Ви є тут

Аналізи та послуги

Групи номенклатури
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Електроліти
Специфічні білки
Ревматоїдна панель
Серцево-судинні маркери
Маркери запалення (гострофазові)
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок та наднирників
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Інші гормони та медіатори
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
МОНІТОРИНГ ЛІКІВ
ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Інші імунологічні маркери
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Алергосуміші побутові
Побутові алергени
Плісняві гриби
Епідермальні алергени (тварини)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
Алергосуміші харчові
Яєчні продукти
Молочні продукти
Фрукти
Злаки
Інші продукти
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Папіломовірусні інфекції
Кишково-паразитологічні інфекції
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гінекологічні дослідження
Грудні залози
Сечо-статева система
Шлунково-кишковий тракт
Дихальна система
Рідини
Шкіра
Дослідження шкіри, нігтів та повік на виявлення кліщів, грибків
ГЕНЕТИЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дерматологія
Гастроентерологія
Гінекологія
Ендокринологія
Мамологія
Отоларингологія
Офтальмологія
Пульмонологія та торакальна хірургія
Урологія та нефрологія
Хірургія та інше
ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Діагностичні та прогностичні ІГХ-дослідження
Інші ІГХ-дослідження
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Діагностика ліпідного обміну
Діагностика серцево-судинної системи
Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Алергопакети побутові
Алергопакети харчові
Алергопакети медикаментозні
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Інфекції різні
Наші дітки
Здорова шкіра та волосся
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Маніпуляції та послуги

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) (забір з понеділка по четвер) 3 дн. 390
609 Антитіла сумарні до резус-фактору (забір з понеділка по четвер) 3 дн. 350
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 150
255 Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) сьогодні 100
116 Загальний аналіз крові (автоматизований з неповною лейкоформулою + ШОЕ) сьогодні 160
004 Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ) сьогодні 190
148 Ретикулоцити сьогодні 110
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 70

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 110
260 Д-димер сьогодні 240
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 160
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 90
078 Фібриноген сьогодні 120
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 70
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 70
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 432

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 130
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 80
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 160
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 140
063 Креатинін в сечі сьогодні 100
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 190

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 200
006 Аналіз калу загальний (копрограма) (забір з понеділка по четвер) 3 дн. 455
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 210
709 Кальпротектин в калі, кількісно завтра 950
250 Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 550
081 Мультитест: кальпротектин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 620
087 Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 220
086 Мультитест: трансферин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 260
593 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 490
277 Панкреатична еластаза в калі, кількісно 4 дн. 1400

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 115
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 110
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 140
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 140
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 115
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 110
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 130
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 210
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 115
157 Ліпаза сьогодні 140
032 Лужна фосфатаза сьогодні 110

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 80
012 Білірубін загальний сьогодні 115
013 Білірубін прямий сьогодні 110
020 Креатинін сьогодні 115
063 Креатинін в сечі сьогодні 100
028 Сечова кислота сьогодні 120
029 Сечовина сьогодні 110

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 105
014 Білок загальний сьогодні 115
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 190
123 Серомукоїди сьогодні 110
030 Тимолова проба сьогодні 110
171 Трансферин сьогодні 190

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 140
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 140
172 Лептин 3 дн. 900
587 Мідь сьогодні 180
031 Тригліцериди сьогодні 115
035 Холестерин загальний сьогодні 110
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 110
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 110

Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.

Код Аналіз Термін Ціна
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 110
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 140
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 140
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 700
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 80
062 Глікований гемоглобін сьогодні 230
016 Глюкоза у венозній крові сьогодні 120
089 Глюкоза у капілярній крові сьогодні 120
064 Інсулін сьогодні 220
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 360
614 Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) сьогодні 380
244 Лактат (молочна кислота) сьогодні 190
065 С-пептид сьогодні 220

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 130
152 Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) сьогодні 170
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 270
018 Калій сьогодні 110
019 Кальцій сьогодні 110
271 Кальцій іонізований сьогодні 180
025 Магній сьогодні 110
587 Мідь сьогодні 180
027 Натрій сьогодні 110
033 Фосфор сьогодні 95
034 Хлор сьогодні 95
588 Цинк сьогодні 190

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 300
062 Глікований гемоглобін сьогодні 230
275 Гомоцистеїн сьогодні 420
260 Д-димер сьогодні 240
124 Імуноглобулін A сьогодні 190
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 230
125 Імуноглобулін G сьогодні 190
126 Імуноглобулін M сьогодні 190
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 190
801 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), кількісно сьогодні 950
803 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) сьогодні 900
079 Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) сьогодні 400
090 Мультитест 2К: Тропонін І; Білок, що зв'язує жирні кислоти (H-FABP3), якісно (скринінг) сьогодні 550
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 125
085 Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) сьогодні 200
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120
171 Трансферин сьогодні 190
350 Тропонін І, кількісно сьогодні 250
080 Тропонін І, якісно (скринінг) сьогодні 210
204 Церулоплазмін сьогодні 230

Ревматоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 125
123 Серомукоїди сьогодні 110
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG 3 дн. 900
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 800

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 140
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 140
275 Гомоцистеїн сьогодні 420
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 130
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 210
172 Лептин 3 дн. 900
801 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), кількісно сьогодні 950
803 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP), якісно (скринінг) сьогодні 900
079 Мультитест 3К: Тропонін І; Міоглобін; Креатинкіназа-МВ, якісно (скринінг) сьогодні 400
090 Мультитест 2К: Тропонін І; Білок, що зв'язує жирні кислоти (H-FABP3), якісно (скринінг) сьогодні 550
085 Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) сьогодні 200
350 Тропонін І, кількісно сьогодні 250
080 Тропонін І, якісно (скринінг) сьогодні 210

Маркери запалення (гострофазові)

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 680
632 Прокальцитонін сьогодні 650
123 Серомукоїди сьогодні 110
085 Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) сьогодні 200
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 460
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 250
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 280

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
275 Гомоцистеїн сьогодні 420
255 Загальний аналіз крові скорочений (без лейкоформули та без ШОЕ) сьогодні 100
017 Залізо сьогодні 130
152 Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC) сьогодні 170
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 270
587 Мідь сьогодні 180
148 Ретикулоцити сьогодні 110
171 Трансферин сьогодні 190
086 Мультитест: трансферин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 260
149 Феритин сьогодні 250
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 250
204 Церулоплазмін сьогодні 230
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 280

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 115
008 Альбумін сьогодні 105
066 Альфа-фетопротеїн онко (АФП) сьогодні 230
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 470
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 115
012 Білірубін загальний сьогодні 115
013 Білірубін прямий сьогодні 110
014 Білок загальний сьогодні 115
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 110
017 Залізо сьогодні 130
032 Лужна фосфатаза сьогодні 110
072 Маркер гепатоцелюлярної карциноми PIVKA-II (білок, індукований відсутністю вітаміну К або антагоністом-II; або ж дез-гама-карбоксипротромбін (DCP, ДГКП)) сьогодні 650
030 Тимолова проба сьогодні 110
149 Феритин сьогодні 250
035 Холестерин загальний сьогодні 110
204 Церулоплазмін сьогодні 230

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 490
709 Кальпротектин в калі, кількісно завтра 950
250 Кальпротектин в калі, якісно (скринінг) сьогодні 550
081 Мультитест: кальпротектин; прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 620
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) завтра 520
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG 3 дн. 1100
105 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 190
846 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно завтра 200
143 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) сьогодні 210
297 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 210
298 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 210
593 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 490
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400
825 Пепсиноген І сьогодні 700
839 Пепсиноген ІІ сьогодні 700

Маркери захворювань нирок та наднирників

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 105
284 Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG сьогодні 490
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 300
014 Білок загальний сьогодні 115
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 160
018 Калій сьогодні 110
019 Кальцій сьогодні 110
020 Креатинін сьогодні 115
063 Креатинін в сечі сьогодні 100
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 190
027 Натрій сьогодні 110
028 Сечова кислота сьогодні 120
029 Сечовина сьогодні 110
033 Фосфор сьогодні 95
034 Хлор сьогодні 95
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400

Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 460
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 390
019 Кальцій сьогодні 110
271 Кальцій іонізований сьогодні 180
025 Магній сьогодні 110
369 Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) сьогодні 550
370 Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) сьогодні 550
331 Остеокальцин сьогодні 380
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 240
033 Фосфор сьогодні 95

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 450
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 230
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 230
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 390
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 240
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 220
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 195
044 Тироксин (Т4) сьогодні 190
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 195
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 190
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 195

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 390
160 Андростендіон сьогодні 390
291 Антимюллерів гормон (АМГ) сьогодні 950
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 230
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 240
841 Дигідротестостерон 3 дн. 680
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 210
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 230
052 Прогестерон сьогодні 210
053 Пролактин сьогодні 230
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 260
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 210
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 210

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 250
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 210
047 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) сьогодні 240
057 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний сьогодні 210
360 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) вільний сьогодні 240

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 390
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 350
164 Альдостерон сьогодні 450
160 Андростендіон сьогодні 390
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 240
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 360
614 Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) сьогодні 380
060 Кортизол (в сироватці крові) сьогодні 280
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 240

Інші гормони та медіатори

Код Аналіз Термін Ціна
369 Маркер кісткової резорбції: бета C-кінцеві телопептиди колагену 1 типу (β-CTx) сьогодні 550
370 Маркер формування кісткового матриксу: загальні N-кінцеві пропептиди проколагену 1 типу (Total P1NP) сьогодні 550
331 Остеокальцин сьогодні 380

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
066 Альфа-фетопротеїн онко (АФП) сьогодні 230
087 Прихована кров в калі (FOB), якісно (скринінг) сьогодні 220
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 490
197 Бета-2-мікроглобулін сьогодні 300
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 360
614 Інсуліноподібного фактору росту зв'язуючий білок 3 (IGF-BP3) сьогодні 380
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 390
072 Маркер гепатоцелюлярної карциноми PIVKA-II (білок, індукований відсутністю вітаміну К або антагоністом-II; або ж дез-гама-карбоксипротромбін (DCP, ДГКП)) сьогодні 650
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE) сьогодні 550
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 550
074 Онкомаркер HER-2 (молочної залози, рецептор епідермального фактору росту 2) сьогодні 550
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 220
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 250
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 220
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 450
734 Онкомаркер СА 50 (підшлункової залози) сьогодні 600
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 450
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 210
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 210
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 250
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 220
843 Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ) загальний - онко сьогодні 220

МОНІТОРИНГ ЛІКІВ

Код Аналіз Термін Ціна
111 Вальпроєва кислота сьогодні 350
112 Карбамазепін сьогодні 350
863 Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Артикаїн/Ультракаїн сьогодні 808
864 Алерготест на виявлення чутливості до анестетиків Лідокаїн/Ксилокаїн сьогодні 808
865 Пакет "Чутливість до анестетиків 2 в 1" (Артикаїн/Ультракаїн; Лідокаїн/Ксилокаїн) сьогодні 1454
30230 Комплекс "Алергія на місцеві анестетики" (Артикаїн, Мепівакаїн, Лідокаїн), IgE 4 дн. 1600
30232 Мепівакаїн, IgE 4 дн. 808

ІМУНОЛОГІЧНІ ТА АУТОІМУННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 800
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 120
284 Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG сьогодні 490
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 450
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 125
123 Серомукоїди сьогодні 110
085 Сироватковий амілоїд А, якісно (скринінг) сьогодні 200
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 120
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG 3 дн. 900
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 800
361 Центромер B (CENP), а/т IgG сьогодні 520
322 Компонент Scl-70 (склеродермія), а/т IgG сьогодні 590

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 190
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 230
125 Імуноглобулін G сьогодні 190
126 Імуноглобулін M сьогодні 190
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 600

Інші імунологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 470
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 700
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 450
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 230
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 230
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 490
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 680
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG 3 дн. 1100
672 Фосфоліпіди, а/т IgG сьогодні 450
268 Вовчаковий антикоагулянт 3 дн. 650
381 Аутоімунна стандартна Х-панель, 18 антигенів (Ro/SS-A 60; La/SS-B; CENP-B; Scl-70; dsDNA; Jo-1; MPO; PR3; AMA M2; LC 1; LKM 1; PM/Scl 100; SRP 54; Sp 100; gp 210; Ku; Sm; U1-snRNP) завтра 1950
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400
334 Мультипанель "Гепато-нефрологічна", 10 антигенів (AMA M2; Sp 100; gp 210; LC 1; LKM 1; CENP-B; GBM; MPO; PR3; SLA LP) завтра 1600

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
83 Імуноглобулін E загальний сьогодні 230

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель "ALEX-тест", (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) 6 дн. 4500
953 Алергопанель "FOX Food-тест", (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) 6 дн. 5500
612 Алергопанель "Змішана - Атопік 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2), Казеїн (f78), Альфа-лактальбумін (f76), Бета-лактоглобулін (f77), Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204), Білок/жовток яйця (f1/f75), Рис (f9), Соя (f14), Банан (f92), Свинина (f26), Яловичина (f27), Курятина (f83), Суміш борошна (fx10), Хлібопекарські дріжджі (f45), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus/farinae (d1/d2), Грибок Cladosporium herbarum/Грибок Alternaria alternata (m2/m6), Береза/Дуб (t3/t7), Вільха/Ліщина (t2/t4), 6 суміш трав (gx7), Загальний IgE (tIgE)) завтра 1490
641 Алергопанель "Змішана - Педіатрична 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Арахіс (f13); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75), Картопля (f35), Морква (f31), Тріска (f3), Яблуко (f49), Соя (f14), Пшеничне борошно (f4), Береза (f3), Тимофіївка (f6), Полин (w6), Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Кліщ Dermatophagoides farinae (d2), Епітелій собаки (e2/e5), Епітелій кота (e1), Епітелій коня (e3), Грибок Aspergillus fumigatus (m3), Грибок Cladosporium herbarum (m2)) завтра 1490
642 Алергопанель "Респіраторна/Інгаляційна" 20-1, алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій/лупа) (e2/e5); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) завтра 1490
613 Алергопанель "Молочка з Глютеном", алерген-специфічні IgE до 6 алергенів, диференційовано кількісно (Молоко (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Бичачий сироватковий альбумін (БСА) (e204); Глютен (f79)) завтра 1120
638 Алергопанель "Харчова 20-1", алерген-специфічні IgE до 20 алергенів, диференційовано кількісно (Фундук (f17); Арахіс (f13); Волоський горіх (f16); Мигдаль (f20); Молоко (f2); Білок яйця (f1); Жовток яйця (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Помідор (f25); Тріска (f3); Креветки (f24); Персик (f95); Яблуко (f49); Соя (f14); Пшеничне борошно (f4); Сезам (f10); Житнє борошно (f5)) завтра 1490

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна

Алергосуміші побутові

Код Аналіз Термін Ціна
mhd1 Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації
(Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1))
завтра 520
me1 Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації
(Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89))
завтра 330
mm1 Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації
(Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6))
завтра 490
mhd2 Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації
(Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2))
завтра 260

Побутові алергени

Код Аналіз Термін Ціна
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 190
d2 Кліщ Dermatophagoides farinae (d2) завтра 280
d1 Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 280

Плісняві гриби

Код Аналіз Термін Ціна
m6 Грибок Alternaria alternata (m6) завтра 280
m3 Грибок Aspergillus fumigatus (m3) завтра 280
m5 Грибок Candida albicans (m5) завтра 280
m2 Грибок Cladosporium herbarum (m2) завтра 280
m1 Грибок Penicillium notatum (m1) завтра 280

Епідермальні алергени (тварини)

Код Аналіз Термін Ціна
e1 Епідерміс кішки (епітелій) (e1) завтра 280
e2 Епідерміс собаки (епітелій) (e2) завтра 280
e83 Епідерміс собаки (шерсть) (e83) завтра 280

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна

Алергосуміші харчові

Код Аналіз Термін Ціна
mf6 Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації
(Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78))
завтра 360

Яєчні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f1 Яєчний білок (f1) завтра 280
f75 Яєчний жовток (f75) завтра 280

Молочні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f76 Альфа-лактальбумін (f76) завтра 280
f77 Бета-лактоглобулін (f77) завтра 280
f78 Казеїн (f78) завтра 280
f2 Молоко коров'яче (f2) завтра 280

Фрукти

Код Аналіз Термін Ціна
f33 Апельсин (f33) завтра 280
f92 Банан (f92) завтра 280
f34 Мандарин (f34) завтра 280
f44 Полуниця (f44) завтра 190

Злаки

Код Аналіз Термін Ціна
f79 Глютен (f79) завтра 280

Інші продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f45 Дріжджі пекарські (f45) завтра 190
f93 Какао (f93) завтра 280

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
COVID-19
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген, якісно (скринінг) (мазок з носоглотки) 1 год. 270
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG сьогодні 290
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM сьогодні 290
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота). сьогодні/
завтра
460

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
91 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 250
92 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген сьогодні 390
224 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг) сьогодні 200
96 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні завтра 220
847 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно завтра 290
561 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 250
93 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 250
180 Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 250
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 800
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 1200
95 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні сьогодні 320
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні, якісно (скринінг) сьогодні 300
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 900
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 1350
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 190
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 220
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 220
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 220
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 390
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 390
97 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 220
98 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 220
137 Вірус герпесу 6 типу - ПЛР, якісно (кров, біоптати, слина, мазки з р/г, ліквор) завтра 340
138 Вірус герпесу 6 типу - ПЛР, кількісно (кров, біоптати, слина, мазки з р/г, ліквор) завтра 380
558 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 350
99 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 220
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 220
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 230
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 230
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (лейкоцити цільної периферичної крові, аутопсійний матеріал, спинномозкова рідина та амніотична рідина) завтра 350
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 210
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 210
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 350
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) завтра 350

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерельоз (бактеріальний вагіноз) (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 300
493 Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
490 Кандидоз (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 300
530 Кандидоз (Candida albicans) - ПЛР, кількісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 330
108 Мультипанель "Урогенітальна - Кандіди" (C. albicans; C. glabrata; C. krusei) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із ротоглотки та прямої кишки; виділення з кон’юнктиви ока; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 440
115 Мультипанель "Урогенітальна - Кандіди" (C. albicans; C. glabrata; C. krusei) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із ротоглотки та прямої кишки; виділення з кон’юнктиви ока; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 480
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 180
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні завтра 190
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні, якісно (скринінг) сьогодні 170
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 220
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 320
495 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, кількісно з типуван. (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 350
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 190
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 190
189 Хламідія пневмонія, а/т IgG 3 дн. 390
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 300
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550
265 Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
128 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 800
130 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 900

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
261 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) 4 дн. 500
487 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) 4 дн. 450
485 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) 4 дн. 500
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 450
596 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР 14 типів (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1500
595 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР 14 типів (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1700
20408 Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів (19 високоонкогенних: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 і 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) 5 дн. 1800

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 200
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 210
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 220
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 210
134 Лямблія (Lamblia Intestinalis Giardia), а/т IgG завтра 210
153 Опісторхи (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 210
476 Ротавірус в калі, якісно (скринінг) сьогодні 235
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 230
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 230
143 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, якісно (скринінг) сьогодні 210
593 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі, якісно (скринінг) сьогодні 490
105 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 190
846 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG, кількісно завтра 200
297 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 210
298 Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 210

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 230
833 Борелія, IgM завтра 230
794 ВІЛ 1/2 (HIV), якісно (скринінг) сьогодні 250
220 Стрептокок А (мазок із зіву), якісно (скринінг) сьогодні 400
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) завтра 450
569 Грип А та В диференційовано, антиген (мазок з горла/носоглотки), якісно (скринінг) сьогодні 299
675 Кашлюк (Коклюш) (Bordetella pertussis), а/т IgG завтра 350
676 Кашлюк (Коклюш) (Bordetella pertussis), а/т IgM 5 дн. 690
199 Видове визначення збудника Кашлюка (Коклюша) (Bordetella SP: pertussis, parapertussis, bronchiseptica, holmesii) - ПЛР, якісно з типуванням (мазок з ротоглотки, носоглотки) завтра 850
315 Кір (Morbillivirus, Measles virus), а/т IgG 3 дн. 390
21003 Вірус кліщового енцефаліту (TBEV) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, кліщ) 3 дн. 1215

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
139 Бактеріологічне дослідження виділень з вуха + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 920
328 Бактеріологічне дослідження виділень з ока + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 840
337 Бактеріологічне дослідження виділень з пупка + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 840
338 Бактеріологічне дослідження виділень з рани + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 840
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 955
344 Бактеріологічне дослідження виділень зі шкіри + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 840
346 Бактеріологічне дослідження ексудату + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 615
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 820
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 705
852 Бактеріологічне дослідження сечі + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 840
345 Бактеріологічне дослідження транссудату + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 10 дн. 840
850 Бактеріологічне дослідження з носу на стафілокок (St. aureus) + антибіотикограма (при наявності патогенної флори) (забір з понеділка по четвер) 5 дн. 630

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гінекологічні дослідження

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 150
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 150
894 Мікроскопічне дослідженя секрету простати сьогодні 150
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 480
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 220
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 250
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 220
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 220
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 220
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 220
765 Цитологія пунктату Дугласового простору 3 дн. 220

Грудні залози

Код Аналіз Термін Ціна
767 Цитологія виділень грудної залози (відбиток з соска, не менше 5 скелець) 3 дн. 300
769 Цитологія пунктату кист г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 440
768 Цитологія пунктату утворень г/з (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 440

Сечо-статева система

Код Аналіз Термін Ціна
854 Цитологія зішкребу з уретри (не менше 5 скелець) 3 дн. 300
771 Цитологія змивів сечового міхура (не менше 5 скелець) 3 дн. 380
770 Цитологія пунктату простати (не менше 4 скелець) 3 дн. 330

Шлунково-кишковий тракт

Код Аналіз Термін Ціна
448 Цитологія зішкребу/мазку глотки (не менше 2 скелець) 3 дн. 330
774 Цитологія клітин кишківника (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 330
772 Цитологія клітин стравоходу (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 330
773 Цитологія клітин шлунку (при ендоскопії, не менше 2 скелець) 3 дн. 330

Дихальна система

Код Аналіз Термін Ціна
777 Цитологія клітин бронхів (при ендоскопії) 3 дн. 330
775 Цитологія клітин гортані (при ендоскопії) 3 дн. 330
778 Цитологія клітин легень (при ендоскопії) 3 дн. 330
776 Цитологія клітин трахеї (при ендоскопії) 3 дн. 330
895 Назоцитограма сьогодні 190

Рідини

Код Аналіз Термін Ціна
780 Цитологія абдомінальної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470
779 Цитологія плевральної рідини (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470
781 Цитологія рідини з кист (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470
782 Цитологія сечі (не менше 5-6 скелець) 3 дн. 470

Шкіра

Код Аналіз Термін Ціна
788 Цитологія відбитку шкіри 3 дн. 270
787 Цитологія зішкребу шкіри 3 дн. 270

Дослідження шкіри, нігтів та повік на виявлення кліщів, грибків

Код Аналіз Термін Ціна
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 150
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 150

ГЕНЕТИЧНІ ДОСІЛДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
10103 Генетичний ризик розвитку тромбофілії (F2, F5, F7), (кров ЕДТА) 6 дн. 2237
10106 Генетичний ризик розвитку тромбофілії розширений (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1), (букальний зішкріб) 6 дн. 3438
10201 Генетичні маркери раку молочної залози та яєчників (BRCA1 2 поліморфізми), (кров ЕДТА) 6 дн. 1447
10203 Генетичні маркери раку простати (BRCA1 2 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм), (кров ЕДТА) 6 дн. 2439
10302 Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 2376
10303 Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1), методом ПЛР, (кров ЕДТА) 6 дн. 1969
10304 Генетичний скринінг на фенілкетонурію (PAH Arg261GIn та PAH Arg408Tr), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1447
10306 Генетичний скринінг на нейросенсорну приглухуватість (GJB2 4 поліморфізми), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1917
10307 Генетичний скринінг на ризики при вагітності (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR, F2, F5,F7), (кров ЕДТА) 6 дн. 3085
10309 Генетика чоловічого безпліддя. Генотипування за AZF локусом, (кров ЕДТА) 6 дн. 2477
10312 Ген лептинового рецептора (LEPR), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10313 Ген рецептора серотоніну 2A (HTR2A), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10314 Ген дофамін бета-гідролази (DBH), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10315 Ген аполіпопротеїна С3 (APOC3), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10317 Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR), (кров ЕДТА) 6 дн. 1784
10318 Ген рецептора вітаміну D (VDR), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10321 Ризик розвитку дефіциту вітаміну D (VDR 2 поліморфізми), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1447
10401 Генетичні маркери хвороби Альцгеймера (APOE E2/E3/E4), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 2770
10402 Генетичний ризик розвитку остеопорозу (LCT, VDR), (кров ЕДТА) 6 дн. 1447
10405 Генетичний ризик розвитку панкреатиту (PRSS1), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10406 Ризик розвитку ожиріння (PPARG, PPARGC1B, FTO), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1672
10407 Генетичні маркери діабету 2-ого типу (PPARG, IL6), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1447
10408 Генетичний маркер целіакії (HLA DQ2/DQ8), (кров ЕДТА) 6 дн. 2212
10410 Гемохроматозу (HFE 3 поліморфізми), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 2459
10411 Лактозна недостатність (LCT), (кров ЕДТА) 6 дн. 761
10413 Лактозна недостатність (LCT 2 поліморфізми (С-13910Т, G-22018A)), (кров ЕДТА) 6 дн. 952
10502 Фармакогенетика - Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 2612
10503 Фармакогенетика - Клопідогрел (CYP2C19*1/*2/*3), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 2284
10506 Прогноз лікування епілепсії повний (CYP2C9 2 поліморфізми, CYP2C19 2 поліморфізми, CYP3A4), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 4590
10507 Фармакогенетика - Статіни (SLCO1B1), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1046
10508 Фармакогенетика - Такролімус (CYP3A5*3), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1341
10601 Генетичний паспорт харчування (FABP2,PPARG,ADRB2 (2 поліморфізми), ADRB3, LCT, MTHFR, CYP1A2, VDR,IL6, SOD2), (кров ЕДТА) 8 дн. 6822
10607 Спортгенетика. Ген альфа-актинін-3 (ACTN3), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
10801 Генетичні маркери атопічного дерматиту та іхтіозу (FLG R501X, FLG 2282delCAGT) методом піросеквенування PyroMark Q24, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 8 дн. 3119
10802 Генетичні маркери хвороби Жильбера (UGT1A1 (ТА)5/6/(ТА)7/8) методом піросеквенування, (кров ЕДТА) 8 дн. 4221
10806 Мієлопроліферативні захворювання: кількісне визначення мутацій L611V та V617F гену JAK2 методом піросеквенування, (кров ЕДТА) 8 дн. 3740
17003 ADRB2 (46A>G), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17004 ADRB2 (79G>C), поліморфізм в гені адренорецептора бета 2, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17012 APOE (3106Т>С), поліморфізм в гені аполіпопротеіна Е, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1341
17013 ATM (5557G>A), поліморфізм в гені атаксії-телеангіектазії, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17018 BRCA1 (185delAG), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17019 BRCA1 (5382insC), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17020 BRCA2 (6174delT), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1050
17035 COMT (27009G>A), поліморфізм в гені катехол-О-амін трансферази, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17036 CYP1A1*2C (3103T>C), поліморфізм в гені цитохрому Р450, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17045 DRD2 (957C>T), поліморфізм в гені рецептора дофаміну 2-го типу, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17046 F13A1 (103G>T), поліморфізм в гені коагуляційного фактора XIII, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17047 F2 (20210G>A), поліморфізм в гені протромбіну (коагуляційний фактор II), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17048 F5 (Лейденська мутація 1691G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора V, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1050
17049 F7 (10976G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора 7, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17050 FABP2 (163A>G), поліморфізм в гені транспортера жирних кислот, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17052 FTO (23525A>T), поліморфізм гена, асоційованого з жировою масою, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17058 GSTP1 (313A>G), поліморфізм в гені глутатіон S-трансферази Р 1, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17059 IL10 (592C>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17060 IL10 (819C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17061 IL10 (1082G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 10, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17062 IL12b (1188A>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 12b, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17063 IL1b (31T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17064 IL1b (­511T>C), поліморфізм в гені інтерлейкіна 1B, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17067 IL4 (589C>T), поліморфізм в гені інтерлейкіна 4, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17068 IL6 (174C>G), поліморфізм в гені інтерлейкіна 6, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17069 ITGA2 (807C>T), поліморфізм в гені інтегрина альфа-2, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1022
17074 LPL (1595C>G), поліморфізм в гені ліпопротеїнової ліпази, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1341
17076 MMP12 (82A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 12, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17077 MMP9 (8202A>G), поліморфізм в гені матриксної металопротеінази 9, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1163
17078 MTHFR (677С>Т), поліморфізм в геніметилентетрагідрофолатредуктази, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17079 MTHFR (1298A>C), поліморфізм в геніметилентетрагідрофолатредуктази, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17080 MTR (2756A>G), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17084 NOS3 (786C>T), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 1341
17087 PON1 (575A>G), (букальний епітелій /кров ЕДТА) 6 дн. 1341
17088 PPARG (34C>G), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17091 SERPINE1 (PAI1) (675 5G>4G), (букальний епітелій /кров ЕДТА) 6 дн. 1114
17101 TNF (308G>A), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17102 TP53 (16321C>T), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17103 TP53 (16397C>G), поліморфізм в гені супресора пухлинного росту ТР53,(букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17107 VEGFA (634C>G), поліморфізм в гені фактора росту ендотелію судин, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17113 CYP1A2 (*1/*2), поліморфізм в гені цитохрому Р450, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17124 BRCA1 (4153delA), поліморфізм в гені чутливості до раку молочної залози та раку яєчників, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17136 FGB (455G>A), поліморфізм в гені фібриногену бета, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17143 IL17A (197G>A), поліморфізм в гені інтерлейкіна 17A, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17155 PPARGC1B (607G>C), поліморфізм в гені рецептора, що активується проліфераторами пероксисом, 1 бетта, (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
17170 Ген колагену (COL1A1), (букальний епітелій/кров ЕДТА) 6 дн. 952
31206 Цистатин С 8 дн. 600

ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дерматологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-003 Біопсія шкіри (інцизійна, панч та радіохвильова) при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах - до 3 утворень включно (папілома, м’яка фіброма, фіброепітеліальний поліп, кератопапілома, бородавка, кісти, атерома, контагіозний молюск, себорейний кератоз, акрохордон, піогенна гранульома, невуси - епідермальний, сальних залоз, волосяного фолікула та інші) 9 дн. 1148
H-005 Біопсія пухлин шкіри (ексцизійна) з оцінкою країв резекції - за 1 локалізацію (усі види меланоцитарних невусів, актинічний кератоз, еритроплазія Кейра, дерматофіброма, нейролемома, ангіофіброма, порома, сирингоаденома, гідроаденома, трихолемома, лейоміома, доброякісні пухлини сполучної тканини, меланома, лентіго малігна, плоскоклітинна карцинома, кератоакантома, рак Педжета, інтраепітеліальний рак Боуена, рак потових та сальних залоз, ангіоперицитома, дерматофібросаркома, базальноклітинна карцинома, саркоми та інші) 9 дн. 1339
H-007 Біопсії шкіри (панч-біопсії або інші види) при запальних дерматозах та алопеціях 9 дн. 1913

Гастроентерологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-009 Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору, апендиктоміїї та дивертикулектомії при запальних процесах, видалення жовчного міхура при запальних процесах, видалення гемороїдальних вузлів та анальних тріщин, видалення куприкових кіст та нориць, герніопластика (видалення грижових мішків) 9 дн. 1148
H-011 Біопсії шлунка - до 5 біоптатів включно; біопсії стравоходу - до 3 біоптатів включно; біопсії підшлункової залози, біопсії печінки, біопсії тонкої та/або товстої кишки - до 6 біоптатів включно; біопсії 12-ти палої кишки - до 6 біоптатів включно 9 дн. 1339
H-013 Спленектомії, видалення жовчного міхура при пухлинних процесах, ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ - до 5 утворень включно; біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM, видалення жовчного міхура при пухлинних процесах, резекція шлунку при ожирінні 9 дн. 1913
H-015 Видалення підшлункової залози (субтотальні і радикальні резекції), гастректомії, субтотальні резекції шлунка, резекції стравоходу, геміколектомії, есктирпації прямої кишки та інші резекції кишки, панкреато-дуоденальної резекції, резекції печінки та гемігепатектомії, резекції слизової оболонки та ендоскопічні підслизові дисекції (EMR, ESD) 9 дн. 3825

Гінекологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-016 Біопсія шийки матки (не ексцизійна), біопсія піхви, біопсія ендометрію (аспіраційні біопсії, вишкрібання, поліпектомії), вишкрібання цервікального каналу, видалення кіст бартолінової залози 9 дн. 956
H-020 III категорія складності (дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів), ексцизії та конізації шийки матки, біопсії клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку) 9 дн. 1339
H-022 IV категорія складності (видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку), дослідження плаценти, дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів), трахелектомії і видалення кукси шийки матки, видалення матки без придатків) 9 дн. 1913
H-024 V категорія складності (видалення матки з придатками, тотальні вульвектомії, дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків) 9 дн. 3825

Ендокринологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-025 Лімфодисекція шиї центральна (при карциномах, при підозрі на карциному, зі збільшенням лімфовузлів у діагностичних цілях) - за одну групу лімфовузлів 11 дн. 956
H-026 Лімфодисекція шиї бічна одностороння/двостороння (при карциномах щитовидної залози з можливим метастатичним ураженням регіонарних лімфовузлів шиї) - за одну групу лімфовузлів 11 дн. 956
H-027 Тиреоїдектомія (повне видалення щитовидної залози - включає 2 частки і перешийок), карцинома щитовидної залози, дифузний токсичний зоб, багатовузловий зоб) 11 дн. 3825
H-028 Гемітиреоїдектомія, видалення однієї частки (наявність доброякісного/умовно доброякісного утворення в одній частині залози, фолікулярна неоплазія, підозра на карциному, мікрокарцинома - до 5 мм, вузол/ вузли в одній частці) 11 дн. 3825
H-029 Видалення паращитовидної залози (гіперпаратиреоз, аденома паращитовидної залози) 11 дн. 1339

Мамологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-018 ІІ категорія складності (трепан-біопсії молочної залози (з одного боку) 9 дн. 1148
H-061 III категорія складності (резекції грудної залози при гінекомастії, маститах) 9 дн. 1339
H-063 IV категорія складності (секторальної резекції, квадрантектомії та лампектомії грудної залози) 9 дн. 1913
H-065 V категорія складності (радикальні резекції грудної залози та мастектомії (з одного боку) 9 дн. 3825

Отоларингологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-030 І категорія складності (біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа, гортані) 9 дн. 956
H-032 ІІ категорія складності (септопластики, біопсії мигдалика (з одного боку), біопсії слинної залози (з одного боку), видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки, видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух) 9 дн. 1148
H-034 III категорія складності (видалення кіст шиї, мигдаликі) 9 дн. 1339
H-036 IV категорія складності (видалення слинної залози (з одного боку), видалення пухлин ротової та носової порожнини) 9 дн. 1913
H-038 V категорія складності (тотальна ларингектомія та резекції гортані, резекція носової перегородки при пухлинній патології, глоссектомія (видалення язика), радикальна паротидектомія) 9 дн. 3825

Офтальмологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-068 ІІ категорія складності (видалення сльозових залоз, операційний матеріал повік, кон'юктиви) 9 дн. 1148
H-070 IV категорія складності (видалення очного яблука) 9 дн. 1913

Пульмонологія та торакальна хірургія

Код Аналіз Термін Ціна
H-072 III категорія складності (біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію), біопсії плеври, трепан-біопсії середостіння, біопсії лімфовузлів середостіння) 9 дн. 1339
H-074 IV категорія складності (видалення пухлин середостіння, резекція / атипова резекція легені) 9 дн. 1913
H-076 V категорія складності (лобектомії та пульмонектомії) 9 дн. 3825

Урологія та нефрологія

Код Аналіз Термін Ціна
H-039 І категорія складності (біопсії сечоводу (з одного боку), біопсії сечового міхура, біопсії уретри) 9 дн. 956
H-041 ІІ категорія складності (видалення оболонок яєчка і кіст додатку яєчка, біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку), біопсії наднирника (з одного боку) 9 дн. 1148
H-043 III категорія складності (поліфокальні трепан-біопсії передміхурової залози, циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 9 дн. 1339
H-045 IV категорія складності (трансуретральна резекція простати, сечового міхура, видалення яєчка та придатків (з одного боку), резекції сечового міхура, резекції нирки, адреналектомії) 9 дн. 1913
H-047 V категорія складності (радикальна простатектомія, цистектомія, нефректомія (в тому числі з адреналектомією) 9 дн. 3825

Хірургія та інше

Код Аналіз Термін Ціна
H-077 І категорія складності (лімфодисекція) 9 дн. 956
H-048 ІІ категорія складності (видалення судин, видалення міжхребцевих дисків) 9 дн. 1148
H-050 III категорія складності (трепан-біопсії лімфовузлів (за 1 локалізацію), видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля, біопсії головного і спинного мозку та їх оболонок, резекції кістки при артропатіях) 9 дн. 1339
H-052 IV категорія складності (ексцизійні біопсії лімфатичних вузлів, видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок, видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа, ламінектомії) 9 дн. 1913
H-054 V категорія складності (видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології) 9 дн. 3825

ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Діагностичні та прогностичні ІГХ-дослідження

Код Аналіз Термін Ціна
ICH-001/1 Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER-2/neu,Ki-67) 9 дн. 3443
ICH-001/2 Діагностика утворень грудної залози (окрім філоїдних, мезенхімольних пухлин та лімфом) 9 дн. 3443
ICH-001/3 Діагностика меланоніхії, мастоцитозу, «гало» невусів, оцінка глибини інвазії по Бреслоу 9 дн. 3443
ICH-002/1 Утворення/пухлини щитовидної залози 14 дн. 7650
ICH-002/2 Утворення/пухлини передміхурової залози, сечового міхура, сечоводів 14 дн. 7650
ICH-002/3 Утворення/пухлини яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви, яєчка 14 дн. 7650
ICH-002/4 Утворення/пухлини шкіри 14 дн. 7650
ICH-002/5 Утворення/пухлини голови та шиї 14 дн. 7650
ICH-002/6 Утворення/пухлини головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом) 14 дн. 7650
ICH-002/7 Утворення/пухлини гортані, трахеї, стравоходу, шлунка, кишківника 14 дн. 7650
ICH-003/1 Визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган) (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом) 14 дн. 12431
ICH-003/2 Пухлини легень 14 дн. 12431
ICH-003/3 Пухлини нирок, наднирників, печінки, підшлункової залози 14 дн. 12431
ICH-003/4 Утворення очеревини та середостіння, кісток, пухлини м'яких тканин 14 дн. 12431
ICH-003/5 Визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин, пухлин м’яких тканин (саркоми, гастороінтестінальні стромальні пухлини) 14 дн. 12431
ICH-003/6 Філоїдна пухлина грудної залози 14 дн. 12431
ICH-003/7 Пухлини яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви 14 дн. 12431
ICH-003/8 Лімфома Ходжкіна та неходжкінські лімфоми, лімфоми шкіри (грибоподібний мікоз, синдром Сезарі, первинна лімфома шкіри з ураженням фолікулярних центрів та інші лімфоми шкіри) 14 дн. 12431

Інші ІГХ-дослідження

Код Аналіз Термін Ціна
ICH-006 ІГХ визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК
(мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини)
9 дн. 3825
ICH-007 ІГХ (p16) визначення HPV-асоційованої патології 9 дн. 1148
ICH-008 ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту 9 дн. 1148
ICH-009 ІГХ (ER, PR) дослідження гормонального статусу едометрію 9 дн. 2295
ICH-010 ІГХ (p16, Ki-67) верифікація HSIL 9 дн. 2295
ICH-011 ІГХ (p57, Ki-67) верифікація міхуревого занеску 9 дн. 2295
ICH-012 ІГХ дослідження кількості uNK клітин (CD 56) в ендометрії 9 дн. 2104
ICH-013 ІГХ (PD-L1) визначення чутливості до імунотерапії 9 дн. 5738
ICH-014 ІГХ визначення експресії р53 9 дн. 860
ICH-015 ІГХ визначення експресії Ki-67 9 дн. 1148
ICH-016 ІГХ дослідження за 1 маркер 9 дн. 1148
ICH-017 ІГХ визначення експресії PRAME 9 дн. 3060

ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 800
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА, букальний зішкріб) завтра 520
P444 Інсулін, імунореактивний (л-я Рьодгера) 14 дн. 1517
P0198 Антитіла до аквапорину-4/NMO (л-я Рьодгера) 20 дн. 2100
P0015 Антитіла до 21-гідроксилази (л-я Рьодгера) 30 дн. 3013
P134 Антитіла до тирозинфосфатази/ІА2 (л-я Рьодгера) 20 дн. 3193
P372 Антитіла до глутаматдекарбоксилази / GAD (л-я Рьодгера) 20 дн. 3348
P0027 ADAMTS-13 (л-я Рьодгера) 24 дн. 8753
P2377 Міозитний профіль (Ауто-АТ) (л-я Рьодгера) 20 дн. 2055
P1259 Антитіла до транспортеру цинку / ZnT8 (л-я Рьодгера) 20 дн. 3143

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 432
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг); Гепатит С, а/т сумарні, якісно (скринінг); Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні, якісно (скринінг)) сьогодні 2457
392 Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген, якісно (скринінг); Гепатит С, а/т сумарні, якісно (скринінг); Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні, якісно (скринінг)) сьогодні 3024
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 2444
135 Пакет "Візит до сімейного лікаря" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Глюкоза; Холестерин загальний) сьогодні 522
173 Пакет "Перевірка ментального здоровʼя" (Білок загальний; Магній; Тиреотропний гормон (ТТГ); 25-ОН вітамін D загальний; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 1098
191 Пакет "Гемодіаліз" (Паратиреоїдний гормон (ПТГ); Фосфор; Кальцій іонізований; Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину залізом; Феритин) сьогодні 977
629 Пакет «Вітаміни та мінерали: 4 базові показники» (25-ОН вітамін D загальний, Ціанокобаламін (Вітамін В12), Магній, Феритин, Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою)) сьогодні 1161
631 Пакет «Стоп авітаміноз: 10 вітамінів та мінералів» (25-ОН вітамін D загальний, Фолієва кислота (Вітамін В9), Ціанокобаламін (Вітамін В12), Залізо, Калій, Кальцій іонізований, Магній, Натрій, Феритин, Фосфор, Загальний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою)) сьогодні 1949

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 203
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 1404
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 2124
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 284
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 567
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 747
515 Пакет "Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)" (Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена (UIBC); Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC)) сьогодні 270
390 Пакет "Метаболічний" (Білок загальний; Глюкоза; Сечова кислота; Тригліцериди; Холестерин загальний; Інсулін; С-пептид) сьогодні 918
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 1445

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400
823 Пакет "Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR) в добовій порції сечі, кількісно" (Мікроальбумін в сечі; Креатинін в сечі; Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR)) сьогодні 261
374 Пакет "Ниркові проби 1" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 311
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 509
858 Пакет "Ниркові проби 3" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Натрій; Калій; Кальцій) сьогодні 702
233 Пакет "Обстеження нирок 1" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 734
653 Пакет "Обстеження нирок 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 1107
602 Пакет "Обстеження нирок 3" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) сьогодні 1463

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 203
600 Пакет "Печінкові проби 1" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білірубін фракційно; Лужна фосфатаза) сьогодні 608
643 Пакет "Печінкові проби 2" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альбумін; Білірубін фракційно; Білок загальний; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 905

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
861 Пакет "Діагностика целіакії" (Гліадин, а/т IgG; Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG) 3 дн. 1431
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; Білірубін фракційно; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 1130
232 Пакет "Панкреатичний" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 360
915 Пакет "Пепсиногени (I/II/співвідношення)" (Пепсиноген І; Пепсиноген ІІ; Співвідношення пепсиногенів І/ІІ) сьогодні 1260
932 Пакет "ГастроТест скрін" (Пепсиноген І; Пепсиноген ІІ; Співвідношення пепсиногенів І/ІІ; Хелікобактер (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 1431

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 216
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 324
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 306
183 Пакет "Контроль діабету" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Гомоцистеїн; Креатинін; Мікроальбумін в сечі) сьогодні 968
665 Пакет "Моніторинг діабету 1" (Глікований гемоглобін; Глюкоза) сьогодні 315
939 Пакет "Моніторинг діабету 2" (Глікований гемоглобін; С-пептид) сьогодні 405
365 Пакет "Моніторинг діабету 3" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 711
669 Пакет "Моніторинг діабету 4" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD)) сьогодні 1341
634 Пакет "Попередження діабету" (Глікований гемоглобін; Тиреотропний гормон) сьогодні 383
646 Пакет "Ризик діабету 2-го типу" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 513

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1161
394 Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Ретикулоцити; Залізо; СРБ; Феритин) сьогодні 720
395 Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1413
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 990
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 288
399 Пакет "Причина залізодефіциту" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Трансферин; Феритин; Ціанокобаламін (Вітамін В12)) сьогодні 910

Діагностика ліпідного обміну

Код Аналіз Термін Ціна
230 Пакет "Ліпідограма базова" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 401
231 Пакет "Ліпідограма розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 653
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 198

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І, кількісно) сьогодні 414
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І, кількісно) сьогодні 734
749 Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБ) сьогодні 1598
550 Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І, кількісно) сьогодні 1737
940 Пакет "Обстеження серця" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Глюкоза; Креатинін; Калій; Тиреотропний гормон) сьогодні 887
751 Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБ; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) сьогодні 1139
942 Пакет "Ризик атеросклерозу" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Аполіпопротеїн А) сьогодні 527
941 Пакет "Серцево-судинний" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; ГГТ; Креатинкіназа-МВ; Калій; Натрій; Тропонін І, кількісно; Гомоцистеїн) сьогодні 1490

Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.

Код Аналіз Термін Ціна
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 1445

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
141 Пакет "Діагностика остеопорозу" (Остеокальцин; Паратиреоїдний гормон (ПТГ); Кальцій; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний) сьогодні 1157
382 Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 1229
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 401

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 558
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 518
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 527
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 554
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 734
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 729
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 765
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 941
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1688
943 Пакет "Тиреоїдний-вузли" (ТТГ; Т4В; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 918
954 Пакет "Тиреоїдний-мінімум" (ТТГ; Т4В) сьогодні 351
944 Пакет "Тиреоїдний-післяопераційний моніторинг пухлин ЩЗ" (ТТГ; Т4В; ТГ; А-ТГ) сьогодні 756
945 Пакет "Тиреоїдний-гіпертиреоз" (А-РТТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 1139

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
417 Пакет "Гормональний - базовий" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 603
947 Пакет "Гормональний - жіноче здоров'я" (ТТГ; А-ТПО; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Антимюллерів гормон (АМГ)) сьогодні 1841
948 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 1" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол) сьогодні 968
949 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 2" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 1364
805 Пакет "Гормональний - чоловічий" (Лютеїнізуючий гормон; Фолікулостимулюючий гормон; Пролактин; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону; ДГЕАС) сьогодні 1404
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 396
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 792
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 792
410 Пакет "Оцінка оваріального резерву" (Антимюллерів гормон (АМГ); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Фолікулостимулюючий горомн (ФСГ)) сьогодні 1251
946 Пакет "Оцінка репродуктивного потенціалу" (Антимюллерів гормон (АМГ); Естрадіол; Фолікулостимулюючий горомн (ФСГ)) сьогодні 1233
142 Пакет "Оцінка синдрому полікістозних яєчників" (17-ОН-Прогестерон; Андростендіон; Антимюллерів гормон (АМГ); Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Пролактин; Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону; Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА; Тиреотропний гормон (ТТГ)) сьогодні 3461
683 Пакет "Діагностика джерела гіперандрогенії" (17-ОН-Прогестерон; Андростендіон; Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону) сьогодні 1314
182 Пакет "Гінекологічно-гормональний" (Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО); Тиреоглобулін (ТГ); Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); Трийодтиронін вільний (Т3В); Естрадіол (Е2); Лютеїнізуючий гормон (ЛГ); Прогестерон; Пролактин; Тестостерон вільний (ТеВ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) сьогодні 2336

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 432
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета загальний) сьогодні 603
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета загальний) сьогодні 630
156 Пакет "Початок обліку вагітності" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду); Група крові та резус-фактор; Коагулограма; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Альбумін; Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Білірубін фракційно; Білок загальний; Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ); Глюкоза; Креатинін; Лужна фосфатаза; Сечова кислота; Сечовина; Гепатит В (HBs Ag), якісно; Гепатит С (anti-HCV), якісно; ВІЛ (anti-HIV 1, 2), якісно; Сифіліс (Treponema pallidum, Ab), якісно) сьогодні 2601
158 Пакет "Оцінка функції нирок під час вагітності" (Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду); Креатинін; Сечовина) сьогодні 347
168 Пакет "Ендокринологічне обстеження перших 15 тижнів вагітності" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); 25-ОН вітамін D загальний) сьогодні 765
181 Пакет "Післяпологове обстеження" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду); 25-ОН вітамін D загальний; Глюкоза; Залізо; Феритин; Тиреотропний гормон (ТТГ)) сьогодні 1355

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
538 Пакет "Діагностика функції наднирників" (17-ОН-ПГ; ДГЕАС; Кортизол) сьогодні 819
559 Пакет "Діагностика функції наднирників - розширено" (17-ОН-ПГ; АКТГ; ДГЕАС; Кортизол; СТГ) сьогодні 1350

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 378
950 Пакет "Онкодіагностика молочної залози та яйників" (СА 15-3; СА 125; HE4; РЕА) сьогодні 1143
243 Пакет "Онкодіагностика шийки матки" (ПАП-тест на основі рідинної цитології; Вірус папіломи людини (HPV) ВКР, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ПЛР, кількісно з типуванням) 3 дн. 1962
333 Пакет "Онкодіагностика яйників - індекс ROMA" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 711
810 Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; РЕА) сьогодні 918
242 Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1440
472 Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) сьогодні 621
760 Пакет "Онкодіагностика товстого кишківника та прямої кишки" (СА 19-9; СА 242; РЕА) сьогодні 828
951 Пакет "Чоловічий онкоскринінг" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА; РЕА) сьогодні 603
420 Пакет "Чоловіча онкопанель - базово" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ-бета загальний) сьогодні 1602
418 Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (Альфа-фетопротеїн (АФП); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер СА 125 (яйників); Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози); Онкомаркер СА 19-9 (ШКТ); Онкомаркер СА 72-4 (мультикарциномний); Раково-ембріональний антиген (РЕА)) сьогодні 1899

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
381 Аутоімунна стандартна Х-панель, 18 антигенів (Ro/SS-A 60; La/SS-B; CENP-B; Scl-70; dsDNA; Jo-1; MPO; PR3; AMA M2; LC 1; LKM 1; PM/Scl 100; SRP 54; Sp 100; gp 210; Ku; Sm; U1-snRNP) завтра 1950
329 Мультипанель "Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла ANCA" (системні аутоімунні васкуліти, ревматоїдний артрит, коліт, гломерулонефрит), аутоантитіла до 3 антигенів, диференційовано напівкількісно (Базальна мембрана гломерулярного апарату (Anti-GBM); Мієлопероксидаза (Anti-MPO); Протеїназа 3 (Anti-PR3)) завтра 1400
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 329
952 Пакет "Ревматологічний" (АСО; РФ; СРБ; Сечова кислота) сьогодні 437
193 Пакет "Лабораторна діагностика артриту" (Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG; Ревматоїдний фактор (РФ); С-реактивний білок (СРБ); Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG; HLA-B27 (х-ба Бехтєрева, ревматоїдний артрит) - ПЛР, якісно; Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ)) завтра 2273
425 Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 1112
424 Пакет "Діагностика серонегативного ревматоїдного артриту" (Ревматоїдний фактор; Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) 3 дн. 1643
422 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 1490
423 Пакет "Болі в суглобах - розширено" (АСО; РФ; СРБ; Кальцій; Фосфор; Остеокальцин; Паратиреоїдний гормон; Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 2403
246 Пакет "Ревматоїдний аутоімунний" (Антиядерні (антинуклеарні) антитіла загальні (ANA), а/т IgG; ДНК двохспіральна, а/т IgG; Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) 3 дн. 2376
245 Пакет "Діагностика подагри" (Сечова кислота; Креатинін) сьогодні 212

Алергопакети побутові

Код Аналіз Термін Ціна
517 Пакет "Грибки плісняви - 5 алергенів" (Грибок Alternaria alternata (m6); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Penicillium notatum (m1)) завтра 1260
520 Пакет "Побутовий - 7 алергенів" (Алергени домашнього пилу (h1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1)) завтра 1683

Алергопакети харчові

Код Аналіз Термін Ціна
578 Пакет "Яєчні та молокопродукти - 6 алергенів" (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 1512

Алергопакети медикаментозні

Код Аналіз Термін Ціна
865 Пакет "Чутливість до анестетиків 2 в 1" (Артикаїн/Ультракаїн; Лідокаїн/Ксилокаїн) сьогодні 1454

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) завтра 639
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно) завтра 2169
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
535 Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) завтра 567
536 Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, кількісно) завтра 1116
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 792
442 Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 792
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1584

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель "4і" (Гепатит В (HBs Ag); Гепатит С (anti-HCV); ВІЛ (anti-HIV 1,2); Сифіліс (Treponema pallidum, Ab)), якісно (скринінг) сьогодні 550
265 Мультипанель "Урогенітальна - CUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із глотки та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 650
128 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 800
130 Мультипанель "Урогенітальна - 7 збудників" (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г мазки, мазки із р/г та прямої кишки, виділення з кон’юнктиви очей, секрет передміхурової залози, зразки сечі) завтра 900
462 Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 738
917 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540
872 Пакет "Урогенітальний - CMN" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 810
955 Пакет "Урогенітальний - CMNT" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 1080
873 Пакет "Урогенітальний - CNT" (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 810
956 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 558
875 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 828
877 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 828
874 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 1098
878 Пакет "Урогенітальний - GM" (Gardnerella vaginalis; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 540
958 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 558
959 Пакет "Урогенітальний - NT" (Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 540

Інфекції різні

Код Аналіз Термін Ціна
899 Пакет "КліщКонтроль" (Борелія IgG; Борелія IgM; Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ)) завтра 497
222 Пакет "Діагностика скарлатини" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Стрептокок А (мазок із зіву), якісно (скринінг); Антистрептолізин О (АСО)) сьогодні 639
584 Пакет "Грип чи ковід?" (Грип А та В диференційовано, антиген, якісно (скринінг)); Коронавірус COVID‐19 (SARS‐CoV‐2), антиген, якісно (скринінг)) сьогодні 512

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) завтра 612
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 2124
397 Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) завтра 981

Здорова шкіра та волосся

Код Аналіз Термін Ціна
962 Пакет "Здорова шкіра" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Естрадіол (Е2); Тестостерон загальний (ТеЗ)) сьогодні 1152
963 Пакет "Шкірні захворювання" (Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Тестостерон загальний (ТеЗ); Індекс вільного тестостерону; Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ); Глікований гемоглобін) сьогодні 1305
964 Пакет "Краса та здоров'я волосся" (Загальний аналіз крові (автоматизований з повною ручною лейкоформулою + ШОЕ); Тиреотропний гормон (ТТГ); Трийодтиронін вільний (Т3В); Тироксин вільний (Т4В); 25-ОН вітамін D загальний; Тестостерон загальний (ТеЗ); Феритин; Цинк) сьогодні 1489
816 Пакет "Гормональне чи алергічне акне?" (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4В); Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ); Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС); Естрадіол (Е2); Тестостерон загальний (ТеЗ); Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1152

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Маніпуляції та послуги

Код Аналіз Термін Ціна
132 Забір біоматеріалу "вдома" 200
828 Забір крові в 1 пробірку 45
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень 40
898 Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19 50
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep 50
7200 Забір в контейнер з 10% розчином формаліну 45

Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 12:00

При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 12:00 - час виконання може збільшитись на 24 год.

Дні виконання - виключно робочі

"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;