумарні, якісно (скринінг); Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні, якісно (скринінг)) сьогодні 2016
392 Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг); Гепатит С, а/т сумарні, якісно (скринінг); Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні, якісно (скринінг)) сьогодні 2493
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 2079
135 Пакет "Візит до сімейного лікаря" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Глюкоза; Холестерин загальний) сьогодні 450
173 Пакет "Перевірка ментального здоровʼя" (Білок загальний; Магній; Тиреотропний гормон (ТТГ); 25-ОН вітамін D загальний; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 981
191 Пакет "Гемодіаліз" (Паратиреоїдний гормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований; Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину залізом; Феритин) сьогодні 828

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 162
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 1134
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 1728
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 243
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 486
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 594
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 207
390 Пакет "Метаболічний" (Білок загальний; Глюкоза; Сечова кислота; Тригліцериди; Холестерин загальний; Інсулін; С-пептид) сьогодні 765
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 1242

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
334 Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) завтра 1600
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400
823 Пакет "Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR) в добовій порції сечі, кількісно" (Мікроальбумін в сечі; Креатинін в сечі; Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR)) сьогодні 207
374 Пакет "Ниркові проби 1" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 243
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 405
858 Пакет "Ниркові проби 3" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Натрій; Калій; Кальцій) сьогодні 567
233 Пакет "Обстеження нирок 1" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 612
653 Пакет "Обстеження нирок 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 900
602 Пакет "Обстеження нирок 3" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) сьогодні 1224

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
334 Мультипанель "Гепато-нефрологічна", аутоантитіла IgG до 10 антигенів, диференційовано кількісно (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) завтра 1600
335 Мультипанель "Аутоімунні захворювання печінки, 2-ї генерації", аутоантитіла до 9 антигенів, диференційовано напівкількісно (alpha-actinin; F-actin; gp210; LC1; LKM-1; AMA M2; SLA/LP; Sp100; tropomyosin) завтра 1400
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 162
600 Пакет "Печінкові проби 1" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білірубін фракційно; Лужна фосфатаза) сьогодні 486
643 Пакет "Печінкові проби 2" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альбумін; Білірубін фракційно; Білок загальний; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 729

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
336 Мультипанель "Аутоімунні захворювання шлунково-кишкового тракту" (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія, перніціозна анемія), аутоантитіла до 5 антигенів, диференційовано напівкількісно (Внутрішній фактор; Гліадин; Сахароміцети (ASCA); Парієтальні клітини шлунку; Тканинна трансглютаміназа) завтра 1400
861 Пакет "Діагностика целіакії" (Гліадин, а/т IgG; Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG) сьогодні 792
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; Білірубін фракційно; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 990
232 Пакет "Панкреатичний" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 333

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 162
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 243
668 Пакет "Діабет - аутоімунні маркери" (А/т до бета-клітин (острівцевих) підшлункової з-зи (ICA); А/т до глутамінокислої декарбоксилази (GAD); А/т до інсуліну (IAA); А/т до тирозинфосфатази (IA-2)) сьогодні 2520
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 261
665 Пакет "Моніторинг діабету 1" (Глікований гемоглобін; Глюкоза) сьогодні 279
939 Пакет "Моніторинг діабету 2" (Глікований гемоглобін; С-пептид) сьогодні 378
365 Пакет "Моніторинг діабету 3" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 639
669 Пакет "Моніторинг діабету 4" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD)) сьогодні 1269
634 Пакет "Попередження діабету" (Глікований гемоглобін; Тиреотропний гормон) сьогодні 360
646 Пакет "Ризик діабету 2-го типу" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 459

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1017
394 Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Ретикулоцити; Залізо; СРБ; Феритин) сьогодні 621
395 Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1233
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 855
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 243

Діагностика ліпідного обміну

Код Аналіз Термін Ціна
230 Пакет "Ліпідограма базова" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 291
231 Пакет "Ліпідограма розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 603
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 171

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) сьогодні 351
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І) сьогодні 648
749 Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБ) сьогодні 1377
550 Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) сьогодні 1539
940 Пакет "Обстеження серця" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Глюкоза; Креатинін; Калій; Тиреотропний гормон) сьогодні 756
751 Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБ; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) сьогодні 990
942 Пакет "Ризик атеросклерозу" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Аполіпопротеїн А) сьогодні 477
941 Пакет "Серцево-судинний" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; ГГТ; Креатинкіназа-МВ; Калій; Натрій; Тропонін І; Гомоцистеїн) сьогодні 1296

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
141 Пакет "Діагностика остеопорозу" (Остеокальцин; Паратиреоїдний гормон (ПТГ); Кальцій; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний) сьогодні 1116
382 Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 1107
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 378

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 504
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 486
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 486
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 504
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 666
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 666
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 684
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 846
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1530
943 Пакет "Тиреоїдний-вузли" (ТТГ; Т4В; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 846
954 Пакет "Тиреоїдний-мінімум" (ТТГ; Т4В) сьогодні 324
944 Пакет "Тиреоїдний-післяопераційний моніторинг пухлин ЩЗ" (ТТГ; Т4В; ТГ; А-ТГ) сьогодні 684
945 Пакет "Тиреоїдний-гіпертиреоз" (А-РТТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 1026

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
417 Пакет "Гормональний - базовий" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 513
947 Пакет "Гормональний - жіноче здоров'я" (ТТГ; А-ТПО; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Антимюллерів гормон) сьогодні 1710
948 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 1" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол) сьогодні 846
949 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 2" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 1215
805 Пакет "Гормональний - чоловічий" (Лютеїнізуючий гормон; Фолікулостимулюючий гормон; Пролактин; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону; ДГЕАС) сьогодні 1233
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 369
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 684
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 684
410 Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) сьогодні 1197
946 Пакет "Оцінка репродуктивного потенціалу" (АМГ; Естрадіол; ФСГ) сьогодні 1197
142 Пакет "Оцінка синдрому полікістозних яєчників" (17-ОН-Прогестерон; Андростендіон; Антимюллерів гормон (АМГ); Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону; Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА; Тиреотропний гормон (ТТГ)) сьогодні 3195
683 Пакет "Діагностика джерела гіперандрогенії" (17-ОН-Прогестерон; Андростендіон; Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону) сьогодні 1206
182 Пакет "Гінекологічно-гормональний" (Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО; Тиреоглобулін (ТГ); Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); Трийодтиронін вільний (Т3В); Естрадіол (Е2); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Тестостерон вільний (ТеВ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) сьогодні 2079

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 432
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета загальний) сьогодні 513
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета загальний) сьогодні 558
156 Пакет "Початок обліку вагітності" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду); Група крові та резус-фактор; Коагулограма; Глюкоза; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Білірубін фракційно; Білок загальний; Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ); Глюкоза; Креатинін; Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Гепатит В (HBs Ag), якісно; Гепатит С (anti-HCV), якісно; ВІЛ (anti-HIV 1, 2), якісно; Сифіліс (Treponema pallidum, Ab), якісно) сьогодні 2232
158 Пакет "Оцінка функції нирок під час вагітності" (Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду); Креатинін; Сечовина) сьогодні 288
168 Пакет "Ендокринологічне обстеження перших 15 тижнів вагітності" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); 25-ОН вітамін D загальний) сьогодні 720
181 Пакет "Післяпологове обстеження" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду); 25-ОН вітамін D загальний; Глюкоза; Залізо; Феритин; Тиреотропний гормон (ТТГ)) сьогодні 1188

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
718 Пакет "Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)" (Альдостерон; Ренін; АРС) сьогодні 1080

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 342
418 Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (Альфа-фетопротеїн (АФП); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер СА 125 (яйників); Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози); Онкомаркер СА 19-9 (ШКТ); Онкомаркер СА 72-4 (мультикарциномний); Раково-ембріональний антиген (РЕА)) сьогодні 1755
950 Пакет "Онкодіагностика молочної залози та яйників" (СА 15-3; СА 125; HE4; РЕА) сьогодні 1071
243 Пакет "Онкодіагностика шийки матки" (ПАП-тест на основі рідинної цитології; Вірус папіломи людини (HPV) ВКР, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ПЛР, кількісно з типуванням) 3 дн. 1071
333 Пакет "Онкодіагностика яйників - індекс ROMA" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 693
810 Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; РЕА) сьогодні 783
242 Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1368
472 Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) сьогодні 540
760 Пакет "Онкодіагностика товстого кишківника та прямої кишки" (СА 19-9; СА 242; РЕА) сьогодні 783
951 Пакет "Чоловічий онкоскринінг" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА; РЕА) сьогодні 522
420 Пакет "Чоловіча онкопанель - базово" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ-бета загальний) сьогодні 1476

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
373 Мультипанель "Аутоімунна стандартна", аутоантитіла IgG до 14 антигенів, диференційовано кількісно (Ro/SS-A 60; La/SS-B; Scl-70; PM/Scl 100; Sm; PCNA; dsDNA; Rib. Phosphoprotein P0; CENP-B; AMA M2; PR3; MPO; TPO; Thyroglobulin (TG)) завтра 1800
381 Аутоімунна стандартна панель Х, 18 антигенів (Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM1, PM/Scl-100, SRP 54, SP 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP) завтра 1950
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкулІти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 324
952 Пакет "Ревматологічний" (АСО; РФ; СРБ; Сечова кислота) сьогодні 405
425 Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 819
422 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 1206
423 Пакет "Болі в суглобах - розширено" (АСО; РФ; СРБ; Кальцій; Фосфор; Остеокальцин; Паратиреоїдний гормон; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 2097
245 Пакет "Діагностика подагри" (Сечова кислота; Креатинін) сьогодні 162

Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.

Код Аналіз Термін Ціна
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 1242

Алергопакети побутові

Код Аналіз Термін Ціна
519 Пакет "Епідерміс тварин - 7 алергенів" (Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Епідерміс собаки (шерсть) (e83); Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84)) завтра 1197
517 Пакет "Грибки плісняви - 5 алергенів" (Грибок Alternaria alternata (m6); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Penicillium notatum (m1)) завтра 855
520 Пакет "Побутовий - 7 алергенів" (Алергени домашнього пилу (h1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1)) завтра 1197

Алергопакети харчові

Код Аналіз Термін Ціна
525 Пакет "Дитячий харчовий - 6 алергенів" (Борошно пшеничне (f4); Молоко коров'яче (f2); Соєві боби (f14); Томати (f25); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 1026
578 Пакет "Яєчні та молокопродукти - 6 алергенів" (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 1026
528 Пакет "Овочі - 4 алергени" (Картопля (f35); Морква (f31); Соєві боби (f14); Томати (f25)) завтра 684
533 Пакет "Фрукти цитрусові - 3 алергени" (Апельсин (f33); Лимон (f32); Мандарин (f34)) завтра 513
680 Пакет "Злаки - 6 алергенів" (Борошно гречане (f11); Борошно житнє (f5); Борошно кукурудзяне (f8); Борошно пшеничне (f4); Борошно ячмінне (f6); Глютен (f79)) завтра 1026
384 Пакет "Продукти інші - 3 алергени" (Дріжджі пекарські (f45); Какао (f93); Мед (f247)) завтра 513

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) завтра 369
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно) завтра 1899
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
938 Пакет "Герпесвірусні інфекції - HSV-1/HSV-2/CMV" (Вірус простого герпесу (HSV); Цитомегаловірус (CMV)) - ПЛР, якісно (кров, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 576
535 Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) завтра 513
536 Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, кількісно) завтра 999
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 684
442 Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 684
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1368
445 Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) завтра 2232

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550
265 Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
266 Мультипанель "Урогенітальна - HNT" (Herpes simplex virus 1 та 2 типу; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
267 Мультипанель "Урогенітальна - MGU" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma parvum) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
128 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 800
130 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 900
881 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 550
462 Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 684
917 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540
918 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 594
872 Пакет "Урогенітальний - CMN" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 810
955 Пакет "Урогенітальний - CMNT" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 1080
873 Пакет "Урогенітальний - CNT" (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 810
956 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 558
957 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 612
875 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 828
876 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 909
877 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 828
882 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 909
874 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1098
883 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, кількісно (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 1206
878 Пакет "Урогенітальний - GM" (Gardnerella vaginalis; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 540
958 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 558
937 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, кількісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 612
959 Пакет "Урогенітальний - NT" (Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540

Інфекції різні

Код Аналіз Термін Ціна
899 Пакет "КліщКонтроль" (Борелія IgG; Борелія IgM; Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ)) завтра 475

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) завтра 404
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1737
397 Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) завтра 819

Здорова шкіра та волосся

Код Аналіз Термін Ціна
962 Пакет "Здорова шкіра" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Естрадіол (Е2); Тестостерон загальний (ТеЗ)) сьогодні 1044
963 Пакет "Шкірні захворювання" (Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону; Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ); Глікований гемоглобін) сьогодні 1224
964 Пакет "Краса та здоров'я волосся" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Тиреотропний гормон (ТТГ); Трийодтиронін вільний (Т3В); Тироксин вільний (Т4В); 25-ОН вітамін D загальний; Тестостерон загальний (ТеЗ); Феритин; Цинк) сьогодні 1557

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Маніпуляції та послуги

Код Аналіз Термін Ціна
132 Забір біоматеріалу "вдома"   200
828 Забір крові в 1 пробірку   40
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень   40
898 Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19   50
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep   50
627 Видача результату аналізу на англійській мові (COVID-19)   0
960 Видача результату аналізу на англійській мові   150
7200 Забір в контейнер з 10% розчином формаліну   45

Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 12:00

При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 12:00 - час виконання може збільшитись на 24 год.

Дні виконання - виключно робочі

"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;