Ви є тут

Аналізи та послуги

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження крові
Дослідження гемостазу
Дослідження сечі
Дослідження калу
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ферменти
Субстрати
Білковий обмін
Ліпідний обмін
Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.
Електроліти
Специфічні білки
Ревматоїдна панель
Серцево-судинні маркери
Маркери запалення (гострофазові)
Вітаміни
Маркери анемії та обміну заліза
Маркери захворювань печінки
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту
Маркери захворювань нирок
Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тиреоїдна панель
Репродуктивна панель
Пренатальна діагностика
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
 
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ревматологічні захворювання
Гуморальний та клітинний імунітет
Інші імунологічні маркери
CОVID-19
 
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Гепатити
Гепатит A
Гепатит B
Гепатит C
Гепатит - інше
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Захворювання органів дихання
Папіломовірусні інфекції
Кишково-паразитологічні інфекції
Інші інфекції
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Імуноглобулін E загальний
Алергопанелі (а/т IgE специф.)
Побутові алергени (а/т IgE специф.)
Алергосуміші побутові
Побутові алергени
Плісняві гриби
Епідермальні алергени (тварини)
Харчові алергени (а/т IgE специф.)
Алергосуміші харчові
Яєчні продукти
Молочні продукти
М'ясні продукти
Риба та морепродукти
Овочі
Фрукти
Злаки
Горіхи
Інші продукти
ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальноклінічні та госпітальні обстеження
Біохімічні обстеження
Обстеження нирок
Обстеження печінки
Обстеження системи травлення
Діагностика діабету
Діагностика анемій
Ліпідний обмін та порушення апетиту
Діагностика серцево-судинної системи
Діагностика кісткового метаболізму
Обстеження щитовидної залози
Гінекологія, репродукція
Пренатальна діагностика
Онкологічні маркери
Ревматологічні обстеження
Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.
Алергопакети побутові
Алергопакети харчові
Алергопакети пилкові
Гепатити
TORCH і герпесвірусні інфекції
Урогенітальні інфекції
Наші дітки
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
 

Оберіть першу букву аналізу:

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження крові

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 60
610 Антитіла сумарні до еритроцитів за системою АВ0 (гемолізини) 3 дн. 180
609 Антитіла сумарні до резус-фактору 3 дн. 180
003 Група крові та резус-фактор сьогодні 90
116 Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та неповною лейкоформулою (без диференц. нейтрофілів)) сьогодні 120
004 Загальноклінічний аналіз крові (автоматизований з ШОЕ та повною ручною лейкоформулою) сьогодні 150
148 Ретикулоцити сьогодні 60
258 ШОЕ за Панченком сьогодні 40

Дослідження гемостазу

Код Аналіз Термін Ціна
075 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) сьогодні 55
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
260 Д-димер сьогодні 190
076 Протромбіновий тест (ПЧ, індекс, МНВ (INR)) сьогодні 55
077 Тромбіновий час (ТЧ) сьогодні 55
078 Фібриноген сьогодні 55
537 Час згортання крові за Сухаревим сьогодні 40
218 Час кровотечі за Дюке сьогодні 40
151 Антитромбін ІІІ сьогодні 190
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 198

Дослідження сечі

Код Аналіз Термін Ціна
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 55
002 Аналіз сечі за Нечипоренком сьогодні 90
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 40
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 90
063 Креатинін в сечі сьогодні 55
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120

Дослідження калу

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 80
006 Аналіз калу загальний (копрограма) 3 дн. 290
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 140
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 100
250 Кальпротектин в калі - швидкий тест сьогодні 600
709 Кальпротектин в калі, кількісно сьогодні 1200
380 Лактоферин в калі - швидкий тест сьогодні 350
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 250

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ферменти

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 55
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 55
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 55
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 120
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 55
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 55
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 55
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 130
023 Лактатдегідрогеназа сьогодні 55
157 Ліпаза сьогодні 120
032 Лужна фосфатаза сьогодні 55

Субстрати

Код Аналіз Термін Ціна
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 40
012 Білірубін загальний сьогодні 55
013 Білірубін прямий сьогодні 55
020 Креатинін сьогодні 55
063 Креатинін в сечі сьогодні 55
028 Сечова кислота сьогодні 55
029 Сечовина сьогодні 55

Білковий обмін

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 55
014 Білок загальний сьогодні 55
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120
123 Серомукоїди сьогодні 55
030 Тимолова проба сьогодні 55
171 Трансферин сьогодні 150

Ліпідний обмін

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 100
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 100
172 Лептин завтра 750
587 Мідь сьогодні 100
031 Тригліцериди сьогодні 55
035 Холестерин загальний сьогодні 55
036 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (Х-ЛПВЩ) сьогодні 70
037 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності (Х-ЛПНЩ) сьогодні 90

Вуглеводний обмін. Підшлункова залоза. Діабет.

Код Аналіз Термін Ціна
009 Альфа-амілаза (Діастаза) сьогодні 55
024 Альфа-амілаза (Діастаза) в сечі сьогодні 55
264 Альфа-амілаза панкреатична сьогодні 120
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 450
106 Ацетон (кетони) в сечі, напівкількісно сьогодні 40
062 Глікований гемоглобін сьогодні 190
016 Глюкоза у венозній крові сьогодні 55
089 Глюкоза у капілярній крові сьогодні 55
064 Інсулін сьогодні 160
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
244 Лактат (молочна кислота) сьогодні 70
065 С-пептид сьогодні 170

Електроліти

Код Аналіз Термін Ціна
017 Залізо сьогодні 55
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 120
018 Калій сьогодні 55
019 Кальцій сьогодні 55
271 Кальцій іонізований сьогодні 80
025 Магній сьогодні 55
587 Мідь сьогодні 100
027 Натрій сьогодні 55
033 Фосфор сьогодні 55
034 Хлор сьогодні 55
588 Цинк сьогодні 100

Специфічні білки

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 200
198 Гаптоглобін сьогодні 160
062 Глікований гемоглобін сьогодні 190
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
260 Д-димер сьогодні 190
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 320
124 Імуноглобулін A сьогодні 130
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 180
125 Імуноглобулін G сьогодні 130
126 Імуноглобулін M сьогодні 130
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 90
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 160
171 Трансферин сьогодні 150
350 Тропонін І сьогодні 180
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Ревматоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 90
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 160
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 720
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 720

Серцево-судинні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
082 Аполіпопротеїн А1 сьогодні 100
088 Аполіпопротеїн В сьогодні 100
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
021 Креатинкіназа (КФК) сьогодні 55
022 Креатинкіназа-МВ сьогодні 130
172 Лептин завтра 750
350 Тропонін І сьогодні 180
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Маркери запалення (гострофазові)

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
198 Гаптоглобін сьогодні 160
129 Еозинофільний катіонний білок (ECP, маркер активації та дегрануляції еозинофілів (багатьох запальних станів - астма, дерматит, риніт, інфекції, аутоімунні з-ня)) сьогодні 320
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
632 Прокальцитонін сьогодні 450
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
748 С-реактивний білок високочутливий (СРБвч) сьогодні 160
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Вітаміни

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 430
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 200
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 200

Маркери анемії та обміну заліза

Код Аналіз Термін Ціна
255 Аналіз крові скорочений (без лейкоформули та ШОЕ) сьогодні 60
198 Гаптоглобін сьогодні 160
275 Гомоцистеїн сьогодні 320
017 Залізо сьогодні 55
515 Залізо-зв'язуюча здатність загальна (TIBC) сьогодні 120
587 Мідь сьогодні 100
148 Ретикулоцити сьогодні 60
171 Трансферин сьогодні 150
149 Феритин сьогодні 160
353 Фолієва кислота (Вітамін В9) сьогодні 200
204 Церулоплазмін сьогодні 190
295 Ціанокобаламін (Вітамін В12) сьогодні 200

Маркери захворювань печінки

Код Аналіз Термін Ціна
007 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) сьогодні 55
008 Альбумін сьогодні 55
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 150
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 520
011 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) сьогодні 55
012 Білірубін загальний сьогодні 55
013 Білірубін прямий сьогодні 55
014 Білок загальний сьогодні 55
015 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) сьогодні 55
198 Гаптоглобін сьогодні 160
017 Залізо сьогодні 55
032 Лужна фосфатаза сьогодні 55
030 Тимолова проба сьогодні 55
149 Феритин сьогодні 160
035 Холестерин загальний сьогодні 55
204 Церулоплазмін сьогодні 190

Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту

Код Аналіз Термін Ціна
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 520
250 Кальпротектин в калі - швидкий тест сьогодні 600
709 Кальпротектин в калі, кількісно сьогодні 1200
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 350
380 Лактоферин в калі - швидкий тест сьогодні 350
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 520
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 150
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - швидкий тест сьогодні 170
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно завтра 180
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 150
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 150
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 250

Маркери захворювань нирок

Код Аналіз Термін Ціна
008 Альбумін сьогодні 55
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
284 Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно сьогодні 520
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 200
014 Білок загальний сьогодні 55
001 Загальноклінічний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) сьогодні 90
018 Калій сьогодні 55
019 Кальцій сьогодні 55
020 Креатинін сьогодні 55
063 Креатинін в сечі сьогодні 55
131 Мікроальбумін у сечі сьогодні 120
027 Натрій сьогодні 55
028 Сечова кислота сьогодні 55
029 Сечовина сьогодні 55
033 Фосфор сьогодні 55
034 Хлор сьогодні 55

Маркери метаболізму кісткової тканини (фосфорно-кальцієвого обміну)

Код Аналіз Термін Ціна
713 25-ОН вітамін D загальний сьогодні 430
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 280
019 Кальцій сьогодні 55
271 Кальцій іонізований сьогодні 80
025 Магній сьогодні 55
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 190
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
033 Фосфор сьогодні 55

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель

Код Аналіз Термін Ціна
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 340
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 280
059 Паратиреоїдний гормон (ПТГ) сьогодні 190
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
046 Тиреотропний гормон (ТТГ) сьогодні 140
044 Тироксин (Т4) сьогодні 140
045 Тироксин вільний (Т4В) сьогодні 140
042 Трийодтиронін (Т3) сьогодні 140
043 Трийодтиронін вільний (Т3В) сьогодні 140

Репродуктивна панель

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 360
160 Андростендіон сьогодні 280
291 Антимюллерів гормон (АМГ) завтра 850
161 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) сьогодні 180
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 160
841 Дегідротестостерон завтра 650
049 Естрадіол (Е2) сьогодні 150
051 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) сьогодні 150
052 Прогестерон сьогодні 150
053 Пролактин сьогодні 150
162 Тестостерон вільний (ТеВ) сьогодні 200
055 Тестостерон загальний (ТеЗ) сьогодні 150
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
056 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) сьогодні 150

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
581 Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФПп) сьогодні 150
050 Естріол вільний (Е3) сьогодні 150
047 Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A) сьогодні 200
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
057 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 150
360 Хоріонічний гонадотропін вільний (ХГЛ-бета вільний) сьогодні 180

Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони

Код Аналіз Термін Ціна
229 17-ОН-Прогестерон (17-ОН-ПГ) сьогодні 360
163 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) сьогодні 280
164 Альдостерон сьогодні 360
160 Андростендіон сьогодні 280
048 Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) сьогодні 160
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
060 Кортизол сьогодні 160
061 Соматотропний гормон (СТГ, Гормон росту) сьогодні 180

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ

Код Аналіз Термін Ціна
195 Альфа-2 макроглобулін сьогодні 190
066 Альфа-фетопротеїн (АФП) сьогодні 150
087 Аналіз калу на приховану кров (FOB) сьогодні 140
283 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) сьогодні 360
196 Бета-2-мікроглобулін в сечі, кількісно сьогодні 200
197 Бета-2-мікроглобулін, кількісно (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) сьогодні 200
611 Інсуліноподібний фактор росту 1 (Соматомедин-С; IGF-1) сьогодні 340
058 Кальцитонін (КТ) сьогодні 280
165 Нейрон-специфічна енолаза (NSE; маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми) сьогодні 390
332 Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) сьогодні 500
069 Онкомаркер СА 125 (яйників) сьогодні 180
067 Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози) сьогодні 180
068 Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) сьогодні 180
184 Онкомаркер СА 242 (ШКТ) сьогодні 390
166 Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний) сьогодні 390
689 Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 1460
150 Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) сьогодні 150
071 Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) сьогодні 150
073 Раково-ембріональний антиген (РЕА) сьогодні 160
159 Тиреоглобулін (ТГ) сьогодні 160
149 Феритин сьогодні 160
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680
843 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) сьогодні 160

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ревматологічні захворювання

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 550
167 Антистрептолізин О (АСО) сьогодні 90
284 Антиядерні антитіла (ANA) 9 недиференційовані, а/т IgG якісно сьогодні 520
670 ДНК двохспіральна, а/т IgG сьогодні 520
169 Ревматоїдний фактор (РФ) сьогодні 90
123 Серомукоїди сьогодні 55
170 С-реактивний білок (СРБ) сьогодні 90
140 Цитрулінований модифікований виментин (Anti-MCV), а/т IgG сьогодні 720
362 Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG сьогодні 720

Гуморальний та клітинний імунітет

Код Аналіз Термін Ціна
124 Імуноглобулін A сьогодні 130
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 180
125 Імуноглобулін G сьогодні 130
126 Імуноглобулін M сьогодні 130
711 Імунограма (клітинний імунітет по CD) 3 дн. 490

Інші імунологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
648 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2), а/т IgG сьогодні 520
657 Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD) сьогодні 450
348 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) сьогодні 340
039 Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТГ) сьогодні 160
040 Антитіла до тиреопероксидази (А-ТПО) сьогодні 160
720 Гліадин, а/т IgG сьогодні 520
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
174 Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG сьогодні 520
672 Фосфоліпіди, а/т IgG сьогодні 390
673 Фосфоліпіди, а/т IgM сьогодні 390

CОVID-19

Код Аналіз Термін Ціна
914 Інтерлейкін 6 (ІЛ-6) сьогодні 600
907 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), антиген - (швидкий тест) 1 год. 250
909 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgG сьогодні 200
910 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), а/т IgM сьогодні 200
908 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgG, якісно завтра 220
911 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), нуклеокапсидний та спайковий (шиповий) білки, а/т IgM, якісно завтра 220
912 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), спайковий (шиповий) білок, а/т сумарні, кількісно сьогодні 270
913 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2), спайковий (шиповий) білок, а/т IgG, кількісно сьогодні 270
188 Коронавірус COVID-19 (SARS-CoV-2) - ПЛР, якісно (мазок з носоглотки, ротоглотки, бронхоальвеолярний лаваж, мокрота). завтра 450

ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна

Гепатит A

Код Аналіз Термін Ціна
091 Вірус гепатиту A (HAV), а/т IgM завтра 150

Гепатит B

Код Аналіз Термін Ціна
092 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген сьогодні 150
224 Вірус гепатиту Bs (HBs Ag), антиген - скринінг сьогодні 140
096 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні завтра 150
847 Вірус гепатиту Bs (anti-HBs), а/т сумарні, кількісно завтра 220
561 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgG), а/т IgG завтра 150
093 Вірус гепатиту Bc (Hbсor IgM), а/т IgM завтра 150
180 Вірус гепатиту Bc (anti-Hbсor), а/т сумарні завтра 150
479 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 250
562 Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 550

Гепатит C

Код Аналіз Термін Ціна
095 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні завтра 170
226 Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні - скринінг сьогодні 160
480 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно (кров) завтра 300
371 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, якісно з генотипуванням по 1a, 1b, 2 та 3a/3b (кров) завтра 560
563 Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, кількісно (кров) завтра 700

Гепатит - інше

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - скринінг сьогодні 450

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
290 Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), а/т IgG завтра 140
121 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgG завтра 150
107 Вірус Епштейна-Барр (EBV) капсидний антиген (VCA), а/т IgM завтра 150
185 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ранні антигени (EA), а/т IgG завтра 150
144 Вірус Епштейна-Барр (EBV) ядерний антиген (EBNA), а/т IgG завтра 150
511 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, якісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 200
542 Вірус Епштейна-Барр (EBV) - ПЛР, кількісно (кров, ліквор, амніотична рідина, слина, мазки з р/г, біоптати) завтра 250
097 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgG завтра 150
098 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, а/т IgM завтра 150
482 Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів - ПЛР, якісно з типуванням (кров, ліквор, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 190
099 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG завтра 150
100 Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ завтра 150
101 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG завтра 150
102 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM завтра 150
483 Токсоплазма (Toxoplasma gondii) - ПЛР, якісно (сеча, ліквор, біоптат, пуповинна кров) завтра 250
103 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG завтра 150
104 Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM завтра 150
484 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, якісно (кров, сеча, слина, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 170
364 Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР, кількісно (кров, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж, біопсійний матеріал) завтра 250
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 400
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 450

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
488 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 170
493 Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
490 Кандіда (Candida albicans) - ПЛР, якісно (у/г зішкріб, р/г зішкріб, сеча) завтра 170
491 Мікоплазма геніталіум (M. genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
492 Мікоплазма гомініс (M. hominis) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
109 Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW) - нетрепонемний тест сьогодні 100
621 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні завтра 150
110 Сифіліс (Treponema pallidum), а/т сумарні - скринінг сьогодні 130
494 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
120 Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG завтра 150
496 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, якісно з типуван. (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 190
495 Уреаплазма (Ureaplasma parvum/urealyticum) - ПЛР, кількісно з типуван. (у/г мазки, взяті з шийки матки, піхви або уретри; зразки сечі) завтра 190
113 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG завтра 150
114 Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM завтра 150
500 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 170
499 Хламідія (Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки і кон’юнктиви очей; секрет передміхурової залози; зразки сечі) завтра 190
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450
881 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор-4" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Candida spp.) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 450
880 Мультипанель "Біоценоз урогенітального тракту жінок - Фемофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Ureaplasma (urealyticum + parvum); Candida spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Сytomegalovirus; Herpes simplex virus 1; Herpes simplex virus 2) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
591 Мультипанель "Мікрофлора урогенітального тракту чоловіків - Андрофлор Скрін" (загальна бактеріальна маса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.; Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Corynebacterium spp.; Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp.; Candida spp.; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 950

Захворювання органів дихання

Код Аналіз Термін Ціна
675 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis), а/т IgG завтра 290
891 Кашлюк (Коклюш, Bordetella pertussis) - ПЛР, якісно (мазок зі слизових оболонок порожнини рота і ротоглотки) завтра 200

Папіломовірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
486 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 190
485 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 250
596 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 550
595 Вірус папіломи людини (HPV) ВКР (генотипи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 650
890 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-15": ВКР (філогенетична група 16, 31, 33, 35, 52, 58 - без типування), ВКР (філогенетична група 18, 39, 45, 59 - без типування), ВКР (генотип 51), ВКР (генотип 56), ВКР (генотип 68) та НКР (філогенетична група 6, 11 - без типування) - ПЛР, кількісно з типуванням по філогенетичних групах (у/г зішкріб) завтра 700
879 Вірус папіломи людини (HPV) "Квант-21": ВКР (генотипи 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) та НКР (генотипи 6, 11, 44) - ПЛР, кількісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 1200
487 Вірус папіломи людини (HPV) НКР (генотипи 6, 11) - ПЛР, якісно з типуванням (у/г зішкріб) завтра 190

Кишково-паразитологічні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
234 Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) сьогодні 80
133 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших (система Parasep) сьогодні 100
252 Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), а/т IgG завтра 150
154 Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG завтра 150
134 Лямблія (Giardia Lamblia Intestinalis), а/т IgG завтра 150
153 Опісторхи (Opisthorchis felineus), а/т IgG завтра 150
127 Токсокари (Toxocara canis), а/т IgG завтра 150
136 Трихінела спіральна (Trichinella spiralis), а/т IgG завтра 150
143 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG - скринінг сьогодні 170
593 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), антиген в калі - швидкий тест сьогодні 250
105 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG завтра 150
846 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG кількісно завтра 180
297 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM завтра 150
298 Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні завтра 150

Інші інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
832 Борелія, IgG завтра 160
833 Борелія, IgM завтра 160
794 ВІЛ 1/2 (HIV) - скринінг сьогодні 200
625 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis complex (MTC)) - ПЛР, якісно (БАЛ, мокрота) завтра 250

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
328 Бактеріологічне дослідження виділень з ока з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
145 Бактеріологічне дослідження виділень з урогенітальних органів з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
344 Бактеріологічне дослідження виділень зі шкіри з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
346 Бактеріологічне дослідження екссудату з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
849 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на золотистий стафілокок 10 дн. 250
851 Бактеріологічне дослідження мазка із зіву на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
850 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на золотистий стафілокок 10 дн. 250
853 Бактеріологічне дослідження мазка із носу на флору з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
474 Бактеріологічне дослідження секрету простати з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450
852 Бактеріологічне дослідження сечі з чутливістю до хіміотерап. препаратів 10 дн. 450

МІКРОСКОПІЧНО-ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
892 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (жінки) сьогодні 100
893 Мікроскопічне дослідження у/г мазка (чоловіки) сьогодні 100
894 Мікроскопічне дослідженя секрету простати сьогодні 100
895 Назоцитограма сьогодні 140
840 ПАП-тест на основі рідинної цитології 3 дн. 420
585 Цитологія мазку шийки матки на атипові клітини 3 дн. 170
764 Цитологія аспірату з порожнини матки 3 дн. 170
766 Цитологія відбитку ВМС 3 дн. 170
763 Цитологія зішкребу з зовнішніх статевих органів 3 дн. 170
762 Цитологія зішкребу з порожнини матки 3 дн. 170
761 Цитологія зішкребу з цервікального каналу 3 дн. 170
583 Мікроскопія на виявлення грибків (шкіра, нігті) завтра 100
582 Мікроскопія на виявлення кліща роду Demodex (шкіра, повіки) сьогодні 100

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Аналіз Термін Ціна
862 HLA-B27 (визначення схильності до розвитку анкілозуючого спонділіту (хвороба Бехтєрева) та ревматоїдного артриту) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) 3 дн. 550
901 Варфарин - генетика (4 поліморфізми: VKORC1; CYP4F2; CYP2C9*2) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 750
693 Лактоза - генетика метаболізму (поліморфізм гену MCM6) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 350
689 Онкомаркери молочної залози та яєчників - генетична діагностика. BRCA1 - 7 мутацій (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Cys61Gly), 2080delA) та BRCA2 - 1 мутація (6174delT) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 1460
694 Фолати - генетика метаболізму (4 поліморфізми: MTHFR (Ala222Val), MTHFR (Glu429Ala), MTR, MTRR) - ПЛР, якісно (кров ЕДТА) завтра 680

АЛЕРГОДІАГНОСТИКА

Імуноглобулін E загальний

Код Аналіз Термін Ціна
083 Імуноглобулін E загальний сьогодні 180

Алергопанелі (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна
450 Алергопанель ALEX-тест (295 алергенів, а/т IgE специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 4500
953 Алергопанель FOX Food-тест (286 продуктів, а/т IgG специфічні (забір з понеділка по четвер до 13:00 год. в м. Івано-Франківськ (з понеділка по середу - всі інші міста)) до 6 р. дн. 5500
628 Алергопанель змішана (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Яєчний білок (f1); Молоко коров'яче (f2); Арахіс (f13); Фундук (f17); Морква (f31); Борошно пшеничне (f4); Соєві боби (f14)) завтра 1700
639 Алергопанель інгаляційна (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок ліщини (t4); Пилок дуба (t7); Суміш трав (gx); Пилок жита посівного (g12); Пилок полину звичайного (w6); Пилок подорожника (w9); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс крілика (епітелій) (e82); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84); Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Alternaria alternata (m6)) завтра 1700
640 Алергопанель харчова (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Казеїн (f78); Картопля (f35); Селера (f85); Морква (f31); Томати (f25); Тріска (f3); Краб (f23); Апельсин (f33); Яблуко (f49); Борошно пшеничне (f4); Борошно житнє (f5); Кунжут (f10); Соєві боби (f14)) завтра 1700
641 Алергопанель педіатрична (20 алергенів), а/т IgE специфічні (Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Пилок берези бородавчастої (t3); Суміш трав (gx); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (лупа) (e5); Грибок Alternaria alternata (m6); Молоко коров'яче (f2); Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75); Бичачий сироватковий альбумін (e101); Соєві боби (f14); Морква (f31); Картопля (f35); Борошно пшеничне (f4); Фундук (f17); Арахіс (f13)) завтра 1700

Побутові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна

Алергосуміші побутові

Код Аналіз Термін Ціна
mhd1 Алергосуміш "Домашній пил", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternata (m6); Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Домашній пил (H1)) завтра 405
me1 Алергосуміш "Пір'я", 4 алергени без диференціації (Гуска (e70); Курка (e85); Качка (e86); Індик (e89)) завтра 270
mm1 Алергосуміш "Плісняві грибки", 6 алергенів без диференціації (Грибок Penicillium notatum (m1); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Mucor racemosus (m4); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Alternaria alternate (m6)) завтра 405
mhd2 Алергосуміш "Побутові алергени", 4 алергени без диференціації (Кліщ д.п. Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Кліщ д.п. Dermatophagoides farinae (d2); Епітелій кішки (e1); Епітелій собаки (e2)) завтра 270

Побутові алергени

Код Аналіз Термін Ціна
h1 Алергени домашнього пилу (h1) завтра 150
d2 Кліщ Dermatophagoides farinae (d2) завтра 150
d1 Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1) завтра 150

Плісняві гриби

Код Аналіз Термін Ціна
m6 Грибок Alternaria alternata (m6) завтра 150
m3 Грибок Aspergillus fumigatus (m3) завтра 150
m5 Грибок Candida albicans (m5) завтра 150
m2 Грибок Cladosporium herbarum (m2) завтра 150
m1 Грибок Penicillium notatum (m1) завтра 150

Епідермальні алергени (тварини)

Код Аналіз Термін Ціна
e86 Епідерміс качки (пір'я) (e86) завтра 150
e1 Епідерміс кішки (епітелій) (e1) завтра 150
e3 Епідерміс коня (епітелій) (e3) завтра 150
e6 Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6) завтра 150
e2 Епідерміс собаки (епітелій) (e2) завтра 150
e83 Епідерміс собаки (шерсть) (e83) завтра 150
e84 Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84) завтра 150

Харчові алергени (а/т IgE специф.)

Код Аналіз Термін Ціна

Алергосуміші харчові

Код Аналіз Термін Ціна
mf1 Алергосуміш "Горіхи", 4 алергени без диференціації (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Фундук (f17); Мигдаль (f20)) завтра 270
mf6 Алергосуміш "Коров'яче молоко", 3 алергени без диференціації (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78)) завтра 200
mf7 Алергосуміш "Морепродукти", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Креветка (f24); Мідія (f37); Тунець (f40); Лосось (f41)) завтра 340
mf3 Алергосуміш "Риби", 5 алергенів без диференціації (Тріска (f3); Лосось (f41); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Камбала (f254)) завтра 340
mf4 Алергосуміш "Фрукти 1", 4 алергени без диференціації (Яблуко (f49); Банан (f92); Груша (f94); Персик (f95)) завтра 270

Яєчні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f1 Яєчний білок (f1) завтра 150
f75 Яєчний жовток (f75) завтра 150

Молочні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f78 Казеїн (f78) завтра 150
f2 Молоко коров'яче (f2) завтра 150

М'ясні продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f83 М'ясо курки (f83) завтра 150
f26 М'ясо свинини (f26) завтра 150
f27 М'ясо яловичини (f27) завтра 150

Риба та морепродукти

Код Аналіз Термін Ціна
f24 Креветка (f24) завтра 150
f205 Оселедець (f205) завтра 150
f206 Скумбрія (f206) завтра 150

Овочі

Код Аналіз Термін Ціна
f35 Картопля (f35) завтра 150
f14 Соєві боби (f14) завтра 150
f25 Томати (f25) завтра 150

Фрукти

Код Аналіз Термін Ціна
f210 Ананас (f210) завтра 150
f33 Апельсин (f33) завтра 150
f92 Банан (f92) завтра 150
f259 Виноград (f259) завтра 150
f84 Ківі (f84) завтра 150
f208 Лимон (f208) завтра 150
f34 Мандарин (f34) завтра 150
f95 Персик (f95) завтра 150
f44 Полуниця (f44) завтра 150
f49 Яблуко (f49) завтра 150

Злаки

Код Аналіз Термін Ціна
f7 Борошно вівсяне (f7) завтра 150
f4 Борошно пшеничне (f4) завтра 150
f79 Глютен (f79) завтра 150
f10 Кунжут (f10) завтра 150

Горіхи

Код Аналіз Термін Ціна
f20 Мигдаль (f20) завтра 150
f17 Фундук (f17) завтра 150

Інші продукти

Код Аналіз Термін Ціна
f45 Дріжджі пекарські (f45) завтра 150
f93 Какао (f93) завтра 150
f247 Мед (f247) завтра 150

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальноклінічні та госпітальні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
155 Пакет "Коагулограма" (АЧТЧ, ПЧ, ТЧ, фібриноген) сьогодні 198
391 Пакет "Терапевтична госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - швидкий тест; Гепатит С, а/т сумарні - швидкий тест; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - швидкий тест) сьогодні 1372.5
392 Пакет "Хірургічна госпіталізація" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Група крові та резус-фактор; Пакет "Коагулограма"; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор; Гепатит В (HBs Ag), антиген - швидкий тест; Гепатит С, а/т сумарні - швидкий тест; Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW); ВІЛ 1/2 (HIV), а/т сумарні - швидкий тест) сьогодні 1651.5
824 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дорослих" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; АЛТ; АСТ; ГГТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Залізо; Кальцій; Глікований гемоглобін; СРБ; ТТГ) сьогодні 1404

Біохімічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 99
387 Пакет "Біохімічний базовий" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Лужна фосфатаза; Холестерин; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 693
501 Пакет "Біохімічний розширений" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білок загальний; Глюкоза; Білірубін фракційно; Креатинін; Сечовина; Альфа-амілаза (Діастаза); Лактатдегідрогеназа; Лужна фосфатаза; Тригліцериди; Холестерин; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Калій; Натрій; Хлор; Залізо; Кальцій) сьогодні 1084.5
368 Пакет "Електроліти 1" (Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 148.5
703 Пакет "Електроліти 2" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій; Магній; Фосфор) сьогодні 297
367 Пакет "Електроліти 3" (Калій; Натрій; Хлор; Кальцій іонізований; Магній; Фосфор; Залізо) сьогодні 369
390 Пакет "Метаболічний" (Білок загальний; Глюкоза; Сечова кислота; Тригліцериди; Холестерин загальний; Інсулін; С-пептид) сьогодні 544.5
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 841.5

Обстеження нирок

Код Аналіз Термін Ціна
823 Пакет "Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR) в разовій порції сечі, кількісно" (Мікроальбумін в сечі; Креатинін в сечі; Мікроальбумін-креатинінове співвідношення (ACR)) сьогодні 157.5
374 Пакет "Ниркові проби 1" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина) сьогодні 148.5
644 Пакет "Ниркові проби 2" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Білок загальний) сьогодні 247.5
858 Пакет "Ниркові проби 3" (Креатинін; Сечова кислота; Сечовина; Альбумін; Натрій; Калій; Кальцій) сьогодні 346.5
233 Пакет "Обстеження нирок 1" (Загальноклінічний аналіз сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 378
653 Пакет "Обстеження нирок 2" (Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Мікроальбумін в сечі; Білок загальний; Креатинін; Сечовина; Сечова кислота; Калій; Натрій; Хлор) сьогодні 585
602 Пакет "Обстеження нирок 3" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Альбумін; Білок загальний; Креатинін; Мікроальбумін в сечі; Сечова кислота; Сечовина; Калій; Кальцій; Натрій; Фосфор; Хлор) сьогодні 792

Обстеження печінки

Код Аналіз Термін Ціна
363 Пакет "Білірубін фракційно" (Білірубін загальний, Білірубін прямий, Білірубін непрямий) сьогодні 99
600 Пакет "Печінкові проби 1" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Білірубін фракційно; Лужна фосфатаза) сьогодні 297
643 Пакет "Печінкові проби 2" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альбумін; Білірубін фракційно; Білок загальний; Лужна фосфатаза; Тимолова проба) сьогодні 445.5

Обстеження системи травлення

Код Аналіз Термін Ціна
861 Пакет "Діагностика целіакії" (Гліадин, а/т IgG; Тканинна трансглютаміназа, а/т IgG) сьогодні 936
859 Пакет "Обстеження системи травлення" (АЛТ; АСТ; ГГТ; Альфа-амілаза (Діастаза); Альфа-амілаза панкреатична; Білірубін фракційно; Ліпаза; Лужна фосфатаза; Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG) завтра 697.5
232 Пакет "Панкреатичний" (Альфа-амілаза панкреатична; Глюкоза; Ліпаза) сьогодні 265.5

Діагностика діабету

Код Аналіз Термін Ціна
740 Пакет "Глюкозотолерантний тест (2-разовий)" сьогодні 99
655 Пакет "Глюкозотолерантний тест (3-разовий)" сьогодні 148.5
269 Пакет "Індекс НОМА - оцінка інсулінорезистентності" (Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 193.5
665 Пакет "Моніторинг діабету 1" (Глікований гемоглобін; Глюкоза) сьогодні 220.5
939 Пакет "Моніторинг діабету 2" (Глікований гемоглобін; С-пептид) сьогодні 324
365 Пакет "Моніторинг діабету 3" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Індекс НОМА) сьогодні 517.5
669 Пакет "Моніторинг діабету 4" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; С-пептид; Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GAD)) сьогодні 922.5
634 Пакет "Попередження діабету" (Глікований гемоглобін; Тиреотропний гормон) сьогодні 297
646 Пакет "Ризик діабету 2-го типу" (Глікований гемоглобін; Глюкоза; Інсулін; Індекс НОМА) сьогодні 364.5

Діагностика анемій

Код Аналіз Термін Ціна
377 Пакет "Діагностика анемій" (Загальноклінічний аналіз крові; Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 796.5
394 Пакет "Діагностика гострої анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Гаптоглобін; СРБ; Феритин) сьогодні 580.5
395 Пакет "Діагностика хронічної анемії" (Загальноклінічний аналіз крові; Ретикулоцити; Залізо; Залізо-зв'язуюча здатність загальна; Гаптоглобін; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 1102.5
376 Пакет "Контроль анемії" (Залізо; Трансферин; Феритин; Фолієва кислота; Ціанокобаламін) сьогодні 688.5
378 Пакет "Оцінка насичення трансферину залізом" (Залізо; Трансферин; Відсоток насичення трансферину) сьогодні 184.5

Ліпідний обмін та порушення апетиту

Код Аналіз Термін Ціна
230 Пакет "Ліпідограма базова" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 243
231 Пакет "Ліпідограма розширена" (Аполіпопротеїн А1; Аполіпопротеїн В; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 423
272 Пакет "Коефіцієнт атерогенності" (Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Коефіцієнт атерогенності) сьогодні 112.5

Діагностика серцево-судинної системи

Код Аналіз Термін Ціна
549 Пакет "Гострий інфаркт міокарда" (Креатинкіназа-МВ; Тропонін І) сьогодні 279
750 Пакет "Діагностика коронарного синдрому" (Д-димер; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; Тропонін І) сьогодні 499.5
749 Пакет "Здорове серце та судини" (АЛТ; АСТ; Креатинкіназа; Лактатдегідрогеназа; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Натрій; Хлор; Гомоцистеїн; СРБвч) сьогодні 1021.5
550 Пакет "Кардіоризик" (Гомоцистеїн; Д-димер; Креатинкіназа; Креатинкіназа-МВ; Лактатдегідрогеназа; СРБ; Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Тропонін І) сьогодні 1161
940 Пакет "Обстеження серця" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Глюкоза; Креатинін; Калій; Тиреотропний гормон) сьогодні 517.5
751 Пакет "Профілактика серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн; Протромбіновий тест; СРБвч; Тригліцериди; Фібриноген; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ) сьогодні 774
942 Пакет "Ризик атеросклерозу" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Аполіпопротеїн А) сьогодні 333
941 Пакет "Серцево-судинний" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; ГГТ; Креатинкіназа-МВ; Калій; Натрій; Тропонін І; Гомоцистеїн) сьогодні 958.5

Діагностика кісткового метаболізму

Код Аналіз Термін Ціна
382 Пакет "Кістковий метаболізм" (Кальцій іонізований; Фосфор; 25-ОН вітамін D загальний; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 931.5
383 Пакет "Паратиреоїдний" (Кальцій; Фосфор; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 270

Обстеження щитовидної залози

Код Аналіз Термін Ціна
402 Пакет "Тиреоїдний-1" (А-ТПО; ТТГ; Т4В) сьогодні 396
404 Пакет "Тиреоїдний-2" (ТТГ; Т4; Т3) сьогодні 378
405 Пакет "Тиреоїдний-3" (ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 378
401 Пакет "Тиреоїдний-4" (А-ТПО, ТТГ, Т4) сьогодні 396
403 Пакет "Тиреоїдний-5" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 522
802 Пакет "Тиреоїдний-6" (А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3) сьогодні 522
551 Пакет "Тиреоїдний-7" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4В) сьогодні 540
398 Пакет "Тиреоїдний-8" (А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 666
236 Пакет "Тиреоїдний-9" (А-РТТГ; А-ТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4; Т4В; Т3; Т3В) сьогодні 1224
943 Пакет "Тиреоїдний-вузли" (ТТГ; Т4В; Кальцитонін; Паратиреоїдний гормон) сьогодні 675
954 Пакет "Тиреоїдний-мінімум" (ТТГ; Т4В) сьогодні 252
944 Пакет "Тиреоїдний-післяопераційний моніторинг пухлин ЩЗ" (ТТГ; Т4В; Тиреоглобулін; А-ТГ) сьогодні 540
945 Пакет "Тиреоїдний-гіпертиреоз" (А-РТТГ; А-ТПО; ТТГ; Т4В; Т3В) сьогодні 828

Гінекологія, репродукція

Код Аналіз Термін Ціна
417 Пакет "Гормональний - базовий" (Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 405
947 Пакет "Гормональний - жіноче здоров'я" (ТТГ; А-ТПО; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Антимюллерів гормон) сьогодні 1440
948 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 1" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол) сьогодні 666
949 Пакет "Гормональний - жіночі розлади 2" (ТТГ; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 963
805 Пакет "Гормональний - чоловічий" (Лютеїнізуючий гормон; Фолікулостимулюючий гормон; Пролактин; Естрадіол; Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону; ДГЕАС) сьогодні 981
309 Пакет "Індекс вільного тестостерону" (Глобулін, що зв'язує статеві гормони; Тестостерон загальний; Індекс вільного тестостерону) сьогодні 297
407 Пакет "Контроль 1-ї фази МЦ і преовуляторного періоду" (Естрадіол; Лютеїнізуючий гормон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 540
408 Пакет "Контроль 2-ї фази МЦ" (Лютеїнізуючий гормон; Прогестерон; Пролактин; ФСГ) сьогодні 540
410 Пакет "Оцінка оваріального резерву" (АМГ; Лютеїнізуючий гормон; ФСГ) сьогодні 1035
946 Пакет "Оцінка репродуктивного потенціалу" (АМГ; Естрадіол; ФСГ) сьогодні 1035

Пренатальна діагностика

Код Аналіз Термін Ціна
238 Пакет "Пренатальний скринінг 1 триместру - 8-13 тижд. + 6 днів" (РАРР-А; ХГЛ-бета вільний) сьогодні 342
239 Пакет "Пренатальний скринінг 2 триместру - 14-21 тижд. + 6 днів" (АФПп; Естріол вільний; ХГЛ-бета) сьогодні 405
712 Пакет "Ранні загрози розвитку вад плоду" (АФПп; РАРР-А; ХГЛ-бета) сьогодні 450

Онкологічні маркери

Код Аналіз Термін Ціна
241 Пакет "Індекс вільного ПСА" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА) сьогодні 270
418 Пакет "Жіноча онкопанель - скринінг" (Альфа-фетопротеїн (АФП); Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC); Онкомаркер СА 125 (яйників); Онкомаркер СА 15-3 (молочної залози); Онкомаркер СА 19-9 (ШКТ); Онкомаркер СА 72-4 (шлунку, мультикарциномний); Раково-ембріональний антиген (РЕА)) сьогодні 1440
950 Пакет "Онкодіагностика молочної залози та яйників" (СА 15-3; СА 125; HE4; РЕА) сьогодні 918
243 Пакет "Онкодіагностика шийки матки" (ПАП-тест на основі рідинної цитології; Вірус папіломи людини (HPV) ВКР, типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - ПЛР, кількісно з типуванням) 3 дн. 864
333 Пакет "Онкодіагностика яйників - індекс ROMA" (HE4; СА 125; Індекс ROMA) сьогодні 612
810 Пакет "Онкодіагностика підшлункової залози" (Альбумін; Білірубін фракційно; ГГТ; Лужна фосфатаза; СА 19-9; РЕА) сьогодні 553.5
242 Пакет "Онкодіагностика ШКТ" (АФП; СА 19-9; СА 242; СА 72-4; РЕА) сьогодні 1143
472 Пакет "Онкодіагностика колоректальна" (Аналіз калу на приховану кров; СА 19-9; РЕА) сьогодні 432
760 Пакет "Онкодіагностика товстого кишківника та прямої кишки" (СА 19-9; СА 242; РЕА) сьогодні 657
951 Пакет "Чоловічий онкоскринінг" (ПСАв; ПСАз; Індекс вільного ПСА; РЕА) сьогодні 414
420 Пакет "Чоловіча онкопанель - базово" (АФП; СА 19-9; СА 72-4; ПСАв; ПСАз; РЕА; ХГЛ) сьогодні 1197

Ревматологічні обстеження

Код Аналіз Термін Ціна
598 Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО; РФ; СРБ) сьогодні 243
952 Пакет "Ревматологічний" (АСО; РФ; СРБ; Сечова кислота) сьогодні 292.5
425 Пакет "Діагностика ревматоїдного артриту" (Загальноклінічний аналіз крові; РФ, СРБ; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 918
422 Пакет "Болі в суглобах" (АСО; РФ; СРБ; Антиядерні антитіла 9, а/т IgG; Цитрулінований циклічний пептид (Anti-CCP), а/т IgG) сьогодні 1359
245 Пакет "Діагностика подагри" (Сечова кислота; Креатинін) сьогодні 99

Церебро-васкулярні розлади. Інсульт.

Код Аналіз Термін Ціна
393 Пакет "Церебро-васкулярний ризик" (Тригліцериди; Холестерин загальний; Х-ЛПВЩ; Х-ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності; Калій; Кальцій; Магній; Глікований гемоглобін; СРБ; Пакет "Коагулограма") сьогодні 841.5

Алергопакети побутові

Код Аналіз Термін Ціна
521 Пакет "Пір'я тварин - 4 алергени" (Епідерміс гуски (пір'я) (e70); Епідерміс качки (пір'я) (e86); Епідерміс курки (пір'я) (e85); Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78)) завтра 540
519 Пакет "Епідерміс тварин - 7 алергенів" (Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс коня (епітелій) (e3); Епідерміс морської свинки (епітелій) (e6); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Епідерміс собаки (шерсть) (e83); Епідерміс хвилястого папуги (пір'я) (e78); Епідерміс хом'яка (епітелій) (e84)) завтра 945
517 Пакет "Грибки плісняви - 5 алергенів" (Грибок Alternaria alternata (m6); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Candida albicans (m5); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Грибок Penicillium notatum (m1)) завтра 675
520 Пакет "Побутовий - 7 алергенів" (Алергени домашнього пилу (h1); Грибок Aspergillus fumigatus (m3); Грибок Cladosporium herbarum (m2); Епідерміс кішки (епітелій) (e1); Епідерміс собаки (епітелій) (e2); Кліщ Dermatophagoides farinae (d2); Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus (d1)) завтра 945

Алергопакети харчові

Код Аналіз Термін Ціна
525 Пакет "Дитячий харчовий - 6 алергенів" (Борошно пшеничне (f4); Молоко коров'яче (f2); Соєві боби (f14); Томати (f25); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 810
578 Пакет "Яєчні та молокопродукти - 6 алергенів" (Альфа-лактальбумін (f76); Бета-лактоглобулін (f77); Казеїн (f78); Молоко коров'яче (f2); Яєчний білок (f1); Яєчний жовток (f75)) завтра 810
527 Пакет "М'ясо - 3 алергени" (М'ясо курки (f83); М'ясо свинини (f26); М'ясо яловичини (f27)) завтра 405
529 Пакет "Риба - 6 алергенів" (Креветка (f24); Лосось (f41); Мідія (f37); Оселедець (f205); Скумбрія (f206); Тунець (f40)) завтра 810
528 Пакет "Овочі - 5 алергенів" (Картопля (f35); Морква (f31); Селера (f85); Соєві боби (f14); Томати (f25)) завтра 675
532 Пакет "Фрукти наші - 4 алергени" (Виноград (f259); Груша (f94); Диня (f87); Яблуко (f33)) завтра 540
522 Пакет "Фрукти завозні - 4 алергени" (Ананас (f210); Банан (f92); Ківі (f84); Персик (f95)) завтра 540
533 Пакет "Фрукти цитрусові - 3 алергени" (Апельсин (f33); Лимон (f32); Мандарин (f34)) завтра 405
680 Пакет "Злаки - 7 алергенів" (Борошно вівсяне (f7); Борошно гречане (f11); Борошно житнє (f5); Борошно кукурудзяне (f8); Борошно пшеничне (f4); Борошно ячмінне (f6); Глютен (f79)) завтра 945
684 Пакет "Горіхи - 4 алергени" (Арахіс (f13); Горіх волоський (f16); Кунжут (f10); Мигдаль (f20)) завтра 540
384 Пакет "Продукти інші - 4 алергени" (Дріжджі пекарські (f45); Кава (f221); Какао (f93); Мед (f247)) завтра 540

Алергопакети пилкові

Код Аналіз Термін Ціна
385 Пакет "Пилок лугових трав - 6 алергенів" (Пилок грястиці збірної (g3); Пилок жита посівного (g12); Пилок костриці звичайної (g4); Пилок пажитниці багаторічної (g5); Пилок тимофіївки лугової (g6); Пилок тонконогу лугового (g8)) завтра 810
518 Пакет "Пилок дерев - 7 алергенів" (Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок верби (t12); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок в'яза (t8); Пилок дуба (t7); Пилок ліщини (t4); Пилок тополі тригранної (t14)) завтра 945
523 Пакет "Пилок дерев 1 - 4 алергени" (Пилок берези бородавчастої (t3); Пилок вільхи європейської (t2); Пилок в'яза (t8); Пилок ліщини (t4)) завтра 540
524 Пакет "Пилок дерев 2 - 3 алергени" (Пилок верби (t12); Пилок дуба (t7); Пилок тополі тригранної (t14)) завтра 405
516 Пакет "Пилок бур'янів - 7 алергенів" (Пилок амброзії звичайної (w1); Пилок золотушника звичайного (w12); Пилок королиці звичайної (w7); Пилок кульбаби лікарської (w8); Пилок лободи (w10); Пилок подорожника (w9); Пилок полину звичайного (w6); Пилок поташника (w11)) завтра 945

Гепатити

Код Аналіз Термін Ціна
435 Пакет "Гепатити В і С" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні) завтра 288
513 Пакет "Гепатити В і С - розширено" (Вірус гепатиту B (HBs Ag), антиген; Вірус гепатиту B (HBV) - ПЛР, (якісно); Вірус гепатиту C (HCV), а/т сумарні; Вірус гепатиту C (HCV) - ПЛР, (якісно)) завтра 783
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450

TORCH і герпесвірусні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
579 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, якісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 400
580 Мультипанель "Герпесвірусні інфекції - EBV/CMV/HHV6" (Вірус Епштейна-Барр (EBV); Цитомегаловірус (CMV); Вірус герпесу 6 типу (HHV6)) - ПЛР, кількісно з типуванням (кров, слина, ліквор, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 450
938 Пакет "Герпесвірусні інфекції - HSV-1/HSV-2/CMV" (Вірус простого герпесу (HSV); Цитомегаловірус (CMV)) - ПЛР, якісно (кров, бук. зішкріб, р/г зішкріб, у/г зішкріб) завтра 324
535 Пакет "Вірус Епштейна-Барр" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG) завтра 405
536 Пакет "Вірус Епштейна-Барр - розширено" (EBV-VCA, а/т IgG; EBV-VCA, а/т IgM; EBV-EA, а/т IgG; EBV-EBNA, а/т IgG; EBV - ПЛР, (кількісно)) завтра 765
441 Пакет "TORCH IgG" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Краснуха, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgG) завтра 540
442 Пакет "TORCH IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 540
443 Пакет "TORCH IgG+IgM" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM) завтра 1080
445 Пакет "TORCH - комплексно" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgM; Вірус простого герпесу 1+2 типів - ПЛР; Краснуха, а/т IgG; Краснуха, а/т IgM; Токсоплазма, а/т IgG; Токсоплазма, а/т IgM; Токсоплазма - ПЛР; Цитомегаловірус, а/т IgG; Цитомегаловірус, а/т IgM; Цитомегаловірус - ПЛР) завтра 1611

Урогенітальні інфекції

Код Аналіз Термін Ціна
557 Мультипанель 4і: Гепатит В (HBs Ag) / Гепатит С (anti-HCV) / ВІЛ (anti-HIV 1,2) / Сифіліс (Treponema pallidum, Ab) - швидкий тест сьогодні 450
462 Пакет "Урогенітальний" (Вірус простого герпесу 1/2 типів, а/т IgG; Сифіліс, а/т сумарні; Уреаплазма, а/т IgG; Хламідія, а/т IgG) завтра 540
917 Пакет "Урогенітальний - CM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 306
872 Пакет "Урогенітальний - CMN" (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 459
955 Пакет "Урогенітальний - CMNT" (Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб із слизових у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки, конюктивальні виділення, сеча, секрет простати) завтра 612
873 Пакет "Урогенітальний - CNT" (Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 459
956 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 324
957 Пакет "Урогенітальний - CUU" (Chlamydia trachomatis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, кількісно (мазки, взяті з у/г тракту, прямої кишки, ротоглотки; виділення з кон’юнктиви очей; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 342
875 Пакет "Урогенітальний - CUUMg" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 477
877 Пакет "Урогенітальний - CUUMh" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 477
874 Пакет "Урогенітальний - CUUMM" (Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 630
878 Пакет "Урогенітальний - GM" (Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis) - ПЛР, якісно (зішкріб зі слизової оболонки піхви) завтра 306
958 Пакет "Урогенітальний - MUU" (Mycoplasma hominis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum) - ПЛР, якісно (у/г мазки; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 324
959 Пакет "Урогенітальний - NT" (Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae) - ПЛР, якісно (мазки, взяті з у/г тракту; зразки сечі; секрет передміхурової залози) завтра 306

Наші дітки

Код Аналіз Термін Ціна
822 Пакет "До садочку та школи" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Глюкоза) завтра 328.5
396 Пакет "Щорічне профілактичне обстеження дитини" (Загальноклінічний аналіз крові; Загальноклінічний аналіз сечі; Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; АЛТ; АСТ; Лужна фосфатаза; Білок загальний; Білірубін фракційно; Глюкоза; Креатинін; Сечовина; Холестерин загальний; Залізо; Кальцій; ТТГ; Імуноглобулін E загальний) сьогодні 1161
397 Пакет "Стоп паразити" (Аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших; Ехінококи, а/т IgG; Опісторхи, а/т IgG; Токсокари, а/т IgG; Трихінели, а/т IgG) завтра 630

МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

Маніпуляції та послуги

Код Аналіз Термін Ціна
132 Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста   200
253 Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 10 км)   300
254 Виїзд лаборанта "на дім" за межі міста (до 20 км)   400
828 Забір крові в 1 пробірку   30
540 Забір взірців для ПЛР-досліджень   30
898 Забір взірців для ПЛР-досліджень на COVID-19   40
217 Забір взірців у фекальний концентратор Parasep   40
627 Переклад аналізу на англійську мову (COVID-19)   0
960 Переклад аналізу на англійську мову   60

Вказаний час виконання аналізів дійсний при прийомі матеріалу в центральну лабораторію до 1200

При прийомі матеріалу в центральну лабораторію після 1200 - час виконання може збільшитись на 24 год.

Дні виконання - виключно робочі

"сьогодні" означає сьогодні до 23:59 год;

"завтра" означає завтра до 23:59 год.