Ви є тут

Аналізи та послуги

Групи номенклатури
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНО-СИНДРОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін
Електроліти
Специфічні білки
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Серцево-судинні маркери
Гострофазові маркери (запалення)
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань підшлункової залози та цукрового діабету
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок
Маркери метаболізму кісткової тканини
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Жировий обмін та регуляція апетиту
Інші гормони та медіатори
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Гастроімунні захворювання. Целіакія
Аутоімунні пошкодження підшлункової залози
Аутоімунні пошкодження щитоподібної залози
COVID-19
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Папіломовірусні інфекції
Захворювання органів дихання
Кишково-паразитологічні інфекції
Природно-вогнищеві інфекції
Діагностика туберкульозу
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
Пилкові алергени (а/т IgE специф.)
НАРКОДІАГНОСТИКА
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Ліпідний обмін та порушення апетиту
Діагностика серцево-судинної системи
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Інфекції різні
Наші дітки
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Вказаний термін виконання аналізу дійсний за умови доставки біоматеріалу в лабораторію до 12:00.
При доставці біоматеріалу в лабораторію після 12:00 - термін виконання аналізу може збільшитись на 24 години.
Термін виконання вказаний в робочих днях.
"сьогодні" - означає до 23:59 дня забору біоматеріалу.
"завтра" - означає до 23:59 наступного дня після забору біоматеріалу.

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) 3 дн. 140
609 Антитіла сумарні до резус-фактору 3 дн. 140
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 70
255 Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 55
116 Загальноклінічний аналіз крові (автоматичний 5-діф. аналізатор + ручна лейкоформула та ШОЕ, 33 показники) сьогодні 120
449 Осмотична резистентність еритроцитів сьогодні 50
148 Ретикулоцити сьогодні 50
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 30

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 45
151 Антитромбін ІІІ сьогодні 160
275 Гомоцистеїн 4 д. 540
260 Д-димер сьогодні 160
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 45
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 45
078 Фібриноген сьогодні 45
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 35
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 35

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 70
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 70

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
006 Аналіз калу загальний (копрограма) 3 дн. 290
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 80
709 Кальпротектин в калі сьогодні 890
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 130

БІОХІМІЧНО-СИНДРОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 45
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 45
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 45
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 70
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 45
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 45
021 Креатинкіназа сьогодні 45
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 110
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 45
157 Ліпаза сьогодні 80
032 Лужна фосфатаза сьогодні 45

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
012 Білірубін загальний сьогодні 45
013 Білірубін прямий сьогодні 45
020 Креатинін сьогодні 45
028 Сечова кислота сьогодні 45
029 Сечовина сьогодні 45

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 45
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
014 Білок загальний сьогодні 45
131 Мікроальбумін в сечі сьогодні 90
123 Серомукоїди сьогодні 50
030 Тимолова проба сьогодні 45
171 Трансферин сьогодні 130

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 90
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 90
172 Лептин завтра 690
031 Тригліцериди сьогодні 45
035 Холестерин загальний сьогодні 45
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 55
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 55

Вуглеводний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
062 Глікований гемоглобін сьогодні 160
016 Глюкоза сьогодні 45
089 Глюкоза (капілярна кров) сьогодні 45

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 45
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна сьогодні 70
018 Калій сьогодні 45
019 Кальцій сьогодні 45
271 Кальцій іонізований сьогодні 70
025 Магній сьогодні 45
587 Мідь сьогодні 90
027 Натрій сьогодні 45
033 Фосфор сьогодні 45
034 Хлор сьогодні 45
588 Цинк сьогодні 90

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 75
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 220
062 Глікований гемоглобін сьогодні 160
275 Гомоцистеїн 4 д. 540
260 Д-димер сьогодні 160
124 Імуноглобулін A сьогодні 120
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 160
125 Імуноглобулін G сьогодні 120
126 Імуноглобулін M сьогодні 120
131 Мікроальбумін в сечі сьогодні 90
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 75
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 150
171 Трансферин сьогодні 130
350 Тропонін І сьогодні 200
204 Церулоплазмін сьогодні 130

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 390
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 220
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 240

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 55
017 Залізо сьогодні 45
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна сьогодні 70
587 Мідь сьогодні 90
148 Ретикулоцити сьогодні 50
171 Трансферин сьогодні 130
149 Феритин сьогодні 140
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 220
204 Церулоплазмін сьогодні 130
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 240

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
275 Гомоцистеїн 4 д. 540
260 Д-димер сьогодні 160
020 Креатинін сьогодні 45
021 Креатинкіназа сьогодні 45
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 110
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 45
131 Мікроальбумін в сечі сьогодні 90
632 Прокальцитонін сьогодні 350
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 150
350 Тропонін І сьогодні 200

Гострофазові маркери (запалення)

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 75
632 Прокальцитонін сьогодні 350
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 150
204 Церулоплазмін сьогодні 130

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 45
008 Альбумін сьогодні 45
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 130
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 90
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 45
012 Білірубін загальний сьогодні 45
013 Білірубін прямий сьогодні 45
014 Білок загальний сьогодні 45
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 45
017 Залізо сьогодні 45
032 Лужна фосфатаза сьогодні 45
030 Тимолова проба сьогодні 45
171 Трансферин сьогодні 130
031 Тригліцериди сьогодні 45
149 Феритин сьогодні 140
035 Холестерин загальний сьогодні 45

Маркери захворювань підшлункової залози та цукрового діабету

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 45
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 45
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 70
062 Глікований гемоглобін сьогодні 160
016 Глюкоза сьогодні 45
089 Глюкоза (капілярна кров) сьогодні 45
657 Глутамінокисла декарбоксилаза (GAD), а/т сьогодні 450
064 Інсулін сьогодні 140
172 Лептин завтра 690
157 Ліпаза сьогодні 80
131 Мікроальбумін в сечі сьогодні 90
632 Прокальцитонін сьогодні 350
065 С-пептид сьогодні 150

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 360
709 Кальпротектин в калі сьогодні 890
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 130
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 130
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 130
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг сьогодні 120
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг (в калі) сьогодні 230

Маркери захворювань нирок

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 45
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
255 Аналіз крові (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 55
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 70
284 Антиядерні антитіла 9 (ANA Screen: SSA 60, SS-A 52, SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1), а/т IgG сьогодні 360
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 220
014 Білок загальний сьогодні 45
018 Калій сьогодні 45
019 Кальцій сьогодні 45
020 Креатинін сьогодні 45
131 Мікроальбумін в сечі сьогодні 90
027 Натрій сьогодні 45
028 Сечова кислота сьогодні 45
029 Сечовина сьогодні 45
033 Фосфор сьогодні 45
034 Хлор сьогодні 45

Маркери метаболізму кісткової тканини

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 390
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
019 Кальцій сьогодні 45
271 Кальцій іонізований сьогодні 70
025 Магній сьогодні 45
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 170
033 Фосфор сьогодні 45

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 320
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 170
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 130
044 Тироксин (Т4) сьогодні 130
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 130
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 130
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 130

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 320
160 Андростендіон завтра 400
291 Антимюллерів гормон (АМГ) сьогодні 750
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 180
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 170
841 Дегідротестостерон 5 дн. 590
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 130
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 130
052 Прогестерон сьогодні 130
053 Пролактин сьогодні 130
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 180
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 130
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 130

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 130
047 Асоційований з вагітністю плазмовий білок А (PAPP-A) сьогодні 180
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 130
054 Плацентарний лактоген завтра 390
057 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 130
360 Хоріонічний гонадотропін вільний (ХГЛ-бета вільний) сьогодні 160

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 320
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 290
164 Альдостерон сьогодні 290
160 Андростендіон завтра 400
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 170
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1, Соматомедин-С) сьогодні 490
060 Кортизол сьогодні 140
437 Кортизол в сечі 4 дн. 360
438 Кортизол в слині 4 дн. 450
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 150

Жировий обмін та регуляція апетиту

Код Аналіз Термін Ціна
172 Лептин завтра 690

Інші гормони та медіатори

Код Аналіз Термін Ціна
064 Інсулін сьогодні 140
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 170
632 Прокальцитонін сьогодні 350
065 С-пептид сьогодні 150
149 Феритин сьогодні 140

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 160
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 130
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 130
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 330
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 220
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 270
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) сьогодні 330
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 450
214 Онкомаркер Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератину 19, недрібноклітинний рак легень та сечового міхура) сьогодні 330
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 170
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 170
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 170
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 330
734 Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) сьогодні 330
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 330
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 130
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 130
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 130
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
149 Феритин сьогодні 140
843 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 130

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) 3 дн. 550
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 80
284 Антиядерні антитіла 9 (ANA Screen: SSA 60, SS-A 52, SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1), а/т IgG сьогодні 360
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 360
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 80
123 Серомукоїди сьогодні 50
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 80
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 590
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 590

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 120
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 160
125 Імуноглобулін G сьогодні 120
126 Імуноглобулін M сьогодні 120
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 490
710 НСТ-тест 3 дн. 220
508 Показники фагоцитарної активності 3 дн. 320
507 Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 3 дн. 220

Гастроімунні захворювання. Целіакія

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 360

Аутоімунні пошкодження підшлункової залози

Код Аналіз Термін Ціна
657 Глутамінокисла декарбоксилаза (GAD), а/т сьогодні 450

Аутоімунні пошкодження щитоподібної залози

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 320
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160

СOVID-19

Код Аналіз Термін Ціна
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген - швидкий тест до 13:00 480
142 Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgG+IgM - швидкий тест сьогодні 270
905 Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgG - (ІХЛА (імунохемілюмінісцентний аналіз)) сьогодні 350
906 Коронавірус COVID-19 (2019-nCoV), а/т IgM - (ІХЛА (імунохемілюмінісцентний аналіз)) сьогодні 350
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота) до 24 год 600
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG - (ручний ІФА метод) завтра 200
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM - (ручний ІФА метод) завтра 200
911 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), сумарні нейтралізуючі антитіла, якісно - (ручний ІФА метод) завтра 250
912 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), сумарні нейтралізуючі антитіла, кількісно (автомат. ІХЛА метод) сьогодні 350
913 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG до RBD-домену S1-субодиниці шипового (спайкового) білка, кількісно - (автомат. ІХЛА метод) сьогодні 350

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
091 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 130
178 Вірус гепатиту B (Hbe Ag), антиген завтра 130
092 Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген сьогодні 130
224 Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген - скринінг сьогодні 120
096 Вірус гепатиту B (anti-HBs), а/т сумарні завтра 130
561 Вірус гепатиту B (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 130
093 Вірус гепатиту B (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 130
180 Вірус гепатиту B (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 130
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 480
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 180
095 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні сьогодні 170
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні - скринінг сьогодні 160
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 560
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 190
371 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно з генотипуванням 1, 2, 3 завтра 460
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг сьогодні 400

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
290 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgG завтра 140
292 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgM завтра 140
293 Вірус герпесу (HHV) 6 типу, а/т IgG завтра 160
571 Вірус герпесу (HHV) 6 типу - ПЛР, якісно (кров, ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 130
570 Вірус герпесу (HHV) 6 типу - ПЛР, кількісно (ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 170
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 130
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 130
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 130
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 130
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб) завтра 130
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 180
097 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 130
098 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 130
481 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно (кров, ліквор, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 130
482 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 150
696 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, кількісно (кров) завтра 170
099 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 130
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 130
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 130
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 130
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (кров, сеча, ліквор, у/г зішкріб) завтра 130
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 130
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 130
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 130
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 170
885 Мультипанель Герпесвіруси: Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, слина, р/г зішкріб, ліквор) завтра 150
579 Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, якісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 340
580 Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, кількісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 390

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб) завтра 130
493 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) завтра 130
490 Кандіда (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб) завтра 130
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) завтра 130
119 Мікоплазма гомініс (M. hominis), а/т IgG завтра 130
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) завтра 130
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 90
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні завтра 130
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні - скринінг сьогодні 120
141 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), а/т IgG завтра 130
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) завтра 130
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 130
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (у/г зішкріб, сеча) завтра 150
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 130
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 130
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сперма, секрет простати, у/г зішкріб) завтра 130
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг сьогодні 400
897 Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) завтра 260
871 Мультипанель урогенітальна NCMT: Гонокок, Хламідія, Мікоплазма, Трихомонада (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 300
880 Мультипанель Мікробіоценоз урогенітального тракту жінок (Фемофлор Скрін): загальна бактеріальна маса, нормофлора (Lactobacillus spp.), умовно- та безумовно-патогенна флора (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб) 3 дн. 1150

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 130
637 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 490
636 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 590
890 Вірус папіломи людини (HPV квант-15) ВКР (16, 31, 33, 35, 52, 58 - без типування), ВКР (18, 39, 45, 59 - без типування), ВКР (51), ВКР (56), ВКР (68) та НКР (6, 11 - без типування) - ПЛР, кількісно з типуванням по генетично-споріднених (філогенетичних) групах (у/г зішкріб) завтра 560
487 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 130

Захворювання органів дихання

Код Аналіз Термін Ціна
887 Мультипанель ГРВІ: Respiratory Syncytial virus; Metapneumovirus; Coronavirus (types ОС43, Е229, NL63, HKUI); Rhinovirus; Adenovirus B, C, E; Bocavirus; Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4 - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок, мокрота) завтра 650
675 Коклюш (Кашлюк, Bordetella pertussis), а/т IgG завтра 290
676 Коклюш (Кашлюк, Bordetella pertussis), а/т IgM завтра 290
706 Мультипанель Коклюш: Коклюш, Паракоклюш, Бронхосептикоз (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок) завтра 240

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 80
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 130
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 130
134 Лямблія (Giardia), а/т IgG завтра 130
153 Опісторхи або Двоустка котяча (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 130
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 130
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 130
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг сьогодні 120
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori) - скринінг (в калі) сьогодні 230
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 130
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 130
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 130

Природно-вогнищеві інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 180
833 Борелія, IgM завтра 180

Діагностика туберкульозу

Код Аналіз Термін Ціна
351 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), а/т сумарні завтра 130
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота, сеча) завтра 180

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
794 ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг завтра 200
221 ВІЛ 1/2 + р24 (HIV), а/т сумарні - скринінг завтра 300
315 Кір (Morbillivirus, Measles virus), а/т IgG завтра 180
316 Кір (Morbillivirus, Measles virus), а/т IgM завтра 200

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
139 Бактеріологічне дослідження виділень з вуха з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380
346 Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380
850 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на золотистий стафілокок 10 дн. 200
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380
474 Бактеріологічне дослідження секрету простати з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380
852 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерапевтичних препаратів 10 дн. 380

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 80
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 80
894 Мікроскопічне дослідженя секрету простати сьогодні 80
895 Назоцитограма сьогодні 120
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 380
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 140
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 140
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 140
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 140
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 140
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 140
767 Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) 3 дн. 200

ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 80
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 80

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (букальний зішкріб, кров ЕДТА) З дн. 550
688 Визначення каріотипу пацієнта 23 дн. 3600

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 160

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель ALEX-тест (282 алергени), а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) 5 дн. 5555
628 Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Коров'яче молоко (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Пшеничне борошно (f4); Соєві боби (f14)) завтра 990
639 Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Вільха європейська (t2); Береза бородавчаста (t3); Ліщина (t4); Дуб (t7); Суміш трав (gx); Жито посівне (g12); Полин звичайний (w6); Подорожник (w9); Кішка, епітелій (e1); Кінь, епітелій (e3); Собака (e5); Морська свинка, епітелій (e6); Кролик (e82); Хом'як, епітелій (e84); Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1); Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2); Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus (m3); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6)) завтра 990
640 Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Коров'яче молоко (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Пшеничне борошно (f4); Житнє борошно (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) завтра 990
641 Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2); Береза бородавчаста (t3); Суміш трав (gx); Кішка, епітелій (e1); Собака, епітелій (e5); Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6); Коров'яче молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Пшеничне борошно (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) завтра 990

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 130
m6 Грибкова пліснява Alternaria alternata (m6) завтра 130
m5 Грибкова пліснява Candida albicans (m5) завтра 130
m2 Грибкова пліснява Cladosporium herbarum (m2) завтра 130
m1 Грибкова пліснява Penicillium notatum (m1) завтра 130
m3 Грибкова пліснява Аспергіл (Aspergillus fumigatus) (m3) завтра 130
e1 Кішка, епітелій (e1) завтра 130
d2 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2) завтра 130
d1 Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 130
e2 Собака, епітелій (e2) завтра 130

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
f79 Глютен (f79) завтра 130
f2 Коров'яче молоко (f2) завтра 130

Пилкові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
gm1 Суміш пилку лугових трав (Грястиця збірна (Єжа) (g3); Костриця звичайна (Вівсяниця) (g4); Пажитниця багаторічна (Райграс, плевел) (g5); Тимофіївка лугова (g6); Тонконіг луговий (Мятлик) (g8); Жито посівне (g12)) (gm1) завтра 130

НАРКОДІАГНОСТИКА

Код Аналіз Термін Ціна
817 Мультипанель "Нарко-10" (Амфетамін; Барбітурати; Бензодіазепін; Кокаїн; Екстазі; Метамфетамін; Морфін; Метадон; Трициклічні антидепресанти; Маріхуана) - в сечі сьогодні 490

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 180
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) завтра 1345
392 Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - скринінг; Гепатит С, а/т сумарні - скринінг; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - скринінг) завтра 1595
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 1300

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 90
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 135
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 270
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 340
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 630
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 965

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
374 Пакет "Ниркові проби" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 135
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 225
233 Пакет "Обстеження нирок - скринінг" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 340
653 Пакет "Обстеження нирок - скринінг 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 520
602 Пакет "Обстеження нирок - розширене" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) сьогодні 730

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
600 Пакет "Печінкові проби - скринінг" (АЛТ; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза) сьогодні 270
643 Пакет "Печінкові проби - стандарт" (АЛТ; Альбумін; АСТ; Білірубін фракційно; Білок загальний; ГГТ; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 405

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
232 Пакет "Панкреатичний скринінг" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 195
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; АСТ; Білірубін фракційно; ГГТ; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 595

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 90
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 135
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 185
365 Пакет "Діагностика вуглеводних порушень" (Глюкоза; Глікований гемоглобін; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 495
665 Пакет "Скринінг діабету" (Глюкоза; Глікований гемоглобін) сьогодні 205
427 Пакет "Контроль діабету" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Гомоцистеїн; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) 3 д. 1080
669 Пакет "Ризик діабету" (Глюкоза; Глікований гемоглобін; Інсулін; С-пептид; Глутамінокисла декарбоксилаза, а/т) сьогодні 945

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 945
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 775
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 175
394 Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; СРБ; Феритин) сьогодні 435
395 Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо‐зв'язуюча здатність загальна; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1015

Ліпідний обмін та порушення апетиту

Код Аналіз Термін Ціна
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 100
230 Пакет "Ліпідограма - скринінг" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 200
231 Пакет "Ліпідограма - розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 380

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) сьогодні 310
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І) сьогодні 515
550 Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) 3 д. 1380
751 Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) 3 д. 980
749 Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) 3 д. 1205

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 260
382 Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 945
752 Пакет "Діагностика рахіту у дітей до 5-ти років" (Кальцій; Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 720

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 420
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 390
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 390
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 420
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 550
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 550
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 580
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 710
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1290

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 520
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 520
410 Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) сьогодні 1010
417 Пакет "Гормональний скринінг" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 390
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 310
683 Пакет "Оцінка андрогенного статусу" (17-ОН-ПГ; ДГЕАС; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 800

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 340
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) сьогодні 390
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) сьогодні 440

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
333 Пакет "Індекс ROMA - рак яйників" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 620
243 Пакет "Онкоскринінг шийки матки" (Вірус папіломи людини ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів - ПЛР, (кількісно з типуванням); ПАП-тест на основі рідинної цитології) 3 дн. 970
418 Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (АФП; SCC; СА 125; СА 15-3; СА 19-9; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1430
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 260
420 Пакет "Чоловіча онкопанель - скринінг" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ) сьогодні 1150
534 Пакет "Онкодіагностика легень" (NSE; Сyfra 21-1; РЕА) сьогодні 790
810 Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; СА 50; РЕА) сьогодні 855
242 Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1090
472 Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) сьогодні 430

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 230
425 Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальноклінічний аналіз крові; РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 865
422 Пакет "Болі в суглобах - скринінг" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 1180
245 Пакет "Діагностика подагри" (Загальноклінічний аналіз сечі; Креатинін; Сечова кислота) сьогодні 365

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) сьогодні 300
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, (якісно); Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, (якісно)) завтра 670
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг сьогодні 400

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
579 Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, якісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 340
580 Мультипанель TORCH: Цитомегаловірус, Вірус Епштейна-Барр, Вірус герпесу 6 типу (CMV, EBV, HHV6) - ПЛР, кількісно (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 390
535 Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) завтра 390
536 Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, (кількісно)) завтра 700
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 520
442 Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 520
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1040
445 Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) завтра 1450

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг сьогодні 400
897 Мультипанель урогенітальна UMC: Уреаплазма, Мікоплазма, Хламідія (Ureaplasma parvum/urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (сеча, зішкріби із уретри, цервікального каналу, заднього склепіння піхви) завтра 260
871 Мультипанель урогенітальна NCMT: Гонокок, Хламідія, Мікоплазма, Трихомонада (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових урогенітального тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 300
462 Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Мікоплазма, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Трихомонада, а/т IgG; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 780

Інфекції різні

Код Аналіз Термін Ціна
706 Мультипанель Коклюш: Коклюш, Паракоклюш, Бронхосептикоз (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) - ПЛР, якісно з типуванням (букальний та р/г мазок) завтра 240

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) сьогодні 315
379 Пакет "Оцінка імунітету до дитячих інфекцій" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус вітряної віспи (VZV), а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Кір, а/т IgG; Коклюш, а/т IgG) завтра 870
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1100
397 Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) завтра 600

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Код Аналіз Термін Ціна
132 Виїзд медичної сестри в межах міста 200
253 Виїзд медичної сестри за межі міста (до 10 км) 300
254 Виїзд медичної сестри за межі міста (до 20 км) 400
828 Забір крові в 1 пробірку 30
829 Забір крові в 2 пробірки 40
830 Забір крові в 3 пробірки 50
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень 30
898 Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19 40
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep 40
627 Переклад аналізу на англійську мову (COVID-19) 0
628 Переклад аналізу на англійську мову 60